Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

W Y K A Z NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W DRODZE PRZETARGU Załącznik do Zarządzenia Nr 68/2012 Burmistrza Recza - Pomień gm. Recz o nr działki 724/2 o powierzchni 3,52 ha

                                       Załącznik do Zarządzenia Nr 68/2012

                                        Burmistrza Recza

     z dnia 18 lipca 2012 r.

 

 

W Y K A Z

             

NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W DRODZE PRZETARGU

 

 

 

         Burmistrz Recza podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

 

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż prawa własności nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym wiejskim 0012, Pomień gm. Recz o nr działki 724/2 o powierzchni 3,52 ha. W ewidencji gruntów nieruchomość zapisana jest pod symbolem Ba – tereny przemysłowe.

 

Cena wywoławcza nieruchomości do przetargu wynosi –  353 000,00 zł

(słownie: trzysta pięćdziesiąt trzy tysiące złotych 00/100)

 

Dla ww. nieruchomości Sąd Rejonowy w Choszcznie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr SZ1C00003965/0.

 

Nieruchomość nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego a zgodnie z ustaleniami uchwalonego „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania gminy Recz” uchwalonego uchwałom Rady Miejskiej w Reczu Nr IX/51/03 z dnia 09 lipca 2003r. nieruchomość oznaczona jest symbolem: TU – tereny składowania odpadów, ponadto nieruchomość znajduje się w Obszarze Chronionego Krajobrazu.

 

Osiągnięta w przetargu cena sprzedażynieruchomościzwolniona jest z opodatkowania podatkiem VAT.

Do osiągniętej w przetargu ceny sprzedaży zostaną doliczone koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży. Osiągnięta w przetargu cena sprzedaży wraz z kosztami przygotowania winna być wpłacona w drodze jednorazowej nie później niż trzy dni przed zawarciem umowy notarialnej bez możliwości rozłożenia na raty.

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości winny złożyć wnioski w terminie do dnia ­­29 sierpnia 2012 r.

 

Szczegółowych informacji można uzyskać w Urzędzie Miejskim /pokój nr 19/ telefon 095 765 4461 w. 113.

 

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń

Dnia 18 lipca 2012 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Grzegorz Robaczek 19-07-2012 08:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 19-07-2012
Ostatnia aktualizacja: - 19-07-2012 08:46