Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXIX/185/05 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok.

Rada Miejska w Reczu


Uchwała Nr XXIX/185/05
Rady Miejskiej w Reczu
z dnia 29 czerwca 2005 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203) oraz art. 124 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U z 2003 r. Nr 15, poz.148; Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz.594, Nr 96, poz.874, Nr 166, poz.1611, Nr 189, poz.1851; z 2004r. Nr 19, poz.177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 210, poz. 1235, Nr 273, poz. 2703)
uchwala się, co następuje:


§ 1. Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2005 rok na kwotę
36 400 zł, związanych z realizacją zadań własnych gminy, z tego:

1. zmniejsza się plan wydatków majątkowych w dziale 900 ? Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale ? 90001 ? Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę
36 400 zł przeznaczonych na dokończenie przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Murarskiej w Reczu

2. zwiększa się plan wydatków bieżących w dziale 921 ? Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92120 ? Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami o kwotę 36 400 zł z przeznaczeniem na remont nawierzchni części ul. Murarskiej, remont murów obronnych, obwarowań miejskich oraz remont Baszty Czarownic w Reczu


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Recza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Miejskiej

Ryszard Dobrzaniecki

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Kozina 11-08-2005 09:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 11-08-2005
Ostatnia aktualizacja: - 11-08-2005 09:40