Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Informacja Burmistrza Recza o pozyskanych środkach z zewnętrz w Gminie Recz za 2008 r. - dokument usunięty Martyna Smus 2009-02-16 13:43:12
Projekt uchwały uchylający uchwałę w sprawie zasad wydzierżawiania i obciążania gruntów rolnych. - dokument usunięty Martyna Smus 2009-02-16 13:42:19
Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie udzielenia bonifikat od ceny lokali mieszkalnych stanowiących własność lub współwłasność Gminy Recz. - dokument usunięty Martyna Smus 2009-02-16 13:41:57
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do powiatowo - gminnego programu "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w powiecie choszczeńskim" - dokument usunięty Martyna Smus 2009-02-16 13:41:29
Projekt uchwały w sprawie utworzenia Straży Miejskiej w Reczu i nadania jej Regulaminu. - dokument usunięty Martyna Smus 2009-02-16 13:37:35
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2009 rok. - dokument usunięty Martyna Smus 2009-02-16 13:37:07
Projekt uchwały w sprawie zasad korzystania z sali sportowo - widowiskowej w Reczu oraz wysokości opłat za korzystanie z niej. - dokument usunięty Martyna Smus 2009-02-16 13:36:36
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do powiatowo - gminnego programu "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w powiecie choszczeńskim" - dokument usunięty Martyna Smus 2009-02-16 13:35:46
Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie udzielenia bonifikat od ceny lokali mieszkalnych stanowiących własność lub współwłasność Gminy Recz. - dokument usunięty Martyna Smus 2009-02-16 13:34:51
Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie udzielenia bonifikat od ceny lokali mieszkalnych stanowiących własność lub współwłasność Gminy Recz. - dokument usunięty Martyna Smus 2009-02-16 13:33:22
Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie udzielenia bonifikat od ceny lokali mieszkalnych stanowiących własność lub współwłasność Gminy Recz. - dokument usunięty Martyna Smus 2009-02-16 13:30:11
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Recz na lata 2009 - 2014. - dokument usunięty Martyna Smus 2009-02-16 13:29:49
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Recz na lata 2009 - 2014. - dokument usunięty Martyna Smus 2009-02-16 13:29:35
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za wodę pobieraną z urządzeń zaopatrzenia w wodę oraz ścieki wprowadzane do urządzeń kanalizacyjnych, przedłożonych przez Zakładu Usługowo-Handlowy ,,Komunalnik" sp. z o.o. w Reczu. - dokument usunięty Martyna Smus 2009-02-16 13:28:56
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za wodę pobieraną z urządzeń zaopatrzenia w wodę oraz ścieki wprowadzane do urządzeń kanalizacyjnych, przedłożonych przez Spółdzielnię Mieszkaniową INA w Grabowcu. - dokument usunięty Martyna Smus 2009-02-16 13:28:33
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za wodę pobieraną z urządzeń zaopatrzenia w wodę oraz ścieki wprowadzane do urządzeń kanalizacyjnych, przedłożonych przez Spółdzielnię Mieszkaniową INA w Grabowcu. - dokument usunięty Martyna Smus 2009-02-16 13:28:19
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za wodę pobieraną z urządzeń zaopatrzenia w wodę oraz ścieki wprowadzane do urządzeń kanalizacyjnych, przedłożonych przez Zakładu Usługowo-Handlowy ,,Komunalnik" sp. z o.o. w Reczu. - dokument usunięty Martyna Smus 2009-02-16 13:27:50
MATERIAŁY NA XXV SESJĘ RADY MIEJSKIEJ W RECZU - dokument usunięty Martyna Smus 2009-02-16 13:26:45
TERMINY POSIEDZEŃ KOMISJI - dokument usunięty Martyna Smus 2009-02-16 13:26:23
OGŁOSZENIE O XXV SESJI RADY MIEJSKIEJ W RECZU - dokument usunięty Martyna Smus 2009-02-16 13:25:58
