Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

UCHWAŁA Nr XVII/122/04 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat przy sprzedaży gruntu

RADA MIEJSKA W RECZU

UCHWAŁA Nr XVII/122/04
RADY MIEJSKIEJ W RECZU
z dnia 8 kwietnia 2004r.

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat przy sprzedaży gruntu.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit, a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, zm. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Dz.U. Nr 62, poz. 558, Dz. U. Nr 113, poz. 984, Dz.U. Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Nr 80,poz.717,Nr 162, poz.1568, Nr 153, poz.1271) oraz art. 68 ust. 1 pkt.7 i art. 70 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2000r. Nr 46, poz. 543,Dz.U.z 2001r. Nr 129 poz. 1447, Nr 154, poz. 1800, Dz. U. z 2002r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 126, poz. 1070, Nr 130, poz. 1112, nr 153 poz. 1271, nr 200 poz. 1682, nr 240 poz. 2058 i z 2003r. nr 1 poz. 15, Nr 80,poz.720,Nr 80,poz.721,Nr 80,poz.717,Nr 162,poz.1568,Nr 96,poz.874, Nr 124,poz.1152, Nr 203, poz.1966, Nr 217,poz.2124 , z 2004r. Nr 6,poz.39)
u c h w a l a się, co następuje:

§ 1.Ustala się bonifikaty w wysokości 90% ceny sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowych zabudowanych i zbywanych wykorzystywanych przez spółdzielnie mieszkaniowe na cele mieszkaniowe w związku z ustanowieniem na rzecz członków spółdzielni odrębnej własności lokali mieszkalnych lub z przeniesieniem na rzecz członków spółdzielni własności lokali lub domów jednorodzinnych z wyjątkiem spółdzielni mieszkaniowych w upadłości lub likwidacji.
§ 2.1. Bonifikata ma zastosowanie przy jednorazowej wpłacie całej ceny nabywanej nieruchomości
2. W razie zapłaty ceny nieruchomości na raty bonifikatę ustala się w wysokości 80%.
3. Wysokość pierwszej raty powinna wynosić nie mniej niż 20% ceny nabycia nieruchomości, a okres spłaty nie może przekroczyć pięciu lat.

§ 3.Cenę nieruchomości ustala się na podstawie jej wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego.

§ 4. Udzielona bonifikata podlegać będzie zwrotowi w całości po jej waloryzacji w przypadku zaistnienia okoliczności wymienionych w art. 68 ust. 2 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. Nr46 poz. 543) z zastrzeżeniem, że udzielona bonifikata nie podlega zwrotowi w przypadku realizacji przez Spółdzielnie mieszkaniowe( Dz.U. z 2003r. Nr 119 poz. 1116).

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.Przewodniczący
Rady Miejskiej

Grzegorz Adamiak

Uzasadnienie
Spółdzielnie mieszkaniowe wdrażają ustawę z dnia 15 grudnia 2002r. (tekst jednolity - Dz.U. Nr 119 poz. 1116 z 2003r.) która umożliwia członkom Spółdzielni przenoszenie lokatorskiego i własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w odrębną własność.
W ustawie z 19 grudnia 2002r. (Dz. U. nr 240 poz. 2058 z 2002r.) o zmianie Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz niektórych innych Ustaw z art. 7 wprowadził zmianę w Ustawie z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami polegającą na dodaniu pkt. 9 w art. 68 ust. 1, który umożliwia udzielenie bonifikat Spółdzielniom mieszkaniowym w związku z ustanowieniem na rzecz członków Spółdzielni odrębnej własności lokali lub domów jednorodzinnych.
Przedstawiona Uchwała wychodzi naprzeciw zapotrzebowaniom członków Spółdzielni mieszkaniowych zainteresowanych nabyciem prawa własności gruntów będących dotychczas w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni mieszkaniowych. Wprowadzenie bonifikaty w wysokości 90% przy sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowych zabudowanych umożliwi Spółdzielniom mieszkaniowym dokonywanie wykupu tych nieruchomości. Wartość nieruchomości gruntowych określą rzeczoznawcy majątkowi. Udzielona bonifikata podlegać będzie zwrotowi w przypadku zaistnienia okoliczności wymienionych w art. 68 ust. 2 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. Nr 46 poz. 543 z 2000r.) zgodnie z § 4 proponowanej Uchwały.
Przedstawiona Uchwała dotyczy tylko Spółdzielni mieszkaniowych, ponieważ osoby fizyczne mogą dokonywać zamiany użytkowania wieczystego na własność bezpłatnie zgodnie z Ustawą z dnia 11.04.2003r. (Dz. U. nr 64 poz. 592 z 2003r.) o kształtowani ustroju rolnego.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Kozina 22-04-2004 11:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 22-04-2004
Ostatnia aktualizacja: - 22-04-2004 11:27