Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

UCHWAŁA NR XXIII/141/04 w sprawie zmiany budżetu Gminy Recz na 2004 rok

Rada Miejska w Reczu

UCHWAŁA NR XXIII/141/04
Rady Miejskiej w Reczu
z dnia 3 listopada 2004 r.


w sprawie zmiany budżetu Gminy Recz na 2004 rok


Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80 poz.717, Nr 162, poz.1568) oraz art. 124 ust 1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U z 2003 r. Nr 15 poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz.594, Nr 166, poz.1611, Nr 189,poz.1851; z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 88,poz.961, Nr 96, poz. 874, Nr 121, poz.1264, Nr 153, poz.1271) uchwala się, co następuje:


§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy związanych z realizacją zadań własnych o kwotę 41 500 zł z tytułu:
1. zwiększenia części subwencji oświatowej na 2004 rok w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdziale 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, § 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę 21 500 zł,
2. dotacji celowej otrzymanej od Wojewody Zachodniopomorskiego w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe, § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę 20 000 zł.
§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy związanych z realizacją bieżących zadań własnych w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale – 80101- Szkoły podstawowe – o kwotę 41 500 zł, z przeznaczeniem na remont sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Reczu.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Miejskiej

Grzegorz AdamiakUzasadnienie:
1. Pismem Nr ST3-4820-19g/2004 Ministra Finansów z dnia 16.07.2004 roku Gmina otrzymała informację o zwiększeniu środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu obiektu, który usunie zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa uczniów i pracowników szkół.

2. 30 sierpnia 2004 roku podpisana została umowa z Marszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego na dotację w wysokości 20 000 zł na dofinansowanie remontu sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Reczu.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Kozina 29-11-2004 09:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 29-11-2004
Ostatnia aktualizacja: - 29-11-2004 09:48