Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA RECZA - Burmistrz Recza zawiadamia, że w dniu 15 kwietnia 2016r. wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na środowisko znak sprawy: BM .6220.11-81..2012 - 2016 sprawie:" Budowie biogazowi rolniczej o mocy do 1MW na działce nr ewid. 724/4 obręb Pomień gm. Recz " Agnieszka Pater 2024-04-05 10:20:35
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA RECZA o odstąpieniu od przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Recz" Agnieszka Pater 2024-04-05 10:20:23
ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych w sprawie wydania na wniosek Nadleśnictwa Choszczno decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: Zalesienie gruntów rolnych oraz nieużytków na działkach ewidencyjnych nr 299/4 i 313 w obrębie Sicko gm. Recz Agnieszka Pater 2024-04-05 10:20:08
ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych w sprawie wydania na wniosek Nadleśnictwa Choszczno decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: Zalesienie gruntów rolnych oraz nieużytków na działkach ewidencyjnych nr 299/4 i 313 w obrębie Sicko gm. Recz Agnieszka Pater 2024-04-05 10:20:04
ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych w sprawie wydania na wniosek Gminy Recz decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na:"Kompleksowej modernizacji energetycznej komunalnych budynków wielorodzinnych nr 2 ( dz. nr ewid. 233/1); nr 4 ( dz. nr ewid. 233/2); nr 6 ( dz. nr ewid. 233/4) położonych przy ul. Rynek w Reczu stanowiących mienie komunalne Gminy Recz" Agnieszka Pater 2024-04-05 10:19:37
ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych w sprawie wydania na wniosek Gminy Recz decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na:"Kompleksowej modernizacji energetycznej komunalnych budynków wielorodzinnych nr 2 ( dz. nr ewid. 233/1); nr 4 ( dz. nr ewid. 233/2); nr 6 ( dz. nr ewid. 233/4) położonych przy ul. Rynek w Reczu stanowiących mienie komunalne Gminy Recz" Agnieszka Pater 2024-04-05 10:19:33
ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danychw sprawie wydania na wniosek Gminy Recz decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na:"Kompleksowej modernizacji energetycznej budynku Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu położonego przy ul. Ratuszowej 27 w Reczu" Agnieszka Pater 2024-04-05 10:18:57
ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danychw sprawie wydania na wniosek Gminy Recz decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na:"Kompleksowej modernizacji energetycznej budynku Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu położonego przy ul. Ratuszowej 27 w Reczu" Agnieszka Pater 2024-04-05 10:18:54
ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA RECZA z dnia 29 września 2016r. o wydaniu P O S T A N O W I E N I E w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn: "Kompleksowa modernizacja energetyczna komunalnych budynków wielorodzinnych nr 2 ( dz. nr ewid. 233/1); nr 4 ( dz. nr ewid. 233/2); nr 6 ( dz. nr ewid. 233/4) położonych przy ul. Rynek w Reczu stanowiących mienie komunalne Gminy Recz" Agnieszka Pater 2024-04-05 10:17:58
ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA RECZA o wydaniu postanowienia znak: BM.6220.4-3.2016 w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn: "Kompleksowa modernizacja energetyczna komunalnego budynku wielorodzinnego ( dz. nr ewid. 65/20) położonego przy ul. Kolejowej 50 w Reczu stanowiącego mienie komunalne Gminy Recz Agnieszka Pater 2024-04-05 10:17:38
ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA RECZA: Burmistrz Recza zawiadamia, że w dniu 27 października 2016r. wydał postanowienie w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko znak sprawy: BM .6220.5-5.2016 dla przedsięwzięcia polegającego na:"Uruchomieniu punktu skupu złomu na działce nr 139 obręb Recz przez Przedsiębiorstwo " Agnieszka Pater 2024-04-05 10:17:27
ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania na wniosek Gospodarstwo Rolne decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na:"rozbudowie i modernizacji fermy trzody chlewnej położonej na działce o nr ewid. 15/21 obręb Sulibórz". Agnieszka Pater 2024-04-05 10:16:40
ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania na wniosek Gospodarstwo Rolne decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na:"rozbudowie i modernizacji fermy trzody chlewnej położonej na działce o nr ewid. 15/21 obręb Sulibórz". Agnieszka Pater 2024-04-05 10:16:36
ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego sprawie wydania na wniosek ROL ? BiP s.c. Suliborek 27; 73-210 Recz decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na:"przebudowie i modernizacji fermy trzody chlewnej położonej na działce o nr ewid. 105/23 obręb Suliborek gmina Recz, powiat choszczeński województwo zachodniopomorskie" Agnieszka Pater 2024-04-05 10:15:49
ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego sprawie wydania na wniosek ROL ? BiP s.c. Suliborek 27; 73-210 Recz decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na:"przebudowie i modernizacji fermy trzody chlewnej położonej na działce o nr ewid. 105/23 obręb Suliborek gmina Recz, powiat choszczeński województwo zachodniopomorskie" Agnieszka Pater 2024-04-05 10:15:45
ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA RECZA: Burmistrz Recza zawiadamia, że w dniu 27 października 2016r. wydał postanowienie w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko znak sprawy: BM .6220.5-5.2016 dla przedsięwzięcia polegającego na:"Uruchomieniu punktu skupu złomu na działce nr 139 obręb Recz przez Przedsiębiorstwo " Agnieszka Pater 2024-04-05 10:13:47
Burmistrz Recza zawiadamia, że w dniu 28 października 2016r. wydał decyzję znak; BM.6220.2-7.2016 umarzającą postępowanie o wydanie decyzji środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: "Kompleksowa modernizacja energetyczna komunalnych budynków wielorodzinnych nr 2 ( dz. nr ewid. 233/1); nr 4 ( dz. nr ewid. 233/2); nr 6 ( dz. nr ewid. 233/4) położonych przy ul. Rynek w Reczu stanowiących mienie komunalne Gminy Recz" Agnieszka Pater 2024-04-05 10:13:36
P O S T A N O W I E N I E znak: BM.6220.4-3.2016 w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn:"Kompleksowa modernizacja energetyczna komunalnego budynku wielorodzinnego ( dz. nr ewid. 65/20) położonego przy ul. Kolejowej 50 w Reczu stanowiącego mienie komunalne Gminy Recz " Agnieszka Pater 2024-04-05 10:13:23
Postanowienie w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i określił zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowiskoznak sprawy: BM .6220.7-7.2016 dla przedsięwzięcia  polegającego na: "przebudowie i modernizacji fermy trzody chlewnej położonej na działce o nr ewid. 105/23 obręb Suliborek gmina Recz, powiat choszczeński województwo zachodniopomorskie" Agnieszka Pater 2024-04-05 10:13:09
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na środowisko znak sprawy: BM .6220.1-8.2016 sprawie: "Zalesienie gruntów rolnych oraz nieużytków na działkach ewidencyjnych nr 299/4 i 313 w obrębie Sicko  gm. Recz" Agnieszka Pater 2024-04-05 10:12:55
Agnieszka Pater 2024-04-05 10:12:31
Agnieszka Pater 2024-04-05 10:12:29
Decyzja znak; BM.6220.3-7.2016 umarzającą  postępowanie o wydanie decyzji środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na:" Kompleksowej modernizacji energetycznej budynku Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu   położonego przy ul. Ratuszowej 27 w Reczu" Agnieszka Pater 2024-04-05 10:11:24
Decyzja znak; BM.6220.3-7.2016 umarzającą  postępowanie o wydanie decyzji środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na:" Kompleksowej modernizacji energetycznej budynku Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu   położonego przy ul. Ratuszowej 27 w Reczu" Agnieszka Pater 2024-04-05 10:11:21
Postanowienie Burmistrza Recza w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsięwzięcia pn:" Uruchomieniu punktu skupu złomu na działce nr 139 przez Przedsiębiorstwo Marek Kokorzycki" Agnieszka Pater 2024-04-05 10:10:25
