Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr .XXIX/190/05 w sprawie zwolnienia z opłaty od wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej.

Rada Miejska w Reczu


Uchwała Nr .XXIX/190/05
Rady Miejskiej w Reczu
z dnia 29 czerwca 2005r.


w sprawie zwolnienia z opłaty od wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej.


Na podstawie art. 7a ust. 3 ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178; z 2000 r. Nr 86, poz. 958, Nr 114, poz. 1193; z 2001 r. Nr 67, poz. 679, Nr 49, poz. 509, Nr 102, poz. 1115, Nr 147, poz. 1643; z 2002 r. Nr 1, poz. 2, Nr 115, poz. 995, Nr 130, poz. 1112; z 2003 r. Nr 86, poz. 789, Nr 128, poz. 1176, Nr 217, poz. 2125; z 2004 r. Nr 54, poz. 535, Nr 91, poz. 870, Nr 173, poz. 1808) oraz art. 18 ust. 2 pkt 8, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Zwalnia się z opłaty od zgłoszenia o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej następujących wnioskodawców:
1) bezrobotnych w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001).
2) osoby niepełnosprawne w rozumieniu przepisów ustawy z 27 sierpnia 1997r o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 z późn. zmianami).
§ 2. 1. Zwolnienie o którym mowa w §1 dotyczy osób fizycznych dokonujących po raz pierwszy zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Recza.
2. W celu skorzystania ze zwolnienia osoba zgłaszająca przy dokonywaniu zgłoszenia obowiązana jest udokumentować występowanie jednej z okoliczności wymienionych w § 1.
§ 3 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Recza.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.


Przewodniczący
Rady Miejskiej

Ryszard Dobrzaniecki

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Kozina 11-08-2005 10:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 11-08-2005
Ostatnia aktualizacja: - 11-08-2005 10:03