Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

UCHWAŁA NR XXX/196/05 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok

UCHWAŁA NR XXX/196/05
RADY MIEJSKIEJ W RECZU
z dnia 28 września 2005 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203) oraz art. 124 ust 1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U z 2003 r. Nr 15 poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz.594, Nr 96, poz. 874, 166, poz.1611, Nr 189,poz.1851; z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93,poz.890, Nr 121, poz.1264, Nr 210, poz.2703, Nr 273, poz.2703) uchwala się, co następuje:

§1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy związany z realizacją zadań własnych
na 2005 rok o kwotę 300 057 zł, z tego:
1.w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 217 000 zł w tym:
-§ 6280 – Środki otrzymane od sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 30 000 zł,
- § 6299 – Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin( związków gmin), powiatów
(związków powiatów), samorządów województwa, pozyskanych z innych źródeł o kwotę 187 000 zł
2. w dziale 630 – Turystyka, § 6299 – Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów( związków powiatów), samorządów województwa, pozyskanych z innych źródeł o kwotę 25 000 zł.
3. w dziale 750 – Administracja publiczna, § 6299 – Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin( związków gmin), powiatów( związków powiatów), samorządów województwa, pozyskanych z innych źródeł o kwotę 58 057 zł.

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy związany z realizacją zadań własnych o kwotę 300 057 zł, z tego:
1. w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 217 000 zł w tym:
- przebudowa stacji uzdatniania wody w Pamięcinie o kwotę 157 000 zł,
- remont stacji uzdatniania wody w Kraśniku o kwotę 60 000 zł
2. w dziale 630 – Turystyka, rozdziale 63095 – Pozostała działalność, § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 25 000 zł, z zagospodarowania terenów wokół jeziora Zeliszewo - Rajsko
3. w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75023 –Urzędy gmin ( miast i gmin),
§ 6060 –Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 58 057 zł, wykonania Gminnej Platformy Cyfrowej

§ 3. Dokonuje się zmian w planie wydatków na kwotę 314 460 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 stanowiącym integralną część uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Recza.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Ryszard Dobrzaniecki

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Kozina 08-12-2005 08:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-12-2005
Ostatnia aktualizacja: - 08-12-2005 08:04