Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Wszczęcie postępowania administracyjnego o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa oczyszczalni ścieków wraz z rozbiórką istniejącej oczyszczalni ścieków w kompleksie Głębokie. Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej w kompleksie Głębokie i Jaworze. Rozbudowa ujęcia wody wraz ze stacją uzdatniania i siecią wodociągową w kompleksie Głębokie Oskar Grabarczyk 2023-01-27 14:06:23
Ogłoszenie Burmistrza Recza o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Recz Oskar Grabarczyk 2023-01-27 13:49:11
Ogłoszenie Burmistrza Recza o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Recz Oskar Grabarczyk 2023-01-27 13:49:02
Ogłoszenie Burmistrza Recza o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Recz Oskar Grabarczyk 2023-01-27 13:39:37
Informacja o adresie poczty elektronicznej oraz numerze faksu, na które kieruje się zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia Piotr Bohdziewicz 2023-01-27 10:33:14
Informacja o adresie poczty elektronicznej oraz numerze faksu, na które kieruje się zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia Piotr Bohdziewicz 2023-01-27 10:33:08
Zgromadzenie 03-02-2023 Piotr Bohdziewicz 2023-01-27 10:20:35
Zgromadzenie 03-02-2023 Piotr Bohdziewicz 2023-01-27 10:07:35
Informacja o adresie poczty elektronicznej oraz numerze faksu, na które kieruje się zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia Piotr Bohdziewicz 2023-01-27 10:03:25
Zawiadomienie o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. nr 1075, 65/26, 65/29, 65/33 w obrębie Recz Rafał Kudełka 2023-01-26 14:48:43
Obwieszczenie Burmistrza Recza o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Ińsko-Recz-etap II Ciemnik-Suliborekc i sporządzenia raportu o oddziaływaniu planowanej inwestycji na środowisko Rafał Kudełka 2023-01-25 15:05:13
Obwieszczenie Burmistrza Recza o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Ińsko-Recz-etap II Ciemnik-Suliborekc i sporządzenia raportu o oddziaływaniu planowanej inwestycji na środowisko Rafał Kudełka 2023-01-25 15:04:46
Postanowienie Burmistrza Recza o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Ińsko-Recz-etap II Ciemnik-Suliborek i sporządzenia raportu o oddziaływaniu planowanej inwestycji na środowisko Rafał Kudełka 2023-01-25 15:01:11
Postanowienie Burmistrza Recza o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Ińsko-Recz-etap II Ciemnik-Suliborek i sporządzenia raportu o oddziaływaniu planowanej inwestycji na środowisko Rafał Kudełka 2023-01-25 15:00:43
II PROJEKT "Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Recz dla przebiegu linii elektroenergetycznej 110 KV Relacji GPZ Recz - GPZ Kalisz Pomorski" Oskar Grabarczyk 2023-01-24 10:44:48
Burmistrz Recza ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie nadania statutu Sołectw Gminy Recz. Oskar Grabarczyk 2023-01-18 12:14:48
Burmistrz Recza ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie nadania statutu Sołectw Gminy Recz. Oskar Grabarczyk 2023-01-18 12:12:14
Obwieszczenie Burmistrza Recza o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: "Budowa wewnętrznej drogi dojazdowej wraz z budową przepustu z umocnionym wlotem i wylotem na działce o numerze ewid. 459, 711, 692, 690, 771/2, 789, 770 obręb Recz, gmina Recz. Justyna Zając 2023-01-17 14:54:34
Decyzje środowiskowe/Publicznie dostępny wykaz danych (zakładka menu) Oskar Grabarczyk 2023-01-16 12:45:55
