Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXVIII/179/2005 w sprawie: zmiany zapisów w uchwale nr XII/73/03 w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Grabowiec na działkac

Rada Miejska w Reczu

Uchwała Nr XXVIII/179/2005
Rady Miejskiej w Reczu
z dnia 22 kwietnia 2005r.


w sprawie: zmiany zapisów w uchwale nr XII/73/03 w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Grabowiec na działkach o nr ewid. 69,70 i 72 .


Na podstawie art.7 ust.1 pkt 1, art.18 ust.2 pkt.5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U.01.142.1591 z późn. zm.) oraz art. 14 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. Nr 80, poz. 717) uchwala się, co następuje:


§ 1. Zmienia się § 1. uchwały nadając mu nowe brzmienie:
Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Grabowiec I zwanego dalej „planem miejscowym”.

§ 2. Zmienia się § 2. ust.1 uchwały nadając mu nowe brzmienie:
„Plan miejscowy „ obejmuje obszar położony w obrębie geodezyjnym Grabowiec, którego granice określono na załączniku graficznym nr 1 będącym integralną częścią niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Recza.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Miejskiej

Ryszard Dobrzaniecki


UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. w celu ustalenia przeznaczenia terenów oraz określenia sposobów ich zagospodarowania i zabudowy rada gminy w drodze uchwały przystępuje do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
W dniu 30 października Rada Miejska w Reczu podjęła uchwałę nr XII/73/03 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Grabowiec na działkach o nr ewid. 69,70 i 72 .
W związku z tym, iż działka o numerze ewidencyjnym 72 uległa wtórnemu podziałowi na działki 72/1 oraz 72/2 zaszła konieczność podjęcia przez Radę Miejską uchwały korygującej uchwałę nr XII/73/03 w zakresie granic obszaru objętego planem jak również w zakresie nazwy planu.
W nowej nazwie planu rezygnuje się z przywoływania numerów działek ewidencyjnych. Brak korekty uchwały nr XII/73/03 (w tym zakresie) spowoduje niespójność zapisu uchwały o przystąpieniu z uchwałą uchwalającą powyższy plan, a to może w konsekwencji skutkować stwierdzeniem przez wojewodę nieważności uchwały w sprawie uchwalenia planu miejscowego.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Kozina 22-06-2005 09:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 22-06-2005
Ostatnia aktualizacja: - 22-06-2005 09:52