Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

UCHWAŁA Nr XXIV/150/04 w sprawie zasad poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa, określenie inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso

Rada Miejska w Reczu
UCHWAŁA Nr XXIV/150/04
Rady Miejskiej w Reczu
z dnia 01 grudnia 2004r

w sprawie zasad poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa, określenie inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso

Na podstawie art.18 ust.2, pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm., ost. zm.: Dz.U. z 2004 r. Nr 116, poz. 1203) oraz art.19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zm., ost.zm.: Dz.U. z 2004r. Nr 123, poz. 1291) oraz art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1682 ze zm., ost. zm.: Dz.U. z 2002r. Nr 216, poz. 1826) oraz art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz.U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431 ze zm., ost.zm.: Dz.U. z 2003r. Nr 162, poz. 1568) oraz art. 28 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 1997r. Nr 137, poz. 926 ze zm., ost. zm.: Dz.U. z 2004r. Nr 173, poz. 1808) Rada Miejska uchwala, co następuje:


§ 1. 1. Ustala się pobór podatków i opłat na terenie Gminy Recz przez inkasentów wymienionych w § 2 uchwały.
2. Poborowi w drodze inkasa podlegają następujące podatki i opłaty lokalne:
1) podatek od nieruchomości,
2) podatek rolny,
3) podatek leśny,
4) podatek od posiadania psów,
5) opłata targowa.
3. Podatnicy podatków i opłat z miejscowości Recz mogą uiszczać podatki i opłaty, o których mowa w ust. 2 pkt 1-5 w kasie Urzędu Miejskiego w Reczu.

§ 2. Inkasentami uprawnionymi do poboru podatków i opłat lokalnych wymienionych w §1 ust. 2 pkt 1-5 są inkasenci w sołectwie:

1) Jarostowo – Przebieracz Roman, zam. Jarostowo 9,
2) Lubieniów – Stekiel Andrzej, zam. Lubieniów 40/2,
3) Pomień – Biniek Czesław, zam. Pomień 40,
4) Rajsko – Papierski Janusz, zam. Rajsko 3b,
5) Sicko – Cybulski Henryk Marek, zam. Sicko 19,
6) Sokoliniec – Grzelak Józef, zam. Sokoliniec 22,
7) Suliborek – Packań Andrzej, zam. Suliborek 7A,
8) Wielgoszcz – Koszczewa Henryk zam. Wielgoszcz 1c,
9) Żeliszewo – Sankowski Jarosław, zam. Żeliszewo 24,
10) Grabowiec –Gwiazdowski Henryk, zam. Grabowiec 7/2,
11) Nętkowo – Krakowiak Marzena, zam. Nętkowo 28b/1,
12) Rybaki – Misiek Mariola, zam. Rybaki 20b/5,
13) Słutowo – Skonieczny Jan, zam. Słutowo 5/2,
14) Sulibórz – Wojtysiak Bogumiła, zam. Sulibórz 29,
15) Pamięcin – Rajtarowski Jan zam. Pamięcin 9B/4.

§ 3. Inkasentem uprawnionym do poboru opłaty i podatku, o których mowa §1 ust.2 pkt 4 i 5 jest wyznaczony przez Burmistrza Recza pracownik Urzędu Miejskiego – Tawrel Zygmunt zam. Recz, ul. Środkowa 15D/6.

§ 4. 1. Z tytułu poboru podatków i opłat lokalnych inkasenci otrzymują wynagrodzenie prowizyjne:

1) Inkasenci podatków wymienionych w §1 ust. 2 pkt 1-3 w wysokości 5% zainkasowanej kwoty pomniejszonej o zaliczkę na poczet podatku dochodowego od osób fizycznych.
2) Inkasenci podatku wymienionego w §1 ust. 2 pkt 4 w wysokości 10 % zainkasowanej kwoty pomniejszonej o zaliczkę na poczet podatku dochodowego od osób fizycznych.
3) Inkasenci opłaty wymienionej w §1 ust. 2 pkt 5:
a) dla pracownika Urzędu Miejskiego poza wyznaczonym czasem pracy w wysokości 50% zainkasowanej kwoty pomniejszonej o zaliczkę na poczet podatku dochodowego od osób fizycznych,
b) dla sołtysów w wysokości 50 % zainkasowanej kwoty pomniejszonej o zaliczkę na poczet podatku dochodowego od osób fizycznych.

§ 5. Inkasenci podatków wymienionych w §1 ust. 2 pkt 1-4 są zobowiązani do rozliczania i wpłat zainkasowanych podatków w dniu następnym po ustawowym terminie płatności rat podatków.

§ 6. Inkasenci opłaty wymienionej w §1 ust. 2 pkt 5 są zobowiązani do rozliczania z pobranej opłaty targowej do 15-go i 30-go każdego miesiąca.

§ 7. Jeżeli dzień rozliczenia, o którym mowa w § 5 i § 6 jest dniem wolnym od pracy, rozliczenia należy dokonać w najbliższym dniu roboczym.

§ 8. W razie zwłoki w dokonaniu rozliczenia i wpłat zainkasowanych podatków i opłat przez inkasentów naliczane będą odsetki ustawowe.

§ 9. Inkasenci nie inkasują należności od podatników, którym udzielono prolongaty lub którzy dokonają wpłat po określonym terminie płatności.

§ 10. Inkasenci ponoszą materialną odpowiedzialność za inkasowanie należności oraz za druki ścisłego zarachowania (kwitariusze – K 103, konto kwitariusze).

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Recza.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.


Przewodniczący
Rady Miejskiej

Grzegorz Adamiak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Kozina 30-12-2004 08:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 30-12-2004
Ostatnia aktualizacja: - 30-12-2004 08:18