Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Postanowienie Burmistrza Recza o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej (EPV Recz 2) o mocy do 1MW włącznie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 701/1, 701/3, 703/1 obręb Recz, Gmina Recz Rafał Kudełka 2021-10-25 09:25:25
Postanowienie Burmistrza Recza o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej (EPV Recz 2) o mocy do 1MW włącznie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 701/1, 701/3, 703/1 obręb Recz, Gmina Recz Rafał Kudełka 2021-10-25 09:24:45
Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Recz dla przebiegu linii elektroenergetycznej 110 KV Relacji GPZ Recz - GPZ Kalisz Pomorski - dokument usunięty Oskar Grabarczyk 2021-10-22 15:19:25
Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Recz dla przebiegu linii elektroenergetycznej 110 KV Relacji GPZ Recz - GPZ Kalisz Pomorski - dokument usunięty Oskar Grabarczyk 2021-10-22 15:19:09
Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Recz dla przebiegu linii elektroenergetycznej 110 KV Relacji GPZ Recz - GPZ Kalisz Pomorski - dokument usunięty Oskar Grabarczyk 2021-10-22 15:18:46
Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Recz dla przebiegu linii elektroenergetycznej 110 KV Relacji GPZ Recz - GPZ Kalisz Pomorski - dokument usunięty Oskar Grabarczyk 2021-10-22 15:08:50
Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego branży budowlanej i elektrycznej, w zakresie obejmującym roboty budowlane polegające na Przebudowie Sali kinowej w budynku Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Reczu. Zakres robót budowlanych zgodny ze Specyfikacja Techniczną Wykonania i Odbioru Robót w oparciu i Projekt Budowlany wykonany ? pełna dokumentacja dostępna na platformie zakupowej https://gminarecz.ezamawiajacy.pl. Marta Piechota Kondela 2021-10-22 14:43:35
Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego branży budowlanej i elektrycznej, w zakresie obejmującym roboty budowlane polegające na Przebudowie Sali kinowej w budynku Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Reczu. Zakres robót budowlanych zgodny ze Specyfikacja Techniczną Wykonania i Odbioru Robót w oparciu i Projekt Budowlany wykonany ? pełna dokumentacja dostępna na platformie zakupowej https://gminarecz.ezamawiajacy.pl. Marta Piechota Kondela 2021-10-22 14:40:51
zawiadamiam strony postępowania, dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie kontenerowej świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce o nr ewid. 73/23 obręb Rybaki, gmina Recz. Marta Piechota Kondela 2021-10-22 13:37:48
Orzeczenie o jakości wody - Sokoliniec Oskar Grabarczyk 2021-10-20 13:02:12
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - załącznik zarządzenia nr 137/2021 Martyna Olejarnik 2021-10-20 08:02:02
OBWIESZCZENIE-KŁ RYŚ-POLOWANIA ZBIOROWE Dorota Dziubczyńska 2021-10-18 14:09:19
Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego branży budowlanej i elektrycznej, w zakresie obejmującym roboty budowlane polegające na Przebudowie Sali kinowej w budynku Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Reczu. Zakres robót budowlanych zgodny ze Specyfikacja Techniczną Wykonania i Odbioru Robót w oparciu i Projekt Budowlany wykonany ? pełna dokumentacja dostępna na platformie zakupowej https://gminarecz.ezamawiajacy.pl. Marta Piechota Kondela 2021-10-18 13:55:17
Postanowienie Burmistrza Recza o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farma Fotowoltaiczna Pomień zlokalizowana w miejscowości Pomień, w gm. Recz, woj. zachodniopomorskie na działkach 357/1, 165/2, 355/1, 160/2, 161/3, 155/1 Rafał Kudełka 2021-10-15 14:10:46
Postanowienie Burmistrza Recza o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farma Fotowoltaiczna Pomień zlokalizowana w miejscowości Pomień, w gm. Recz, woj. zachodniopomorskie na działkach 357/1, 165/2, 355/1, 160/2, 161/3, 155/1 Rafał Kudełka 2021-10-15 14:09:19
OBWIESZCZENIE-POLOWANIA ZBIOROWE-KŁ KNIEJA-UZUPEŁNIENIE Dorota Dziubczyńska 2021-10-15 13:41:33
