Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

W Y K A Z Nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia - Nieruchomość gruntowa położona w obrębie ewidencyjnym 0008, m. Recz ul. Polna o numerze działki 117/23 pow. ogólnej 735 m2 sklasyfikowana w ewidencji gruntów, jako B - tereny mieszkaniowe.

Załącznik do Zarządzenia

Nr 82/2013 Burmistrza Recza

z dnia 26.09.2013 r.

 

W Y K A Z

        

Nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

 

         Burmistrz Recza na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.), podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do lat 3.

 

 

Nieruchomość gruntowa położona w obrębie ewidencyjnym 0008, m. Recz ul. Polna o numerze działki 117/23 pow. ogólnej 735 m2 sklasyfikowana w ewidencji gruntów, jako B – tereny mieszkaniowe. Nieruchomość położona jest na terenie gdzie obowiązuje uchwalony aktualny Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dotyczący rejonu ulic: Promenada – Kolejowa - Srebrna uchwała Nr XXXIII/228/06 Rady Miejskiej w Reczu z dnia 23 lutego 2006r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Recz dotyczącego terenu w rejonie ulic: Promenada – Kolejowa – Srebrna gdzie zapisana jest pod symbolem 13 MW – tereny budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego.

 

Część gruntu ww. działki o pow. 52 m2 oddaje się w dzierżawę z przeznaczeniem na cele rekreacyjne.

Dla ww. działki prowadzona jest księga wieczysta nr SZ1C/00007124/1.

 

1. Minimalna stawka rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 1,00 zł/m² dzierżawionego gruntu ( słownie: jeden złotych 00/100 złotych) na podstawnie zarządzenia Nr 71/2012 Burmistrza Recza z dnia 23 lipca 2012 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za najem, dzierżawę gruntów oraz za najem, dzierżawę lokali użytkowych łącznie z gruntem wchodzacych w skład mienia komunalnego Gminy Recz.

2. Wymieniona stawka czynszu dzierżawnego podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w obowiązującej stawce 23%.

3. Wysokość czynszu podlega corocznej waloryzacji o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w przypadku, gdy wskaźnik ten będzie dodatni.

4. Zmiana wysokości czynszu może nastąpić w drodze aneksu do umowy.

 

 

 

 

 

Podano do publicznej wiadomości

dnia 26 września 2013 r.

 

 

 

 

Sporz./spr.

J.M.Owczarek 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Grzegorz Robaczek 27-09-2013 07:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 27-09-2013
Ostatnia aktualizacja: - 27-09-2013 07:45