Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA RECZA w sprawie zawieszenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie biogazowi rolniczej o mocy do 1KW na działce o nr ewid. 724/4 , obręb Pomień gmina Recz" Agnieszka Pater 2024-04-04 14:12:54
Postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - postanawiam zawiesić postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: "Budowa biogazowi rolniczej o mocy do 1KW na działce o nr ewid. 724/4 , obręb Pomień gmina Recz", którego wnioskodawcą jest BioEn Ventures B.M.V. Sp. z o.o. Sp. k. ul. Noskowskiego 22/4, 61-705 Poznań Agnieszka Pater 2024-04-04 14:12:51
ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA RECZA - Burmistrz Recza zawiadamia, że w dniu 9 kwietnia 2015r. wydał postanowienie w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko znak sprawy: BM .6220.11-62.2012/2015 dla przedsięwzięcia polegającego na:" Budowie biogazowi rolniczej o mocy do 1 KW na działce o nr ewid. 724/4 , obręb Pomień gmina Recz" Agnieszka Pater 2024-04-04 14:12:46
POSTANOWIENIE w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. I. Stwierdzić obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie biogazowi rolniczej o mocy do 1 MW na działce o nr ewid. 724/2 , obręb Pomień gmina Recz" Agnieszka Pater 2024-04-04 14:12:40
OGŁOSZENIE o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz na zdrowie mieszkańców dla przedsięwzięcia pod nazwą - Budowa stacji GPZ 110/15 kV Agnieszka Pater 2024-04-04 14:12:37
ZAPROSZENIE na spotkanie konsultacyjne, dotyczące przedsięwzięcia pn: "Budowy stacji GPZ 110/15 kV Recz" Agnieszka Pater 2024-04-04 14:12:34
ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA RECZA o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:"Budowa stacji GPZ 110/15 kV Recz" Agnieszka Pater 2024-04-04 14:12:30
ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie zbiornika do gazów skroplonych o pojemności V= 11.600l w Reczu ul. Kolejowa 48 na dz. nr ewid. 65/26 obręb Recz" Agnieszka Pater 2024-04-04 14:12:27
Burmistrz Recza zawiadamia, że w dniu 11 czerwca 2015r. wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w zakresie oddziaływania na środowisko oraz zdrowie i życie ludzi na realizację przedsięwzięcia ( znak sprawy: BM .6220.01.2015) pn: "Budowa stacji GPZ 110/15 kV Recz " Agnieszka Pater 2024-04-04 14:12:25
Burmistrz Recza zawiadamia, że w dniu 21 lipca 2015r. wydał postanowienie w sprawie podjęcia z urzędu postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsięwzięcia pn: "Budowa biogazowi rolniczej o mocy do 1 MW na działce o nr ewid. 724/4 , obręb Pomień gmina Recz" Agnieszka Pater 2024-04-04 14:12:23
ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA RECZA o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji - Budowa zbiornika do gazów skroplonych o pojemności V= 11.600l w Reczu ul. Kolejowa 48 na dz. nr ewid. 65/26 obręb Recz. Agnieszka Pater 2024-04-04 14:12:21
ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA RECZA: Burmistrz Recza zawiadamia, że w dniu 08 września 2015r. wezwał Bio - En Ventures B.M.V. Sp. z o.o. Sp. k. ul. Marcelińska 90; 60 - 324 Poznań do uzupełnienia raportu o oddziaływaniu planowanej inwestycji pn: "Budowa biogazowi rolniczej o mocy do 1 MW na działce o nr ewid. 724/4 , obręb Pomień gmina Recz" Agnieszka Pater 2024-04-04 14:12:19
ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA RECZA - Burmistrz Recza zawiadamia, że w dniu 10 sierpnia 2015r. wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na środowisko znak sprawy: BM .6220.3-8.2015 sprawie: "Budowa zbiornika do gazów skroplonych o pojemności V= 11.6001 w Reczu ul. Kolejowa 48 na dz. nr ewid. 65/26 obręb Recz" Agnieszka Pater 2024-04-04 14:12:17
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA RECZA o odstąpieniu od sporządzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn; "Program Usuwania Azbestu i Wyrobów Zawierających Azbest z terenu Gminy Recz na lata 2015 - 2032" Agnieszka Pater 2024-04-04 14:12:15
ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA RECZA z dnia 29.10. 2015r. - P O S T A N O W I E N I E w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia realizowanego przez Nadleśnictwo Choszczno pn: "Budowa drogi leśnej długości ok. 3,2 km w oddziałach 79 + 84 Leśnictwa Recz w obrębie Żeliszewo Gmina Recz na działkach nr ewid. 261/4; 268/4;269/4;278/2; 278/3; 279;272/1; 280; 273/1; 281; 274/4; 282/1" Agnieszka Pater 2024-04-04 14:12:12
ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA RECZA że w dniu 16 listopada 2015r. wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na środowisko znak sprawy: BM .6220.3-8.2015 sprawie: "Budowa drogi leśnej długości ok. 3,2 km w oddziałach 79 + 84 Leśnictwa Recz w obrębie Żeliszewo Gmina Recz na działkach nr ewid. 261/4; 268/4;269/4;278/2; 278/3; 279;272/1; 280; 273/1; 281; 274/4; 282/" Agnieszka Pater 2024-04-04 14:12:09
ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: "Zalesienie gruntów rolnych zgodnie z Krajowym Programem Zwiększenia Lesistości na dz. nr ewid. 648, obręb Rybaki gm. Recz". Agnieszka Pater 2024-04-04 14:12:07
ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: "Rozbudowie istniejącego pawilonu stacji paliw w celu zwiększenia powierzchni sali sprzedaży oraz zmianie lokalizacji istniejącego śmietnika na stacji paliw PKN Orlen w Reczu przy ul. Promenada" Agnieszka Pater 2024-04-04 14:12:05
Burmistrz Recza informuje o: o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i zdrowie mieszkańców dla przedsięwzięcia pod nazwą " Budowa biogazowni rolniczej o mocy do 1MW na działce nr ewidencyjny 724/4 obręb Pomień gmina Recz Agnieszka Pater 2024-04-04 14:12:03
Protokół ze spotkania konsultacyjnego w Pomieniu odbytego w dniu 17.12.2015 r. Agnieszka Pater 2024-04-04 14:12:02
ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA RECZA Burmistrz Recza zawiadamia, że w dniu 29 grudnia 2015r. wydał decyzję umarzającą postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Rozbudowie istniejącego pawilonu stacji paliw w celu zwiększenia powierzchni sali sprzedaży oraz zmianie lokalizacji istniejącego śmietnika na stacji paliw PKN Orlen w Reczu przy ul. Promenada Agnieszka Pater 2024-04-04 14:12:00
2014 Agnieszka Pater 2024-04-04 14:11:49
Postanowienie o przedłużeniu do dnia 15 maja 2014r. postępowania administracyjnego w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn: "Budowa biogazowi rolniczej o mocy do 2000kW na działce o nr ewid. 724/2 , obręb Pomień gmina Recz" prowadzonego na wniosek BioEn Ventures B.M.V. Sp. z o.o. Sp. k. ul. Noskowskiego 22/4, 61-705 Poznań Agnieszka Pater 2024-04-04 14:11:37
Burmistrz Recza zawiadamia, że sporządzony został projekt protokołu z rozprawy administracyjnej otwartej dla społeczeństwa, która odbyła się w dniu 24 marca 2014 r. w świetlicy wiejskiej w Szkole Podstawowej w Pomieniu, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie biogazowi rolniczej o mocy do 2000kW na działce o nr ewid. 724/2, obręb Pomień gmina Recz" Agnieszka Pater 2024-04-04 14:11:33
Postanowienie - Burmistrz Recza zawiadamia że w dniu 24 marca 2014r., o godz. 13.00 w budynku byłej szkoły podstawowej w Pomieniu zostanie przeprowadzona z urzędu rozprawa administracyjna otwarta dla społeczeństwa będąca elementem postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn: "Budowa biogazowi rolniczej o mocy do 2000kW na działce o nr ewid. 724/2 , obręb Pomień gmina Recz" Agnieszka Pater 2024-04-04 14:11:29
Postanowienie Burmistrz Recza o przedłużeniu do dnia 15 kwietnia 2014r. postępowania administracyjnego w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn: "Budowa biogazowi rolniczej o mocy do 2000kW na działce o nr ewid. 724/2 , obręb Pomień gmina Recz" Agnieszka Pater 2024-04-04 14:11:25
