Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXVIII/178/2005 w sprawie: zmiany zapisów w uchwale nr XII/74/03 Rady Miejskiej w Reczu z dnia 30 października 2003r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowa

Rada Miejska w Reczu


Uchwała Nr XXVIII/178/2005
Rady Miejskiej w Reczu
z dnia 22 kwietnia 2005 r.


w sprawie: zmiany zapisów w uchwale nr XII/74/03 Rady Miejskiej w Reczu z dnia 30 października 2003r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Grabowiec na działce o nr ewid. 31


Na podstawie art.7 ust.1 pkt 1, art.18 ust.2 pkt.5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U.01.142.1591 z późn. zm.) oraz art. 14 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. Nr 80, poz. 717) uchwala się, co następuje:


§ 1. Zmienia się § 1. uchwały nadając mu nowe brzmienie:
Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Grabowiec II zwanego dalej „planem miejscowym”.

§ 2. Zmienia się § 2. ust.1 uchwały nadając mu nowe brzmienie:
„Plan miejscowy” obejmuje obszar położony w obrębie geodezyjnym Grabowiec, którego granice określono na załączniku graficznym nr 1 będącym integralną częścią niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Recza.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Ryszard Dobrzaniecki

UZASADNIENIE


Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. w celu ustalenia przeznaczenia terenów oraz określenia sposobów ich zagospodarowania i zabudowy rada gminy w drodze uchwały przystępuje do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
W dniu 30 października Rada Miejska w Reczu podjęła uchwałę nr XII/74/03 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Grabowiec na działce o nr ewid. 31.
Koryguje się uchwałę nr XII/74/03 wprowadzając zmiany w nazwie planu. Rezygnuje się z przywoływania numeru działki ewidencyjnej. Ma to swoje uzasadnienie w sytuacji, gdy na etapie sporządzania planu miejscowego właściciel dokona wtórnego podziału wymienionej w uchwale działki i zmieni jej numer ewidencyjny. Taka zmiana spowoduje niespójność zapisu uchwały o przystąpieniu z uchwałą uchwalającą powyższy plan, a to może skutkować stwierdzeniem przez wojewodę nieważności uchwały w sprawie uchwalenia planu miejscowego jako niezgodnej z prawem.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Kozina 22-06-2005 09:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 22-06-2005
Ostatnia aktualizacja: - 22-06-2005 09:51