BURMISTRZ RECZA OGŁASZA I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, oznaczonych nr działki: 263/11, 263/12, 286/5, 591/6 położonych w obrębie nr 0008 ewidencji gruntów m. Recz Martyna Smus 2009-02-11 10:57:19
BURMISTRZ RECZA OGŁASZA I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, oznaczonych nr działki: 263/11, 263/12, 286/5, 591/6 położonych w obrębie nr 0008 ewidencji gruntów m. Recz Martyna Smus 2009-02-11 10:56:52
W Y K A Z Nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony do lat trzech z przeznaczeniem pod blaszany garaż kontenerowy - dz. 117/21, obręb Recz. Martyna Smus 2009-02-09 10:31:36
W Y K A Z Nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony do lat trzech z przeznaczeniem pod blaszany garaż kontenerowy - dz. 117/21, obręb Recz. Martyna Smus 2009-02-09 10:31:00
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego - 21 miesięcznego udzielonego w PLN w kwocie 750.000,00 zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych) z terminem spłaty od 15.04.2010 do 15.12.2011 Martyna Smus 2009-02-06 15:01:55
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego - 21 miesięcznego udzielonego w PLN w kwocie 750.000,00 zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych) z terminem spłaty od 15.04.2010 do 15.12.2011 Martyna Smus 2009-02-06 15:01:15
W Y K A Z Nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony do lat trzech - dz. 20/4 obręb Lubieniów Martyna Smus 2009-02-05 14:29:43
W Y K A Z Nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony do lat trzech - dz. 20/4 obręb Lubieniów Martyna Smus 2009-02-05 14:28:57
Protokół Nr XXIII/08 z przebiegu obrad XXIII sesji Rady Miejskiej w Reczu Martyna Smus 2009-02-04 08:28:53
Protokół Nr XXIV/09 z przebiegu obrad XXIV nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej Martyna Smus 2009-02-04 08:28:34
Protokół Nr XXIV/09 z przebiegu obrad XXIV nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej Martyna Smus 2009-02-04 08:25:22
Protokół Nr XXIII/08 z przebiegu obrad XXIII sesji Rady Miejskiej w Reczu Martyna Smus 2009-02-04 08:22:28
W Y K A Z nieruchomości do sprzedaży na rzecz osób, którym przysługuje prawo pierwszeństwa w nabyciu lokalu mieszkalnego - ul. Ratuszowa 15/2 Martyna Smus 2009-02-03 14:55:00
W Y K A Z nieruchomości do sprzedaży na rzecz osób, którym przysługuje prawo pierwszeństwa w nabyciu lokalu mieszkalnego - ul. Ratuszowa 15/2 Martyna Smus 2009-02-03 14:48:19
W Y K A Z nieruchomości do sprzedaży na rzecz osób, którym przysługuje prawo pierwszeństwa w nabyciu lokalu mieszkalnego - ul. Ratuszowa 15/2 Martyna Smus 2009-02-03 14:47:55
W Y K A Z nieruchomości do sprzedaży na rzecz osób, którym przysługuje prawo pierwszeństwa w nabyciu lokalu mieszkalnego - ul. Ratuszowa 15/2 Martyna Smus 2009-02-03 14:45:58
ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia - inwestycji celu publicznego pn:" termomodernizacja budynku po byłej Szkole Podstawowej w Pomieniu polegająca na wymianie stolarki drzwiowej, okiennej, kompleksowej wymianie instalacji c.o. i c.w, ocieplenia stropodachu oraz montaż solarów słonecznych" zlokalizowanego na działce nr ewid.392/2 obręb Pomień. Martyna Smus 2009-02-03 14:43:23
ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia - inwestycji celu publicznego pn: "termomodernizacja budynku Biblioteki Publicznej w Reczu polegającej na wymianie instalacji c.o., docieplenie ścian zewnętrznych, wymianie stolarki otworowej oraz docieplenie połaci dachowej" zlokalizowanego na działce nr ewid. 230/1 obręb Recz. Martyna Smus 2009-02-03 14:41:12
W Y K A Z Nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony do lat trzech, z przeznaczeniem tymczasowo pod blaszane garaże - dz. 257/6-obręb Recz Martyna Smus 2009-02-02 10:23:51
W Y K A Z Nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do 10 lat z przeznaczeniem na ogródek warzywny - dz. 195/23 - obręb Recz Martyna Smus 2009-02-02 10:23:31