Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr IX/51/03 w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Recz.

RADA MIEJSKA W RECZUUchwała Nr IX/51/03
Rady Miejskiej w Reczu
z dnia 9 lipca 2003 r.
w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Recz.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717) oraz art. 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15,poz. 139, z 1999 r. Nr 41, poz. 412, Nr 111, poz.1279, z 2000 r. Nr 12,poz .36, Nr 109,poz.1157, Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr14, poz.124,Nr100,poz.1085, Nr115,poz.1229, Nr 4,poz.1804, Nr 5,poz.42, z 2002 r. Nr 113,poz.984, Nr 130,poz.1112, Nr 25,poz.253) oraz Uchwałą Nr XII/49/99 Rady Miejskiej w Reczu z dnia 30 września 1999 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Recz uchwala się, co następuje:§ 1. Uchwala się Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Recz w zakresie:
części tekstowej studium wraz z rysunkami poglądowymi w treści
rysunków studium w skali 1: 25000.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Recza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Miejskiej
Grzegorz Adamiak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Kozina 21-12-2005 11:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 21-12-2005
Ostatnia aktualizacja: - 21-12-2005 11:18