Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
UCHWAŁA Nr XXII/151/08 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2009 rok. Martyna Smus 2009-01-05 11:21:00
UCHWAŁA Nr XXII/150/08 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2009 r. Martyna Smus 2009-01-05 11:19:54
UCHWAŁA NR XXII/147/08 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 28 listopada 2008 r.w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego Martyna Smus 2009-01-05 11:18:49
UCHWAŁY Martyna Smus 2009-01-05 11:16:29
ROK 2009 Martyna Smus 2009-01-05 11:15:31
UCHWAŁA Nr XXIII/173/08 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminy Recz. - dokument usunięty Martyna Smus 2009-01-05 11:15:00
UCHWAŁA Nr XXIII/172/08 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wraz z zabudowaniami od Polskich Kolei Państwowych Spółka Akcyjna w zamian za zaległe i przyszłe zobowiązania podatkowe. Martyna Smus 2009-01-05 11:12:51
UCHWAŁA Nr XXIII/171/08 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Reczu na 2009 r. Martyna Smus 2009-01-05 11:12:09
UCHWAŁA Nr XXIII/171/08 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Reczu na 2009 r. Martyna Smus 2009-01-05 11:11:57
UCHWAŁA Nr XXIII/170/08 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Reczu na 2009 r. Martyna Smus 2009-01-05 11:11:11
UCHWAŁA Nr XXIII/170/08 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Reczu na 2009 r. Martyna Smus 2009-01-05 11:10:57
UCHWAŁA Nr XXIII/169/08 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Reczu na 2009 r. Martyna Smus 2009-01-05 11:10:28
UCHWAŁA Nr XXIII/169/08 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Reczu na 2009 r. Martyna Smus 2009-01-05 11:09:21
UCHWAŁA Nr XXIII/168/08 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Recz publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Martyna Smus 2009-01-05 11:08:47
UCHWAŁA Nr XXIII/167/08 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Reczu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej. Martyna Smus 2009-01-05 11:08:18
UCHWAŁA Nr XXIII/164/08 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 r. Martyna Smus 2009-01-05 11:07:04
UCHWAŁA Nr XXIII/165/08 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2009 r. Martyna Smus 2009-01-05 11:06:54
UCHWAŁA Nr XXIII/165/08 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2009 r. Martyna Smus 2009-01-05 11:06:46
UCHWAŁA Nr XXIII/164/08 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 r. Martyna Smus 2009-01-05 11:05:54
Sesja XXIII/2008 Martyna Smus 2009-01-05 11:04:02
Sesja XXIII/2008 Martyna Smus 2009-01-05 11:03:52
MATERIAŁY NA SESJĘ - dokument usunięty Martyna Smus 2009-01-05 11:03:32
TERMINY KOMISJI - dokument usunięty Martyna Smus 2009-01-05 11:03:29
OGŁOSZENIE XXIII SESJA - dokument usunięty Martyna Smus 2009-01-05 11:03:27
W Y K A Z NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W DRODZE PRZETARGU - dz. 263/11, 263/12, 286/5, 591/6 - obręb Recz. Martyna Smus 2008-12-29 15:09:16
OGŁOSZENIE O III PRZETARGU nieograniczonym - nieruchmości niezabudowane na terenie miasta Recz Martyna Smus 2008-12-29 15:05:18
OGŁOSZENIE O II PRZETARGU nieograniczonym- dz.8/2-Pomień Martyna Smus 2008-12-29 15:02:26
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Gminy Recz o przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na: " przebudowie szlaku spacerowo - jezdnego w części ul. Murarskiej na odcinku 700 mb, na działkach: 216,215/2,199/3,218/2,217 obręb Recz" Martyna Smus 2008-12-23 08:31:45
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Gminy Recz o przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na: " przebudowie szlaku spacerowo - jezdnego w części ul. Murarskiej na odcinku 700 mb, na działkach: 216,215/2,199/3,218/2,217 obręb Recz" Martyna Smus 2008-12-23 08:30:23
OBWIESZCZENIE o podjęciu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: " Zmianie sposobu użytkowania istniejących obiektów z przeznaczeniem jako zespół zabudowy przemysłowej na terenie nie mniejszym niż 1 ha pod produkcję elementów metalowych ( ślusarstwo) w ilości do 4 ton/dobę oraz składowanie materiałów, półproduktów i produktów na terenie dz. nr 106/2 obręb Wielgoszcz, gmina Recz". Martyna Smus 2008-12-22 08:55:54
OBWIESZCZENIE o podjęciu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: " Zmianie sposobu użytkowania istniejących obiektów z przeznaczeniem jako zespół zabudowy przemysłowej na terenie nie mniejszym niż 1 ha pod produkcję elementów metalowych ( ślusarstwo) w ilości do 4 ton/dobę oraz składowanie materiałów, półproduktów i produktów na terenie dz. nr 106/2 obręb Wielgoszcz, gmina Recz". Martyna Smus 2008-12-22 08:55:42
OBWIESZCZENIE o podjęciu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: " Zmianie sposobu użytkowania istniejących obiektów z przeznaczeniem jako zespół zabudowy przemysłowej na terenie nie mniejszym niż 1 ha pod produkcję elementów metalowych ( ślusarstwo) w ilości do 4 ton/dobę oraz składowanie materiałów, półproduktów i produktów na terenie dz. nr 106/2 obręb Wielgoszcz, gmina Recz". Martyna Smus 2008-12-22 08:54:50
Protokół nr XXII/08 z przebiegu obrad XXII sesji Rady Miejskiej w Reczu Martyna Smus 2008-12-19 14:33:19
Protokół nr XXII/08 z przebiegu obrad XXII sesji Rady Miejskiej w Reczu Martyna Smus 2008-12-19 14:32:50
Protokół nr XXII/08 z przebiegu obrad XXII sesji Rady Miejskiej w Reczu Martyna Smus 2008-12-19 14:32:16
Zapytanie ofertowe na przedmiot zamówienia pn. "Opracowanie projektów decyzji o ustalenie warunków zabudowy i decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego" - dokument usunięty Martyna Smus 2008-12-18 07:51:17
Zapytanie ofertowe na przedmiot zamówienia pn. "Opracowanie projektów decyzji o ustalenie warunków zabudowy i decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego" - dokument usunięty Martyna Smus 2008-12-17 15:18:08
Uchwała RIO w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Recz na 2009 r. Martyna Smus 2008-12-17 08:31:40
Uchwała RIO w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Gminy Recz w 2009 r.oraz o prawidłowości załączonej do projektu budżetu prognozy kwoty długu publicznego Martyna Smus 2008-12-17 08:29:21
Uchwała RIO w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Gminy Recz w 2009 r.oraz o prawidłowości załączonej do projektu budżetu prognozy kwoty długu publicznego Martyna Smus 2008-12-17 08:24:39