Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

UCHWAŁA Nr XXII/153/08 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 28 listopada 2008 r w sprawie zmiany budżetu gminy na 2008 rok.


UCHWAŁA NR XXII/153/08

RADY MIEJSKIEJ W RECZU

z dnia 28 listopada 2008 roku

 

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2008 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337,; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) oraz art. 184 ust 1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz.1420; z 2006 r. Nr 45, poz.319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz.1217 i 1218, Nr 187, poz.1381, Nr 249, poz. 1832; z 2007 r. Nr 82, poz.560, Nr 88, poz.587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984; z 2008 r. Nr 180 poz.1112) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy związanych z realizacją zadań własnych w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 - Pozostała działalność, § 2008 - Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej o kwotę 147 830,60.

§ 2. Zwiększa się plan bieżących wydatków budżetu gminy związany z realizacją zadań własnych w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 - Pozostała działalność o kwotę 147 830,60 z przeznaczeniem na realizację w ramach programu operacyjnego „Kapitał Ludzki” projektu pn. „Szansa na Lepsze Jutro

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Recza.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Martyna Smus 16-12-2008 15:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 16-12-2008
Ostatnia aktualizacja: Martyna Smus 16-12-2008 15:37