Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

OGŁOSZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz na zdrowie mieszkańców

Znak: BM . 7624.3-7.2010/2011                                                               Recz dnia 11 luty 2011r.

 

 

 

 

OGŁOSZENIE

 

 

Na podstawie art. 33, 34, 35 Ustawy z dnia 3 października 2008r., o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenie oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008 Nr 199, poz. 1227 ze zm.) Burmistrz Recza informuje o:

 

wszczęciu postępowania w sprawie w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz na zdrowie mieszkańców

 

dla przedsięwzięcia:

 

pn:  "Odbudowa budowli piętrzącej z przepławką dla ryb na rzece Inie w km 109+200 w miejscowości Rybaki" działka nr ewid. 79/1 obręb Rybaki.

 

           

  1. Postępowanie prowadzone jest na wniosek, Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie, która będzie inwestorem przedsięwzięcia.
  2. Organem właściwym do wydania decyzji jest Burmistrz Recza.
  3. Organami właściwymi do wydania opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia OOŚ i zakres raportu są:

- w zakresie oddziaływania na środowisko – Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie

- w zakresie ochrony zdrowia Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Choszcznie,

4. Organem właściwym do dokonania uzgodnień przed wydaniem decyzji jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie,

5. Organem właściwym do wydania opinii przed wydaniem decyzji jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Choszcznie,

 

6. Informuje się o:

§         Możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy – jest ona wyłożona do wglądu w Urzędzie Miejskim w Reczu ul. Ratuszowa 7, pok. nr 15 ( stanowisko Inspektora ds. ochrony środowiska),

§         Możliwość składania uwag i wniosków w terminie od dnia 14 lutego 2011r. do dnia 7 marca 2011r.

§         Uwagi i wnioski można składać:

- w formie pisemnej w Urzędzie Miejskim Reczu ul. Ratuszowa 17 pok. nr 1 lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Reczu, ul. Ratuszowa 17 ; 73-210 Recz,

- ustnie do protokołu – w Urzędzie Miejskim w Reczu; ul. Ratuszowa 17; pok. nr 15,

- e-mailem na adres : inwestycje@recz.pl

 

8. Uwagi lub  wnioski złożone po upływie terminu t.j. 77 marca 2011r.,

pozostaną bez rozpatrzenia

8. Złożone uwagi i wnioski będą rozpatrzone przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie,

 

 

Otrzymują strony postępowania:

      1. Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie

Al. Papieża Jana Pawła II 42

71-415 Szczecin,

      2. Agencja Nieruchomości Rolnych

Oddział Terenowy w Szczecinie

Wały Chrobrego 4

70 – 502 Szczecin

3.Nadleśnictwo Dobrzany

  ul. Armii Czerwonej 3
  73-130Dobrzany

      4. a/a

 

Informacje zamieszcza się:

  1. Bip – www.bip.recz.pl (zakładka decyzje środowiskowe)
  2. Tablica ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Reczu
  3. Tablica samorządowa w m. Rybaki ( Sołtys Pani Aleksandra Skonieczna)
  4. Tablica samorządowa w m. Suliborek ( Sołtys Pani Elżbieta Ksenia)

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Grzegorz Robaczek 11-02-2011 10:30
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 11-02-2011
Ostatnia aktualizacja: Grzegorz Robaczek 11-02-2011 10:33