Obwieszczenie Burmistrza Recza o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej (EPV Recz) o łącznej mocy do 16MW włącznie (w tym także etapowo), wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 722/2, 756/3, 743/1, 746, 745/1, obręb Recz, Gmina Recz Rafał Kudełka 2021-10-15 13:41:04
Obwieszczenie Burmistrza Recza o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej (EPV Recz) o łącznej mocy do 16MW włącznie (w tym także etapowo), wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 722/2, 756/3, 743/1, 746, 745/1, obręb Recz, Gmina Recz Rafał Kudełka 2021-10-15 13:40:50
Postanowienie Burmistrza Recza o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie elektrowni fotowoltaicznej (EPV Recz) o łącznej mocy do 16MW włącznie (w tym także etapowo), wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 722/2, 756/3, 743/1, 746, 745/1, obręb Recz, Gmina Recz Rafał Kudełka 2021-10-15 13:32:57
Obwieszczenie Burmistrza Recza o wystąpieniu do organów o wyrażenie opinii w przedmiocie obowiązku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia, którego wnioskodawcą jest Krzysztof Janiak zam. ul. Choszczeńska 46, 73-210 Recz polegającego na budowie stawu rybnego o powierzchni 0,41ha na działce nr ewid. 429/2 obręb Recz gm. Recz Rafał Kudełka 2021-10-15 13:19:41
Informacja o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego - dz. nr 272/8 i 272/9 Recz ul. Staromiejska Martyna Olejarnik 2021-10-15 09:45:03
Informacja o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego - dz. nr 286/5 Recz ul. Staromiejska Martyna Olejarnik 2021-10-15 09:44:13
OBWIESZCZENIE-POLOWANIA ZBIOROWE - KŁ ROGACZ Dorota Dziubczyńska 2021-10-15 09:17:36
Wystapienie do RDOŚ w Szczecinie, PPIS w Choszcznie, PGW Wody Polskie o opinię w sprawie realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie stawu rybnego o powierzchni 0,41ha na działce nr ewid. 429/2 obręb Recz gm. Recz Rafał Kudełka 2021-10-13 13:16:36
Wystapienie do RDOŚ w Szczecinie, PPIS w Choszcznie, PGW Wody Polskie o opinię w sprawie realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie stawu rybnego o powierzchni 0,41ha na działce nr ewid. 429/2 obręb Recz gm. Recz Rafał Kudełka 2021-10-13 13:16:21
Wystapienie do RDOŚ w Szczecinie, PPIS w Choszcznie, PGW Wody Polskie o opinię w sprawie realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie stawu rybnego o powierzchni 0,41ha na działce nr ewid. 429/2 obręb Recz gm. Recz Rafał Kudełka 2021-10-13 13:16:02
Wystapienie do RDOŚ w Szczecinie, PPIS w Choszcznie, PGW Wody Polskie o opinię w sprawie realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie stawu rybnego o powierzchni 0,41ha na działce nr ewid. 429/2 obręb Recz gm. Recz Rafał Kudełka 2021-10-13 13:15:40
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stawu rybnego o powierzchni 0,41ha na działce nr ewid. 429/2 obręb Recz gm. Recz Rafał Kudełka 2021-10-13 13:13:46
OBWIESZCZENIE - POLOWANIE INDYWIDUALNE KŁ "KNIEJA" Katarzyna Ćwiek 2021-10-13 11:32:28
ZAWIADOMIENIE o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia Budowa kontenerowych stacji transformatorowych SN/nn oraz kontenerowych magazynów energii wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, placem manewrowym i przyłączem, realizowanych na działce o nr ewidencyjnym 765 w obrębie 0013 m. Recz Rafał Kudełka 2021-10-12 10:36:46
OBWIESZCZENIE-POLOWANIE ZBIOROWE-KŁ KNIEJA Dorota Dziubczyńska 2021-10-11 14:08:33
projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Recz - dokument usunięty Marta Piechota Kondela 2021-10-07 09:16:46
projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Recz - dokument usunięty Marta Piechota Kondela 2021-10-07 09:16:36
test 2 - dokument usunięty Marta Piechota Kondela 2021-10-07 09:15:38
projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Recz - dokument usunięty Marta Piechota Kondela 2021-10-07 09:15:34
test 1 - dokument usunięty Marta Piechota Kondela 2021-10-07 09:11:19
test 2 - dokument usunięty Oskar Grabarczyk 2021-10-07 08:55:03
test 1 - dokument usunięty Oskar Grabarczyk 2021-10-07 08:54:56
test 2 - dokument usunięty Oskar Grabarczyk 2021-10-07 08:54:45
test 1 - dokument usunięty Oskar Grabarczyk 2021-10-07 08:54:43