Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

W Y K A Z NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W DRODZE PRZETARGU - Przedmiotem przetargu jest sprzedaż prawa własności nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym 0008, m. Recz rejon ul. Staromiejskiej o numerze działki 257/6 o pow. 197 m2

                                       Załącznik do Zarządzenia Nr 24/2014

                                                     Burmistrza Recza

      z dnia 06 marca 2014 r.

 

 

W Y K A Z

                 

NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W DRODZE PRZETARGU

 

        Burmistrz Recza podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

 

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż prawa własności nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym 0008, m. Recz rejon ul. Staromiejskiej o numerze działki 257/6 o pow. 197 m2.

 

Cena wywoławcza do przetargu wynosi – 10 100,00 zł

(słownie: dziesięć tysięcy sto złotych 00/100)

 

Dla ww. działki Sąd Rejonowy w Myśliborzu X Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Choszcznie prowadzi księgę wieczystą Nr SZ1C00020504/6.

W ewidencji gruntów działka zapisana jest pod symbolem użytku Bp – tereny niezabudowane.

 

Przedmiotowa nieruchomość nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego a zgodnie z ustaleniami uchwalonego „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania gminy Recz” uchwalonego uchwałom Rady Miejskiej w Reczu Nr IX/51/03 z dnia 09 lipca 2003r. nieruchomość oznaczona jest symbolem: MN – tereny mieszkaniowe i usług towarzyszących mieszkalnictwu. Ponadto nieruchomość znajduje się w Obszarze Chronionego Krajobrazu.

Sprzedażnieruchomościpodlega opodatkowaniu podatkiem VAT obowiązujący w dniu sprzedaży.

Osiągnięta w przetargu cena sprzedaży winna być wpłacona w drodze jednorazowej nie później niż trzy dni przed zawarciem umowy notarialnej bez możliwości rozłożenia na raty.

 

Stosownie do przepisu art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości wynosi 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

Szczegółowych informacji można uzyskać w Urzędzie Miejskim /pokój nr 19/ telefon 095 765 4461 w. 113.

 

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń

Dnia 6 marca 2014 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Grzegorz Robaczek 06-03-2014 14:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 06-03-2014
Ostatnia aktualizacja: - 06-03-2014 14:47