Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
2023 Oskar Grabarczyk 2023-02-10 15:04:39
Klauzula informacyjna RODO Martyna Smus 2023-02-10 09:50:43
Kwestionariusz osobowy Martyna Smus 2023-02-10 09:49:23
Oświadczenie - zgoda na przetwarzanie danych osobowych Martyna Smus 2023-02-10 09:48:37
Oświadczenia kandydata do celów rekrutacji - wzory Martyna Smus 2023-02-10 09:47:11
Oświadczenia do celów rekrutacji Martyna Smus 2023-02-10 09:46:36
Oświadczenie o stanie zdrowia Martyna Smus 2023-02-10 09:46:29
Oświadczenia do celów rekrutacji Martyna Smus 2023-02-10 09:45:31
Oświadczenia kandydata - wzory - dokument usunięty Martyna Smus 2023-02-10 09:44:28
Oświadczenia kandydata do celów rekrutacji - wzory Martyna Smus 2023-02-10 09:44:17
Oświadczenia kandydata - wzory - dokument usunięty Martyna Smus 2023-02-10 09:43:56
Ogłoszenie o naborze Martyna Smus 2023-02-10 09:42:06
BURMISTRZ RECZA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE DS. KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I OŚWIATY Martyna Smus 2023-02-10 09:40:30
Zgromadzenie 14-02-2023 Piotr Bohdziewicz 2023-02-10 09:29:30
Zgromadzenie 14-02-2023 Piotr Bohdziewicz 2023-02-10 09:29:00
Klauzula informacja- sprawy załatwiane milcząco Agnieszka Pater 2023-02-09 14:07:04
Agnieszka Pater 2023-02-09 13:58:49
Agnieszka Pater 2023-02-09 13:49:17
Zarządzenie nr 16/2023 Burmistrza Recza z dnia 6 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych realizowanych na terenie gminy Recz w 2023 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury, dziedzictwa narodowego i tradycji. Oskar Grabarczyk 2023-02-09 13:09:17
Zawiadomienie o przedłużeniu terminu dotyczy przedłożenia dodatkowych pisemnych uzupełnień do przedłożonego raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: Rozbudowa fermy trzody chlewnej obejmującej budowę jednego budynku inwentarskiego, przebudowę trzech budynków inwentarskich, przebudowę i rozbudowę trzech budynków inwentarskich, budowę silosów paszowych, budowę ciągów transportowych i ramp załadowczych, budowę biogazowni, budowę zbiorników na gnojowicę wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce nr 15/22, 15/21, 15/20 obręb Sulibórz, gm. Recz Rafał Kudełka 2023-02-08 12:55:10
Zawiadomienie o przedłużeniu terminu dotyczy przedłożenia dodatkowych pisemnych uzupełnień do przedłożonego raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: Rozbudowa fermy trzody chlewnej obejmującej budowę jednego budynku inwentarskiego, przebudowę trzech budynków inwentarskich, przebudowę i rozbudowę trzech budynków inwentarskich, budowę silosów paszowych, budowę ciągów transportowych i ramp załadowczych, budowę biogazowni, budowę zbiorników na gnojowicę wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce nr 15/22, 15/21, 15/20 obręb Sulibórz, gm. Recz Rafał Kudełka 2023-02-08 12:54:25
Zarządzenie nr 17 /2023 Burmistrza Recza z dnia 6 lutego 2023 r. w sprawie naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz wspierania i upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury, dziedzictwa narodowego i tradycji w 2023 r. Oskar Grabarczyk 2023-02-07 13:11:14
Zarządzenie nr 16/2023 Burmistrza Recza z dnia 6 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych realizowanych na terenie gminy Recz w 2023 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury, dziedzictwa narodowego i tradycji. Oskar Grabarczyk 2023-02-07 13:09:40
Zarządzenie nr 16/2023 Burmistrza Recza z dnia 6 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych realizowanych na terenie gminy Recz w 2023 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury, dziedzictwa narodowego i tradycji. Oskar Grabarczyk 2023-02-07 13:09:30
Szkolenie ZODR Dorota Dziubczyńska 2023-02-03 08:06:12
Szkolenie ZODR Dorota Dziubczyńska 2023-02-03 08:05:05
Ogłoszenie II przetarg ustny nieograniczony dz. nr 311/15 w Reczu - dokument usunięty Oskar Grabarczyk 2023-01-31 11:23:39
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Oskar Grabarczyk 2023-01-31 11:17:40
Ogłoszenie II przetarg ustny nieograniczony dz. nr 311/15 w Reczu - dokument usunięty Oskar Grabarczyk 2023-01-31 11:16:58
Ogłoszenie II przetarg ustny nieograniczony dz. nr 311/15 w Reczu - dokument usunięty Oskar Grabarczyk 2023-01-31 11:16:45
Ogłoszenie I przetarg ustny nieograniczony działka budowlana nr 119/3 w Reczu przy ul. Podgórnej Martyna Olejarnik 2023-01-31 09:04:39
Ogłoszenie II przetarg ustny nieograniczony działka budowlana nr 311/19 w Reczu przy ul. Lubanowskiej, Rybackiej Martyna Olejarnik 2023-01-31 09:03:08
Ogłoszenie II przetarg ustny nieograniczony działka usługowa nr 112/5 w Reczu przy ul. Srebrnej Martyna Olejarnik 2023-01-31 09:02:09
Informacja o wyniku przetargu dz. 311/19 w Reczu Martyna Olejarnik 2023-01-27 14:51:24
Informacja o wyniku przetargu dz. 112/5 w Reczu Martyna Olejarnik 2023-01-27 14:50:42
Orzeczenie o jakości wody - Grabowiec, Rybaki, Lubieniów, Nętkowo Oskar Grabarczyk 2023-01-27 14:41:55
Orzeczenie o jakości wody - Pomień, Pamięcin Oskar Grabarczyk 2023-01-27 14:40:57
Orzeczenie o jakości wody - Pomień, Pamięcin Oskar Grabarczyk 2023-01-27 14:40:27
Wszczęcie postępowania administracyjnego o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa oczyszczalni ścieków wraz z rozbiórką istniejącej oczyszczalni ścieków w kompleksie Głębokie. Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej w kompleksie Głębokie i Jaworze. Rozbudowa ujęcia wody wraz ze stacją uzdatniania i siecią wodociągową w kompleksie Głębokie Oskar Grabarczyk 2023-01-27 14:06:23
Ogłoszenie Burmistrza Recza o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Recz Oskar Grabarczyk 2023-01-27 13:49:11