Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

UCHWAŁA Nr XXX/197/05 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy na dofinansowanie przedsięwzięcia p.n. ,, Budowa hali sportowo-widowiskowej w Reczu” ...

UCHWAŁA Nr XXX/197/05
Rady Miejskiej w Reczu
z dnia 28 września 2005r.

w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy na dofinansowanie przedsięwzięcia p.n. ,, Budowa hali sportowo-widowiskowej w Reczu” i zabezpieczenie prawidłowego wydatkowania tych środków w formie weksla ,, in blanco” Gminy Recz ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Na podstawie art. 18 ust. 1, art.51 ust. 1, art.58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80 poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203) oraz na podstawie art. 876 Kodeksu Cywilnego i art. 8 Prawa wekslowego uchwala się, co następuje:

§1. Wyraża się zgodę na zawarcie przez Burmistrza Recza umowy na dofinasowanie przedsięwzięcia p.n. ,, Budowa hali sportowo-widowiskowej w Reczu” do kwoty: 1.500.000 zł. ( słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych ze środków Funduszu i zabezpieczenia prawidłowego wydatkowania tych środków w formie weksla ,, in blanco” Gminy Recz, na zasadach określonych w tejże umowie i deklaracji do weksla.

§2. Realizacja zabezpieczenia następowała będzie z dochodów własnych gminy.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Recza.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Miejskiej

Ryszard Dobrzaniecki

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Kozina 08-12-2005 08:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-12-2005
Ostatnia aktualizacja: - 08-12-2005 08:05