Przetargi (zakładka menu) Oskar Grabarczyk 2023-01-16 08:51:23
Zamówienia publiczne poniżej 30 000 euro (zakładka menu) Oskar Grabarczyk 2023-01-16 08:50:20
Zamówienia publiczne powyżej 30 000 euro (zakładka menu) Oskar Grabarczyk 2023-01-16 08:50:01
Zamówienia publiczne powyżej 130 000 zł (zakładka menu) Oskar Grabarczyk 2023-01-16 08:49:36
Archiwalne -zamówienia publiczne (zakładka menu) Oskar Grabarczyk 2023-01-16 08:47:50
Zapytanie ofertowe na "Usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego w Urzędzie Miejskim i jednostkach organizacyjnych Gminy Recz". Oskar Grabarczyk 2023-01-16 08:42:28
Zapytanie ofertowe na "Usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego w Urzędzie Miejskim i jednostkach organizacyjnych Gminy Recz". Oskar Grabarczyk 2023-01-16 08:30:34
Zapytanie ofertowe na "Usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego w Urzędzie Miejskim i jednostkach organizacyjnych Gminy Recz". Oskar Grabarczyk 2023-01-16 08:26:52
Zapytanie ofertowe dla postępowania ofertowego na wykonanie zadania "Usługowego prowadzenie audytu wewnętrznego w Urzędzie Miejskim i jednostkach organizacyjnych Gminy Recz". - dokument usunięty Oskar Grabarczyk 2023-01-16 08:19:25
Zapytanie ofertowe dla postępowania ofertowego na wykonanie zadania "Usługowego prowadzenie audytu wewnętrznego w Urzędzie Miejskim i jednostkach organizacyjnych Gminy Recz". - dokument usunięty Oskar Grabarczyk 2023-01-16 08:09:40
Zapytanie ofertowe dla postępowania ofertowego na wykonanie zadania "Usługowego prowadzenie audytu wewnętrznego w Urzędzie Miejskim i jednostkach organizacyjnych Gminy Recz". - dokument usunięty Oskar Grabarczyk 2023-01-12 12:48:56
Zapytanie ofertowe dla postępowania ofertowego na wykonanie zadania "Usługowego prowadzenie audytu wewnętrznego w Urzędzie Miejskim i jednostkach organizacyjnych Gminy Recz". - dokument usunięty Oskar Grabarczyk 2023-01-12 12:46:48
Zapytanie ofertowe dla postępowania ofertowego na wykonanie zadania "Usługowego prowadzenie audytu wewnętrznego w Urzędzie Miejskim i jednostkach organizacyjnych Gminy Recz". - dokument usunięty Oskar Grabarczyk 2023-01-12 12:45:25
Zapytanie ofertowe dla postępowania ofertowego na wykonanie zadania "Usługowego prowadzenie audytu wewnętrznego w Urzędzie Miejskim i jednostkach organizacyjnych Gminy Recz". - dokument usunięty Oskar Grabarczyk 2023-01-12 12:44:36
Zapytanie ofertowe dla postępowania ofertowego na wykonanie zadania "Usługowego prowadzenie audytu wewnętrznego w Urzędzie Miejskim i jednostkach organizacyjnych Gminy Recz". - dokument usunięty Oskar Grabarczyk 2023-01-12 12:30:07
Zapytanie ofertowe dla postępowania ofertowego na wykonanie zadania "Usługowego prowadzenie audytu wewnętrznego w Urzędzie Miejskim i jednostkach organizacyjnych Gminy Recz". - dokument usunięty Oskar Grabarczyk 2023-01-12 12:28:55
Zapytanie ofertowe dla postępowania ofertowego na wykonanie zadania "Usługowego prowadzenie audytu wewnętrznego w Urzędzie Miejskim i jednostkach organizacyjnych Gminy Recz". - dokument usunięty Oskar Grabarczyk 2023-01-12 12:27:00
Zapytanie ofertowe dla postępowania ofertowego na wykonanie zadania "Usługowego prowadzenie audytu wewnętrznego w Urzędzie Miejskim i jednostkach organizacyjnych Gminy Recz". - dokument usunięty Oskar Grabarczyk 2023-01-12 12:26:42
Rok 2023 Oskar Grabarczyk 2023-01-12 12:25:56
Rok 2016 - dokument usunięty Agnieszka Pater 2023-01-09 14:06:19
Osoby obejmujące stanowiska - dokument usunięty Agnieszka Pater 2023-01-09 14:06:15