Postanowienie Burmistrza Recza w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsięwzięcia pn:" Uruchomieniu punktu skupu złomu na działce nr 139 przez Przedsiębiorstwo Marek Kokorzycki" Agnieszka Pater 2024-04-05 10:10:22
2017 Agnieszka Pater 2024-04-05 10:08:26
Burmistrz Recza informuje o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w przedmiocie opracowania dokumentu pn.: "Uchwała Rady Miejskiej w Reczu w sprawie wykazu drzew, na których usunięcie nie jest wymagane zezwolenie Burmistrza Recza." Agnieszka Pater 2024-04-05 10:08:15
Burmistrz Recza informuje o: o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz na zdrowie mieszkańców dla przedsięwzięcia pod nazwą Agnieszka Pater 2024-04-05 10:08:13
ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA RECZA - Burmistrz Recza zawiadamia, że w dniu 06.03. 2017r. wydał decyzję przenoszącą decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na środowisko znak sprawy: BM .6220.11-81..2012 - 2016 sprawie: Budowie biogazowi rolniczej o mocy do 1MW na działce nr ewid. 724/4 Agnieszka Pater 2024-04-05 10:08:09
Burmistrz Recza zawiadamia, że w dniu 24 marca 2017r. wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na środowisko znak sprawy: BM .6220.8-11.2016/2017 dla przedsięwzięcia polegającego na:"Rozbudowie i modernizacji Fermy Trzody Chlewnej położonej na działce nr ewid. 15/21 w m. Sulibórz gm. Recz , powiat choszczeński, województwo zachodniopomorskie" Agnieszka Pater 2024-04-05 10:08:06
P O S T A N O W I E N I E w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn: na wniosek INNOTEC Sp. z o.o. ; decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizacji przedsięwzięcia polegającego na:" Budowie instalacji zbiornikowej ciekłego azotu o pojemności V = 20400 dm3 w Reczu przy ul. Kolejowej 48 na działkach nr ewid. 65/26 i 65/51 obręb Recz na wniosek złożony przez INNOTEC Sp. z o.o w Reczu" Agnieszka Pater 2024-04-05 10:08:04
ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego dla przedsięwzięcia: "Budowie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla mieszkańców Związku Gmin Dolnej Odry w miejscowości Recz , gmina Recz działka nr ewid. 432/10 przy ul. Szumin" Agnieszka Pater 2024-04-05 10:08:01
ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA RECZA o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na środowisko znak sprawy: BM .6220.1-5.2017 sprawie:"Budowa instalacji zbiornikowej ciekłego azotu o pojemności V = 20400 dm3 w Reczu przy ul. Kolejowej 48 na działkach nr ewid. 65/26 i 65/51 obręb Recz" Agnieszka Pater 2024-04-05 10:07:59
zawiadomienie o wydaniu decyzji umarzajacej postępowanie - organizacji Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla mieszkańców Związku Gmin Dolnej Odry w miejscowości Recz, gmina Recz dz. nr ewid. 432/10 przy ul. Szumin Agnieszka Pater 2024-04-05 10:07:56
Postanowienie o podjęciu z urzędu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsięwzięcia pn: przebudowa i modernizacja fermy trzody chlewnej położonej na działce o nr ewid. 105/23 obręb Suliborek gmina Recz, powiat choszczeński województwo zachodniopomorskie. Agnieszka Pater 2024-04-05 10:07:53
Burmistrz Recza informuje o wszczęciu w dniu 09 sierpnia 2017r., postępowania administracyjnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych w sprawie wydania na wniosek Pana decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizacji przedsięwzięcia polegającego na:" Małoseryjnej produkcji palników i kotłów biomasowych oraz małoseryjnej produkcji granulatów biomasowych" Agnieszka Pater 2024-04-05 10:07:51
ZAWIADOMIENIE O WYDANIU DECYZJI UMARZAJĄCEJ POSTĘPOWANIE WS. WYDANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH Agnieszka Pater 2024-04-05 10:07:50
OBWIESZCZENIE Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie o rozpoczęciu konsultacji społecznych dla projektów. Agnieszka Pater 2024-04-05 10:07:48
Postanowienie o podjęciu z urzędu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsięwzięcia pn: przebudowa i modernizacja fermy trzody chlewnej położonej na działce o nr ewid. 105/23 obręb Suliborek gmina Recz, powiat choszczeński województwo zachodniopomorskie. Agnieszka Pater 2024-04-05 10:04:59