Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
UCHWAŁA Nr II/6/10 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. Martyna Smus 2011-01-12 13:50:42
UCHWAŁA Nr II/17/10 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia diet dla radnych Rady Miejskiej i sołtysów. Martyna Smus 2011-01-12 13:49:41
UCHWAŁA Nr II/16/10 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia za pracę dla Burmistrza Recza. Martyna Smus 2011-01-12 13:49:17
UCHWAŁA Nr II/15/10 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia dla Burmistrza Recza miesięcznego limitu kilometrów na jazdy lokalne - STWIERDZONO NIEWAŻNOŚĆ UCHWAŁY ROZSTRZYGNIĘCIEM NADZORCZYM WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO Martyna Smus 2011-01-12 13:48:57
UCHWAŁA Nr II/14/10 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany nazwy Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Reczu oraz nadania statutu Miejsko - Gminnemu Ośrodkowi Kultury i Sportu w Reczu. Martyna Smus 2011-01-12 13:48:39
UCHWAŁA Nr II/13/10 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomości gruntowej położonej w Pomieniu. Martyna Smus 2011-01-12 13:48:13
UCHWAŁA Nr II/12/10 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego - Zakładu Gospodarki Komunalnej Martyna Smus 2011-01-12 13:47:55
UCHWAŁA Nr II/11/10 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2010 r. Martyna Smus 2011-01-12 13:47:21
UCHWAŁA Nr II/10/10 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 29 grudnia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej. Martyna Smus 2011-01-12 13:46:54
UCHWAŁA Nr II/9/10 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości poręczeń udzielanych przez Burmistrza Recza. Martyna Smus 2011-01-12 13:46:29
UCHWAŁA Nr II/8/10 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizacje zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych. Martyna Smus 2011-01-12 13:45:34
UCHWAŁA Nr II/7/10 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji, sposobu jej rozliczania i kontroli wykonywania zleconego zadania publicznego innego, niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Martyna Smus 2011-01-12 13:45:14
UCHWAŁA Nr II/6/10 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. Martyna Smus 2011-01-12 13:44:18
Sesja II/2010 Martyna Smus 2011-01-12 13:29:27
Materiały na sesję - dokument usunięty Martyna Smus 2011-01-12 13:29:17
Terminy Komisji - dokument usunięty Martyna Smus 2011-01-12 13:29:16
OGŁOSZENIE - dokument usunięty Martyna Smus 2011-01-12 13:29:15
Radni Rady Miejskiej - oświadczenia majątkowe złożone na dwa miesiące przed upływem kadencji 2006 - 2010 - dokument usunięty Martyna Smus 2011-01-12 13:11:30
Józef Romanowski - Burmistrz Recza - oświadczenie majątkowe złożone na dwa miesiące przed upływem kadencji 2006 - 2010 - dokument usunięty Martyna Smus 2011-01-12 13:11:19
Oświadczenia złożone w terminie 30 dnia od dnia ślubowania tj. do dnia 31.12.2010 r. - kadencja 2010 - 2014 - dokument usunięty Martyna Smus 2011-01-12 13:11:07
Uchwała Nr CLIV/559/2010 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Recz. Martyna Smus 2011-01-12 13:00:49
Uchwała Nr CLIV/558/2010 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Gminy Recz w 2011 r. Martyna Smus 2011-01-12 12:59:39
Uchwała Nr CLIV/558/2010 skłądu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Gminy Recz w 2011 r. - dokument usunięty Martyna Smus 2011-01-12 12:58:42
Uchwała Nr CLIV/558/2010 skłądu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Gminy Recz w 2011 r. - dokument usunięty Martyna Smus 2011-01-12 12:57:18
Uchwała Nr CLIV/558/2010 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Gminy Recz w 2011 r. Martyna Smus 2011-01-12 12:57:10
Rok 2011 Martyna Smus 2011-01-12 12:53:09
Agnieszka Redlak - Sekretarz Miejski - dokument usunięty Martyna Smus 2011-01-12 12:52:28
Józef Jerzy Romanowski - Burmistrz Recza - dokument usunięty Martyna Smus 2011-01-12 12:51:47
Edmund Matczak - Radny Rady Miejskiej w Reczu - dokument usunięty Martyna Smus 2011-01-12 12:51:21
Ilona Małgorzata Szupiluk - Radna Rady Miejskiej w Reczu - dokument usunięty Martyna Smus 2011-01-12 12:51:01
Maria Wojciechowska - Radna Rady Miejskiej w Reczu - dokument usunięty Martyna Smus 2011-01-12 12:50:40
Zofia Janina Misiek - Radna Rady Miejskiej w Reczu - dokument usunięty Martyna Smus 2011-01-12 12:50:21
Joanna Możdźyńska - Radna Rady Miejskiej w Reczu - dokument usunięty Martyna Smus 2011-01-12 12:49:53
Paweł Kubarski - Radny Rady Miejskiej w Reczu - dokument usunięty Martyna Smus 2011-01-12 12:49:22
Paweł Kubarski - Radny Rady Miejskiej w Reczu - dokument usunięty Martyna Smus 2011-01-12 12:48:01
Paweł Kubarski - Radny Rady Miejskiej w Reczu - dokument usunięty Martyna Smus 2011-01-12 12:47:43
Agata Paszowska - Radna Rady Miejskiej w Reczu - dokument usunięty Martyna Smus 2011-01-12 12:47:23
Leon Grzelak - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Reczu - dokument usunięty Martyna Smus 2011-01-12 12:46:51
Tadeusz Robaczek - Przewodniczący Rady Miejskiej w Reczu - dokument usunięty Martyna Smus 2011-01-12 12:46:37
Bożena Karpińska - Radna Rady Miejskiej w Reczu - dokument usunięty Martyna Smus 2011-01-12 12:46:24