Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

UCHWAŁA NR XXXV/243/06 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok.


UCHWAŁA NR XXXV/243/06

 

RADY MIEJSKIEJ W RECZU

 

z dnia 27 kwietnia 2006 roku

 

 

 

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok.

 

 

 

 

 

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz 1457, z 2006r. Nr 17, poz.128) oraz art. 184 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U Nr 249, poz. 2104; zm.: Dz. U z 2005 r. Nr 169, poz. 1420) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2005 rok na kwotę

 

113 000 zł, związanych z realizacją majątkowych zadań własnych gminy,

 

z tego:

 

1. zmniejsza się plan wydatków majątkowych w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale - 90002 - Gospodarka odpadami o kwotę 113 000 zł z zadania „Likwidacja wysypiska odpadów komunalnych - I etap”

 

 

 

2. zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 113 000 zł, z tego:

  1.  

    w dziale 600 - Transport i łączność, rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne o kwotę 87 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Modernizacja nawierzchni ulicy Chyżej w Reczu wraz z mostkiem na kanale Reczanka do wzgórza pocysterskiego”,

 

 

  1.  

    w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale - 90095 - Pozostała działalność o kwotę 26 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Budowa toalety miejskiej w Reczu”.

 

 

 

§ 2. W załączniku Nr 9 - Limity wydatków budżetowych na wieloletnie programy

inwestycyjne gminy Recz w 2006 r.- do uchwały Nr XXXII /221/05 Rady Miejskiej w Reczu z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Recz na 2006 rok wprowadza się zmiany wymienione w § 1.

 

 

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Recza.

 

 

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie:

 

 

 

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na zadaniach „Modernizacja nawierzchni ulicy Chyżej w Reczu wraz z mostkiem na kanale Reczanka do wzgórza pocysterskiego” i „Budowa toalety miejskiej w Reczu”,

 

Komisja przetargowa ds. Zamówień Publicznych przy UM w Reczu stwierdziła, że na realizację w/w zadań zostały złożone oferty na kwoty wyższe niż zaplanowane środki budżecie na 2006 rok.

 

w tym:

 

1. zadanie pn: „Modernizacja nawierzchni ulicy Chyżej w Reczu wraz z mostkiem na kanale Reczanka do wzgórza pocysterskiego”:

 

- koszt opracowania dokumentacji technicznej - 6 800 zł,

 

- wartość odwodnienia ( zlecenie z 2005 r.) 12 329,50 zł brutto,

 

- koszt nadzoru inwestorskiego na odwodnieniu - 250 zł,

 

- wartość oferty wynosi 214 720 zł brutto,

 

- koszt nadzoru inwestorskiego ( szacunkowo) 2 000 zł,

 

Razem 236 099,50 zł. Środki ujęte w planie budżetu - 150 000 zł, brakująca kwota to 86 099,50 zł. Wniosek komisji: zwiększenie o 87 000 zł,

 

 

 

2. zadanie pn: „Budowa toalety miejskiej w Reczu”:

 

- koszt opracowania dokumentacji - 2 440 zł,

 

- koszt nadzoru inwestorskiego ( szacunkowo) - 700 zł,

 

- wartość oferty z negocjacji - 42 000 zł,

 

Razem 45 140 zł brutto. Środki ujęte w planie budżetu - 20 000 zł, brakująca kwota to 25 140zł. Wniosek komisji: zwiększenie o 26 000 zł.

 

 

 

3. W ceku zabezpieczenia niezbędnych środków na realizację zadań wymienionych w pkt. 1 i 2 proponuje się w ramach zmian w budżecie gminy przesunąć środki z zadania „ Likwidacja wysypiska odpadów komunalnych k. wsi Pomień”, którego realizacja jest przewidziana w dłuższym okresie, a środki zaplanowane na 2006 rok nie zostaną wykorzystane.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Kozina 30-05-2006 08:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 30-05-2006
Ostatnia aktualizacja: Paweł Kozina 30-05-2006 08:18