Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument zawiadamiam o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 4/2022 znak: BB.6733.4.9.2022.MP z dnia 27 września 2022 r. dla inwestycji polegającej na: rozbudowie stacji 110/15 kV Recz na działce o nr ewid. 523/13 obręb Recz gmina Recz. - dokument stracił ważność 2022-10-03 14:11
dokument zawiadamiam strony postępowania, dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie stacji elektroenergetycznej 110/15 kV Recz związanej z przyłączeniem wytwórcy OZE na działce o nr ewid. 523/13 obręb Recz, gmina Recz - dokument stracił ważność 2022-09-19 12:25
dokument zawiadamiam strony postępowania o wysłaniu do uzgodnienia projektu decyzji w dniu 19 sierpnia 2022 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie stacji elektroenergetycznej 110/15 kV Recz związana z przyłączeniem wytwórcy OZE na działce o nr ewid. 523/13 obręb Recz, gmina Recz. - dokument stracił ważność 2022-08-19 11:20
dokument zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 21 lipca 2022 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie stacji elektroenergetycznej 110/15 kV Recz związana z przyłączeniem wytwórcy OZE na działce o nr ewid. 523/13 obręb Recz, gmina Recz. - dokument stracił ważność 2022-08-01 14:31
dokument zawiadamiam o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 2/2022 znak: BB.6733.2.10.2022 z dnia 20 czerwca 2022 r. dla inwestycji polegającej na: budowie stacji kompaktowej SN na działkach o nr ewid.: 152/3, 153/1 obręb Recz gmina Recz. - dokument stracił ważność 2022-06-20 11:11
dokument zawiadamiam o wydaniu postanowienia o sprostowaniu oczywistej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 3/2022 znak: BB.6733.3.10.2022.MP z dnia 13 czerwca 2022 r. dla inwestycji polegającej na: budowie przyłącza SN na działkach o nr ewid.: 727, 728, 726, 485/1, 523/13 obręb Recz, 837/2 obręb Rajsko, gmina Recz. - dokument stracił ważność 2022-06-15 11:00
dokument zawiadamiam strony postępowania, dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie stacji kompaktowej SN na działkach o nr ewid.: 152/3, 153/1 obręb Recz, gmina Recz o możliwości zapoznania się ze zgromadzonymi materiałami w przedmiotowej sprawie. - dokument stracił ważność 2022-06-06 09:39
dokument zawiadamiam o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 3/2022 znak: BB.6733.3.8.2022.MP z dnia 30 maja 2022 r. dla inwestycji polegającej na: budowie przyłącza SN na działkach o nr ewid.: 727, 728, 726, 485/1, 523/13 obręb Recz, 837/2 obręb Rajsko, gmina Recz. - dokument stracił ważność 2022-05-30 15:20
dokument zawiadamiam strony postępowania, dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie przyłącza elektroenergetycznego średniego napięcia dla elektrowni fotowoltaicznej na dz. o nr ewid. 727, 728, 726, 485/1, 523/13 obręb Recz, 837/2 obręb Rajsko, gmina Recz o możliwości zapoznania się ze zgromadzonymi materiałami w przedmiotowej sprawie. - dokument stracił ważność 2022-05-17 12:37
dokument zawiadamiam strony postępowania o wysłaniu do uzgodnienia projektu decyzji w dniu 13 maja 2022 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie stacji kompaktowej SN na działkach o nr ewid.: 152/3, 153/1 obręb Recz, gmina Recz. - dokument stracił ważność 2022-05-13 13:16
dokument zawiadomienie o zmianie zakresu wniosku w dniu 28 kwietnia 2022 r., wszczętego w dniu 12 kwietnia 2022 r. na wniosek Pani Magdaleny Niemcewicz, działającej z pełnomocnictwa ENEA Operator Sp. z o.o. z siedz. ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na wymianie istniejącej stacji słupowej SN/nn S-3189 Recz Stargardzka na stację kompaktową w układzie SN-TWW ze sterowaniem radiowym (2xW) z odtworzeniem powiązań sieciowych SN i nn, na działce o nr ewid. 153/1 obręb Recz gmina Recz. - dokument stracił ważność 2022-05-13 13:14
dokument zawiadamiam strony postępowania o wysłaniu do uzgodnienia projektu decyzji w dniu 22 kwietnia 2022 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie przyłącza elektroenergetycznego średniego napięcia dla elektrowni fotowoltaicznej na dz. o nr ewid. 727, 728, 726, 485/1, 523/13 obręb Recz, 837/2 obręb Rajsko, gmina Recz. - dokument stracił ważność 2022-04-22 15:07
dokument zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 25 marca 2022 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie przyłącza elektroenergetycznego średniego napięcia dla elektrowni fotowoltaicznej na dz. o nr ewid. 727, 728, 726, 485/1, 523/13 obręb Recz, 837/2 obręb Rajsko, gmina Recz. - dokument stracił ważność 2022-04-22 15:06
dokument zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 8 kwietnia 2022 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: wymianie istniejącej stacji słupowej SN/nn S-3189 Recz Stargardzka na stację kompaktową w układzie SN-TWW ze sterowaniem radiowym (2xW) z odtworzeniem powiązań sieciowych SN i nn, na działce o nr ewid. 153/1 obręb Recz gmina Recz. - dokument stracił ważność 2022-04-14 09:36
dokument Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni PGW - WP w Stargardzie 2022-04-11 13:42
dokument zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 28 stycznia 2022 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: przebudowie istniejącego rurociągu odprowadzającego wody opadowe na działkach o nr ewid.: 241/4, 683, 686/3, 685/4 obręb Recz gmina Recz. - dokument stracił ważność 2022-02-15 11:03
dokument zawiadamiam o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 7/2021/2022 znak: BB.6733.7.7.2021.2022.MP z dnia 1 lutego 2022 r. dla inwestycji polegającej na: budowie podziemnych kablowych przewodów elektroenergetycznych wraz z dodatkową podziemną infrastrukturą elektroenergetyczną i komunikacyjną działkach o nr ewid.: 485/1, 522/13, 522/30, 523/6, 523/13, 523/14, 523/15, 614, 615/2, 717/2, 726 obręb Recz, 392/5 obręb Rajsko gmina Recz - dokument stracił ważność 2022-02-02 15:06
dokument Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1363 t.j.) zawiadamia się, że na wniosek z 22.11.2021r. (uzupełniony: 15.12.2021r. ) Pana Łukasza Antoniewicza, występującego w imieniu Województwa Zachodniopomorskiego, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Ińsko Recz - etap II Ciemnik-Suliborek." 2024-05-16 12:34