Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

UCHWAŁA Nr XXII/147/08 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.


UCHWAŁA NR XXII/147/08

RADY MIEJSKIEJ W RECZU

z dnia 28 listopada 2008 r.

w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) w związku z art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825; z 2007 r. Nr 109, poz. 747; z 2008 r. Nr 116, poz. 730), art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r., Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847; z 2008 r. Nr 93, poz. 585, Nr 116, poz. 730) oraz art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. Nr 200, poz. 1682, Nr 216, poz. 1826; z 2005 r. Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 179, poz. 1484; z 2006 r. Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825; z 2008 r. Nr. 116, poz.730) oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, Nr 85, poz. 727, Nr 86, poz. 733, Nr 143, poz. 1199; z 2006 r. Nr 66, poz. 470, Nr 104, poz. 708, Nr 217, poz. 1590, Nr 225, poz. 1635; z 2007 r. Nr 105, poz. 721, Nr 120, poz. 818, Nr 225, poz. 1671; z 2008r. Nr 118, poz. 745) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwałą niniejszą Rada Miejska w Reczu:

 1. zarządza pobór podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa,

 2. określa inkasentów ww. podatków,

 3. określa termin płatności dla inkasentów,

 4. wyprowadza i określa wynagrodzenie dla inkasentów.

§ 2. Zarządza się na terenie gminy Recz pobór podatku rolnego, podatku leśnego i podatku
od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa.

§ 3. Inkaso podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości powierza się sołtysom wsi gminy Recz

 1. Jarostowo - Przebieracz Roman, zam. Jarostowo 8, PESEL: 65060305179

 2. Lubieniów - Ciemcioch Józef, zam. Lubieniów 2/2, PESEL: 58021401599

 3. Pomień - Szczota Marcin, zam. Pomień 11, PESEL: 71112909776

 4. Rajsko - Misiek Zofia, zam. Rajsko 7, PESEL: 62032111987

 5. Sicko - Cybulski Henryk- Marek, zam Sicko 19, PESEL: 60030801295

 6. Sokoliniec - Grzelak Paweł, Sokoliniec 22, PESEL: 74100210254

 7. Suliborek - Kseniak Elżbieta, zam. Suliborek 4, PESEL: 51050902545

 8. Wielgoszcz - Koszczewa Henryk, zam Wielgoszcz 1c, PESEL: 55100216716

 9. Żeliszewo - Sankowski Jarosław, zam. Żeliszewo 24, PESEL: 69011714317

 10. Grabowiec - Gwiazdowski Henryk, Grabowiec 7, PESEL: 49061711113

 11. Nętkowo - Krakowiak Marzena, zam. Nętkowo 28B, PESEL: 72042207185

 12. Rybaki - Skonieczna Aleksandra, zam. Rybaki 20B/4, PESEL: 79022110549

 13. Słutowo - Sumara Jolanta, zam. Słutowo 1/8, PESEL: 47070402385

 14. Sulibórz - Gwóźdź Marian, zam Sulibórz 28a/1, PESEL: 57061915515

 15. Pamięcin - Jaworska Emilia, zam. Pamięcin 3a. PESEL: 84011611945

§ 4. Pobrane w danym miesiącu podatki powinny być przez inkasenta wpłacone na rachunek lub w kasie Urzędu Miejskiego w dniu następnym, w którym wpłata podatku przez podatnika zgodnie z przepisami prawa powinna nastąpić.

§ 5. Ustala się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 5 % od sumy zainkasowanych i terminowo przekazanych do Urzędu Gminy Recz podatków pobranych we wsiach Gminy Recz.

§ 6. Jeżeli rozliczenie, o którym mowa w § 4, jest dniem wolnym od pracy, rozliczenia należy dokonać w najbliższym dniu roboczym.

§ 7. W razie zwłoki w dokonaniu rozliczenia i wpłat zainkasowanych podatków przez inkasentów naliczone będą odsetki ustawowe.

§ 8. Inkasenci nie inkasują należności od podatników, którym udzielono prolongaty lub którzy dokonują wpłat po określonym terminie płatności.

§ 9. Inkasenci ponoszą materialną odpowiedzialność za inkasowanie należności oraz za druki ścisłego zarachowania (kwitariusze - K 103, konto kwitariusze).

§ 10. Traci moc uchwała Nr XI/72/07 Rady Miejskiej w Reczu z dnia 21 listopada 2007r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego. ( Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 123 , poz. 2374)

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Martyna Smus 02-12-2008 14:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 02-12-2008
Ostatnia aktualizacja: Martyna Smus 02-12-2008 14:49