Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Postanowienie o podjęciu z urzędu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsięwzięcia pn: "Odbudowa budowli piętrzącej z przepławką dla ryb na rzece Inie w km 109 + 200 w miejscowości Rybaki"

Znak: BM. 7624.3-6.2010/2011                                                                    Recz, dnia 11 luty 2011r

 

 

 

Postanowienie

 

 

             Na podstawie art. 97 § 2, oraz art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jed. Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 z póź. zm)

 

 

postanawiam

 

 

            podjąć z urzędu postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsięwzięcia pn: „Odbudowa budowli piętrzącej z przepławką dla ryb na rzece Inie w km 109 + 200 w miejscowości Rybaki” na działce nr ewid. 79/1, zawieszone postanowieniem Burmistrza Recza znak: BM. 7624/3-5/2010 z dnia 15 grudnia 2010r.

 

 

Uzasadnienie

 

            Burmistrz Recza postanowieniem znak: BM. 7624/3-5/2010 z dnia 15 grudnia 2010r zawiesił postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsięwzięcia pn: „Odbudowa budowli piętrzącej z przepławką dla ryb na rzece Inie w km 109 + 200 w miejscowości Rybaki”.

            Postępowanie zgodnie z art. 63 ust. 5 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227 ze zm.) zostało zawieszone do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę t.j. Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

            W dniu 09.02.2011r. wnioskodawca złożył Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko „Odbudowa budowli piętrzącej z przepławką dla ryb na rzece Inie w km 109 + 200 w miejscowości Rybaki”.

            W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.

 

 

Pouczenie

            Na postanowienie służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Burmistrza Recza w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego postanowienia.

 

 

 

Otrzymują:

    1. Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie

Al. Papieża Jana Pawła II 42

71-415 Szczecin,

      2. Agencja Nieruchomości Rolnych

Oddział Terenowy w Szczecinie

Wały Chrobrego 4

70 – 502 Szczecin

3.Nadleśnictwo Dobrzany

  ul. Armii Czerwonej 3
  73-130Dobrzany

      4. a/a

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Grzegorz Robaczek 11-02-2011 10:34
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 11-02-2011
Ostatnia aktualizacja: Grzegorz Robaczek 11-02-2011 10:35