Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
WYSTĄPIENIE o wyrażenie opinii w przedmiocie obowiązku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko,) przedsięwzięcia "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku m. Recz Sulibórz granica gminy" w kilometrach 56+550 do 65+396. Agnieszka Pater 2024-04-04 14:02:36
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku m. Recz - Choszczno" Agnieszka Pater 2024-04-04 14:02:32
WYSTĄPIENIE o wyrażenie opinii w przedmiocie obowiązku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku m. Recz - Choszczno" Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie Agnieszka Pater 2024-04-04 14:02:27
DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach - Odbudowia budowli piętrzącej z przepławką dla ryb na rzece Inie w km 109+200 w miejscowości Rybaki Agnieszka Pater 2024-04-04 14:02:21
POSTANOWIENIE BURMISTRZA RECZA o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pod nazwą: "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku m. Recz - Choszczno" Agnieszka Pater 2024-04-04 14:02:16
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:"budowie odcinka napowietrznej linii jednotorowej 110kV w relacji od projektowanej stacji 110/15kV Choszczno II do projektowanej stacji 110/15 kV RS Recz" Agnieszka Pater 2024-04-04 14:02:13
OBWIESZCZENIE Burmistrza Recza - zawiadamia się że zostało wydane postanowienie znak: BM - 7624.2-5.2011 z dnia 26.05.2011r. dot. stwierdzenia braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz obszary Natura 2000 przedsięwzięcia polegającego na: "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku m. Recz - Choszczno" Agnieszka Pater 2024-04-04 14:02:10
OBWIESZCZENIE Burmistrza Recza o postanowieniu odstapienia od raportu - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku m. Recz - Sulibórz - granica gminy w kilometrach 56+550 do 65+396 Agnieszka Pater 2024-04-04 14:02:05
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA RECZA o wydaniu decyzji - Odbudowa budowli piętrzącej przepławka dla ryb na rzece Inie w km 109 +200 w miejscowości Rybaki gm. Recz Agnieszka Pater 2024-04-04 14:01:59
POSTANOWIENIE BURMISTRZA RECZA o odstąpieniu przeprowadzeniu oceny dla przedsięwzięcia pn. :Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku m. Recz - Sulibórz - granica gminy w kilometrach 56+550 do 65+396 Agnieszka Pater 2024-04-04 14:01:56
Załącznik do decyzji znak: BM - 7624.3-13.2010/2011 z dnia 15 czerwca 2011r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: Odbudowa budowli piętrzącej przepławka dla ryb na rzece Inie w km 109 +200 w miejscowości Rybaki gm. Recz Agnieszka Pater 2024-04-04 14:01:53
OBWIESZCZENIE Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska dla planowanego przedsięwzięcia "Budowa odcinka napowietrznej linii jednotorowej 110kV" Agnieszka Pater 2024-04-04 14:01:49
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA RECZA O zawiadomieniu stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku m. Recz - Choszczno Agnieszka Pater 2024-04-04 14:01:45
OBWIESZCZENIE Burmistrza Recza o postanowieniu nałożenia raportu budowa linii napowietrznej 110 kV Choszczno - Recz Agnieszka Pater 2024-04-04 14:01:42
Postanowienie o nałożeniu raportu budowa linii napowietrznej 110kV Choszczno - Recz Agnieszka Pater 2024-04-04 14:01:37
OBWIESZCZENIE Burmistrza Recza - zawiadamia się że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na: "Przebudowie drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku m. Recz - Choszczno" Agnieszka Pater 2024-04-04 14:01:34
DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku m. Recz - Choszczno" Agnieszka Pater 2024-04-04 14:01:31
DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku m. Recz - m. Sulibórz - granica gminy" Agnieszka Pater 2024-04-04 14:00:30
OBWIESZCZENIE Burmistrza Recza że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na: "Przebudowie drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku m. Recz - m. Sulibórz -granica gminy" Agnieszka Pater 2024-04-04 14:00:27
WYSTĄPIENIE o wyrażenie opinii w przedmiocie obowiązku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku m. Recz - Choszczno" - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Choszcznie Agnieszka Pater 2024-04-04 14:00:22
ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie elektrociepłowni na biogaz zlokalizowanej na działce nr ewid. 1/2 obręb Grabowiec Gmina Recz" Agnieszka Pater 2024-04-04 14:00:15
Postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: "budowie odcinka napowietrznej linii jednotorowej 110kV w relacji od projektowanej stacji 110/15kV Choszczno II do projektowanej stacji 110/15 kV RS Recz" Agnieszka Pater 2024-04-04 14:00:13
OBWIESZCZENIE Burmistrza Recza - zawiadamia się że zostało wydane postanowienie dotyczące zawieszenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: "budowie odcinka napowietrznej linii jednotorowej 110kV w relacji od projektowanej stacji 110/15kV Choszczno II do projektowanej stacji 110/15 kV RS Recz" Agnieszka Pater 2024-04-04 14:00:09
ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na zmianie przeznaczenia istniejących obiektów budowlanych przybudówka pomieszczenia gospodarczego na sprężarkownię, wiaty szlifierni na narzędziownię na dz. o nr ewid. 65/45 przy ul. Kolejowej 48 w Reczu Agnieszka Pater 2024-04-04 14:00:07
OGŁOSZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz na zdrowie mieszkańców dla przedsięwzięcia: "Budowa elektrociepłowni na biogaz zlokalizowanej na działce nr ewid. 1/2 obręb Grabowiec Gmina Recz" Agnieszka Pater 2024-04-04 14:00:05
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA RECZA O zawiadomieniu stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie elektrociepłowni na biogaz zlokalizowanej na działce nr ewid. 1/2 obręb Grabowiec Gmina Recz" Agnieszka Pater 2024-04-04 14:00:04
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA RECZA - decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na środowisko znak sprawy: BM - 7624.3-11.2011 w sprawie: "Budowy elektrociepłowni na biogaz zlokalizowanej na działce nr ewid. 1/2 obręb Grabowiec Gmina Recz" Agnieszka Pater 2024-04-04 14:00:01
Burmistrz Recza informuje o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz na zdrowie mieszkańców dla przedsięwzięcia pn: "budowia odcinka napowietrznej linii jednotorowej 110kV w relacji od projektowanej stacji 110/15kV Choszczno II do projektowanej stacji 110/15 kV RS Recz" Agnieszka Pater 2024-04-04 14:00:00
2010 Agnieszka Pater 2024-04-04 13:59:48
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA RECZA O zawiadomieniu stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia Agnieszka Pater 2024-04-04 13:59:37
POSTANOWIENIE BURMISTRZA RECZA w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia przebudowa dróg i budowa kanalizacji deszczowej Agnieszka Pater 2024-04-04 13:59:34
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: "przebudowie dróg i budowie kanalizacji deszczowej w zakresie ulic: od skrzyżowania z ul. Choszczeńską do skrzyżowania z ul. Lubanowską - ul. Wolności; Al. Wolności; Wysoka, Czarnieckiego, Kościelna, Lipowa i Różana w Reczu". Agnieszka Pater 2024-04-04 13:59:32
Zawiadomienie Burmistrza Recza z dnia 31 maja 2010 r. Agnieszka Pater 2024-04-04 13:59:29
ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego dla przedsięwzięcia polegającego na "Dywersyfikacja produktów Firmy Nowak poprzez wprowadzenie innowacyjnych usług w zakresie mycia i diagnostyki pojazdów za pomocą nowych specjalistycznych maszyn i urządzeń na dz. nr ewid. 301/2 przy ul. Lubanowskiej 1A w Reczu". Agnieszka Pater 2024-04-04 13:59:26
DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: "Przebudowie dróg i budowie kanalizacji deszczowej w zakresie ulic: od skrzyżowania z ul. Choszczeńską do skrzyżowania z ul. Lubanowską - ul. Wolności; Al. Wolności; Wysoka, Czarnieckiego, Kościelna, Lipowa i Różana w Reczu". Agnieszka Pater 2024-04-04 13:59:24
Zawiadomienie stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Dywersyfikacja produktów Firmy Nowak poprzez wprowadzenie innowacyjnych usług w zakresie mycia i diagnostyki pojazdów za pomocą nowych specjalistycznych maszyn i urządzeń na dz. nr ewid. 301/2 przy ul. Lubanowskiej 1A w Reczu". Agnieszka Pater 2024-04-04 13:59:23
DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: Dywersyfikacja produktów Firmy Nowak poprzez wprowadzenie innowacyjnych usług w zakresie mycia i diagnostyki pojazdów za pomocą nowych specjalistycznych maszyn i urządzeń na dz. nr ewid. 301/2 przy ul. Lubanowskiej 1A w Reczu. Agnieszka Pater 2024-04-04 13:59:21
ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Odbudowie budowli piętrzącej z przepławką dla ryb na rzece Inie w km 109+200 w miejscowości Rybaki". Agnieszka Pater 2024-04-04 13:59:19
ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie wiaty magazynowej o konstrukcji stalowej krytej blachą o wymiarach 54x15x6 m na posadzce betonowej" Agnieszka Pater 2024-04-04 13:59:18
2009 Agnieszka Pater 2024-04-04 13:59:05