Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXIX/184/2005 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miejscowości Nętkowo.

Rada Miejska w Reczu


Uchwała Nr XXIX/184/2005
Rady Miejskiej w Reczu
z dnia 29 czerwca 2005r.


w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miejscowości Nętkowo.

Na podstawie art.7 ust.1, art.18 ust.2 pkt.5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U.01.142.1591 z późn. zm.) oraz art. 14 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. Nr 80, poz. 717) uchwala się, co następuje:


§ 1. Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miejscowości Nętkowo zwanego dalej ?planem miejscowym?.

§ 2. "Plan miejscowy" obejmuje obszar położony w obrębie geodezyjnym Nętkowo, którego granice określono na załączniku graficznym nr 1 będącym integralną częścią niniejszej uchwały.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XII/75/03 Rady Miejskiej w Reczu z dnia 30 października 2003 roku.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Recza.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Miejskiej

Ryszard DobrzanieckiUZASADNIENIE

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. w celu ustalenia przeznaczenia terenów oraz określenia sposobów ich zagospodarowania i zabudowy rada gminy w drodze uchwały przystępuje do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
W dniu 30 października 2003r. Rada Miejska w Reczu podjęła uchwałę nr XII/75/03 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Nętkowo na działce o nr ewid.28/13 i części działki o nr ewid.28/23.
W związku z tym, iż na załączniku graficznym do uchwały nr XII/75/03 w granice opracowania nie włączono budynku znajdującego się na działce o nr ewidencyjnym 28/23 zaszła konieczność dokonania korekty granic opracowania.
W nowej nazwie planu rezygnuje się z przywoływania numerów działek ewidencyjnych.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Kozina 11-08-2005 09:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 11-08-2005
Ostatnia aktualizacja: - 11-08-2005 09:37