OGŁOSZENIE II Burmistrz Recza informuje o: wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz na zdrowie mieszkańców dla przedsięwzięcia pn: "Budowie biogazowi rolniczej o mocy do 2000kW na działce o nr ewid. 724/2 , obręb Pomień gmina Recz" Agnieszka Pater 2024-04-04 14:11:21
Uzupełnienie nr II do Raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia, polegającego na budowie biogazowni rolniczej o mocy do 2000 kW na działce o nr. ewid. gr. 724/2, obręb Pomień, gmina Recz, powiat choszczeński, województwo zachodniopomorskie. Agnieszka Pater 2024-04-04 14:11:18
Uzupełnienie nr I do Raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia, polegającego na budowie biogazowni rolniczej o mocy do 2000 kW na działce o nr. ewid. gr. 724/2, obręb Pomień, gmina Recz, powiat choszczeński, województwo zachodniopomorskie Agnieszka Pater 2024-04-04 14:11:14
RAPORT O ODDZIAŁYWANIU PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO - Budowa biogazowni rolniczej o mocy do 2000 kW na działce o nr. ewid. gr. 724/2, obręb Pomień, gmina Recz, powiat choszczeński, województwo zachodniopomorskie Agnieszka Pater 2024-04-04 14:11:07
ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA RECZA o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie biogazowi rolniczej o mocy do 2000kW na działce o nr ewid. 724/2 , obręb Pomień gmina Recz" Agnieszka Pater 2024-04-04 14:11:03
ZAWIADOMIENIE: Dotyczy: realizacji planowanej inwestycji polegającej na budowie biogazowni rolniczej o mocy do 2000kW na działce o nr ewid. 724/2 w obrębie Pomień, gm. Recz. Agnieszka Pater 2024-04-04 14:10:59
Postanowienie o przedłużeniu do dnia 15 marca 2014r. postępowania administracyjnego w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn: "Budowa biogazowni rolniczej o mocy do 2000kW na działce o nr ewid. 724/2 , obręb Pomień gmina Recz" prowadzonego na wniosek BioEn Ventures B.M.V. Sp. z o.o. Sp. k. ul. Noskowskiego 22/4, 61-705 Poznań Agnieszka Pater 2024-04-04 14:10:52
ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: "Rekultywacja zamkniętego w 2003r., składowiska odpadów innych niż obojętne i niebezpieczne o powierzchni ok. 0,6 ha na działce nr ewid. 724/1 obręb Pomień gmina Recz" Agnieszka Pater 2024-04-04 14:10:45
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: "Instalacja paneli fotowoltaicznych na działce nr 28, obręb Suliborek, gmina Recz, powiat Choszczno" Agnieszka Pater 2024-04-04 14:10:43
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: "Instalacja paneli fotowoltaicznych na działce nr 145/23, obręb Sokoliniec, gmina Recz, powiat Choszczno" Agnieszka Pater 2024-04-04 14:10:38
ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA RECZA o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:Rekultywacja zamkniętego w 2003r., składowiska odpadów innych niż obojętne i niebezpieczne o powierzchni ok. 0,6 ha na działce nr ewid. 724/1 obręb Pomień gmina Recz Agnieszka Pater 2024-04-04 14:10:35
ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA RECZA o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na środowisko znak sprawy: BM .6220.1-6.2014 sprawie: "Rekultywacji zamkniętego w 2003r., składowiska odpadów innych niż obojętne i niebezpieczne o powierzchni ok. 0,6 ha na działce nr ewid. 724/1 obręb Pomień gmina Recz" Agnieszka Pater 2024-04-04 14:10:30
ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA RECZA o wydaniu postanowienia w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko znak sprawy: BM .6220.3-4.2014; pn.: "Instalacja paneli fotowoltaicznych na działce nr 28, obręb Suliborek, gmina Recz, powiat Choszczno" Agnieszka Pater 2024-04-04 14:10:26
ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA RECZA - Burmistrz Recza wydał P O S T A N O W I E N I E w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn: "Rekultywacji zamkniętego w 2003r., składowiska odpadów innych niż obojętne i niebezpieczne o powierzchni ok. 0,6 ha na działce nr ewid. 724/1 obręb Pomień gmina Recz." Agnieszka Pater 2024-04-04 14:10:23