Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument zawiadamiam strony postępowania o wysłaniu do uzgodnienia projektu decyzji w dniu 22 grudnia 2021 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie podziemnych kablowych przewodów elektroenergetycznych wraz z dodatkową podziemną infrastrukturą elektroenergetyczną i komunikacyjną działkach o nr ewid.: 485/1, 522/13, 522/30, 523/6, 523/13, 523/14, 523/15, 614, 615/2, 717/2, 726 obręb Recz, 392/5 obręb Rajsko gmina Recz. - dokument stracił ważność 2021-12-28 08:45
dokument zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 2 grudnia 2021 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie podziemnych kablowych przewodów elektroenergetycznych wraz z dodatkową podziemną infrastrukturą elektroenergetyczną i komunikacyjną działkach o nr ewid.: 485/1, 522/13, 522/30, 523/6, 523/13, 523/14, 523/15, 614, 615/2, 717/2, 726 obręb Recz, 392/5 obręb Rajsko gmina Recz. - dokument stracił ważność 2021-12-28 08:41
dokument zawiadamiam o wydaniu postanowienia o sprostowaniu oczywistej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 2/2021 znak: BB.6733.2.6.2021.MP z dnia 12 lipca 2021 r. - dokument stracił ważność 2021-12-28 08:40
dokument zawiadamiam strony postępowania o wysłaniu do uzgodnienia projektu decyzji w dniu 7 grudnia 2021 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowa stanowiska słupowego SN-15 kV na części działki o nr ewid.: 17/35 obręb Sulibórz, gmina Recz. - dokument stracił ważność 2021-12-09 14:36
dokument zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 23 listopada 2021 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie stanowiska słupowego SN-15 kV w miejscu istniejącego stanowiska słupowego przeznaczonego do demontażu na dz. nr 17/35 obręb Sulibórz, gmina Recz 2021-12-07 10:27
dokument zawiadamiam o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 4/2021 znak: BB.6733.4.5.2021.MP z dnia 15 listopada 2021 r. - dokument stracił ważność 2021-11-16 13:03
dokument zawiadamiam strony postępowania, dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie kontenerowej świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce o nr ewid. 73/23 obręb Rybaki, gmina Recz. - dokument stracił ważność 2021-10-22 13:37
dokument zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 21 września 2021 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie kontenerowej świetlicy wiejskiej wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej na działce o nr ewid. 73/23 obręb Rybaki, gmina Recz. - dokument stracił ważność 2021-09-23 12:25
dokument zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 13 września 2021 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: demontażu elektroenergetycznej linii nN i oświetlenia ulicznego. Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nN i oświetlenia ulicznego na dz. nr 142. Budowa oświetlenia przejścia dla pieszych na dz. nr 142 obręb Recz, gmina Recz. - dokument stracił ważność 2021-09-16 10:23
dokument zawiadamiam o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 3/2021 znak: BB.6733.3.8.2021.MP z dnia 30 czerwca 2021 r. dla inwestycji polegającej na: budowie obiektu liniowego w postaci gazociągu polietylenowego średniego ciśnienia o średnicy dn 40 PE - dokument stracił ważność 2021-06-30 11:24
dokument zawiadamiam strony postępowania, dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie zespołów elektroenergetycznych linii kablowych SN wraz z liniami teletechnicznymi na terenie gminy Recz na działkach o numerach ewidencyjnych: 770, 789, 690, 692, 459, 395, 485/1, 523/13 obręb Recz, gmina Recz. - dokument stracił ważność 2021-06-21 11:30
dokument Obwieszczenie o budowie obiektu liniowego w postaci gazociągu polietylenowego średniego ciśnienia o średnicy dn 40 PE na działce o numerze ewidencyjnym 592/1 obręb Recz, gmina Recz 2021-06-18 13:25
dokument zawiadamiam strony postępowania o wysłaniu do uzgodnienia projektu decyzji w dniu 26 maja 2021 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie zespołów elektroenergetycznych linii kablowych SN wraz z liniami teletechnicznymi na terenie gminy Recz na działkach o numerach ewidencyjnych: 770, 789, 690, 692, 459, 395, 485/1, 523/13 obręb Recz, gmina Recz. - dokument stracił ważność 2021-05-26 13:48
dokument zawiadamiam strony postępowania o wysłaniu do uzgodnienia projektu decyzji w dniu 25 maja 2021 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie obiektu liniowego w postaci gazociągu polietylenowego średniego ciśnienia o średnicy dn 40 PE na działce o numerze ewidencyjnym 592/1 obręb Recz, gmina Recz. - dokument stracił ważność 2021-05-25 13:15
dokument Obwieszczenie Dyrektora Zlewni w Stargardzie 2021-05-13 12:09
dokument zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 27 kwietnia 2021 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie obiektu liniowego w postaci gazociągu polietylenowego średniego ciśnienia o średnicy dn 40 PE - dokument stracił ważność 2021-04-30 13:33
dokument zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie zespołów elektroenergetycznych linii kablowych SN wraz z liniami teletechnicznymi na terenie gminy Recz na działkach o numerach ewidencyjnych: 770, 789, 690, 692, 459, 395, 485/1, 523/13 obręb Recz, gmina Recz. - dokument stracił ważność 2021-04-30 10:25
dokument o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 1/2021 znak: BB.6733.1.7.2021.MP z dnia 26 kwietnia 2021 r. dla inwestycji polegającej na: budowie sieci oświetleniowej na działce o nr ewid.:111/1 obręb Wielgoszcz, gmina Recz. - dokument stracił ważność 2021-04-28 10:17
dokument zawiadamiam strony postępowania o możliwości zapoznania się ze zgromadzonymi materiałami w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: rozbudowie sieci oświetleniowej na działce o nr ewid.: 111/1 obręb Wielgoszcz, gmina Recz - dokument stracił ważność 2021-04-06 12:30
dokument zawiadamiam strony postępowania o wysłaniu do uzgodnienia projektu decyzji w dniu 10 marca 2021 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: rozbudowie sieci oświetleniowej na działce o nr ewid.: 111/1 obręb Wielgoszcz, gmina Recz. - dokument stracił ważność 2021-03-10 14:52
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA RECZA o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Recz - dokument stracił ważność 2021-01-26 09:12
dokument o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 30/06 z dnia 27.07.2006 roku dla inwestycji polegającej na ?przy istniejącym budynku Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP) na dz. o nr ewidencyjnych 22, 162/9 w obrębie Żeliszewo budowa: - wiaty dla potrzeb OSP (do suszenia węży, do przechowywania sprzętu gaśniczego), - osadnika ścieków dla potrzeb OSP. - dokument stracił ważność 2021-01-08 09:58