Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Pesel - dokument usunięty Paweł Kozina 2004-04-05 14:25:54
Urząd Stanu Cywilnego Paweł Kozina 2004-04-05 13:25:43
Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej o liczbie wyborców ujętych w rejestrach wyborców Paweł Kozina 2004-04-02 12:39:15
Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej Paweł Kozina 2004-04-02 12:38:11
Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej na temat czynnego prawa wyborczego obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi, w wyborach do Parlamentu Europejskiego Paweł Kozina 2004-04-02 12:36:24
Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o czynnym i biernym prawie wyborczym w wyborach do Parlamentu Europejskiego Paweł Kozina 2004-04-02 12:35:02
Obwieszczenie Burmistrza Recza w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wyznaczeniu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetó Paweł Kozina 2004-04-02 12:19:39
Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej o zarządzeniu przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych komisj Paweł Kozina 2004-04-02 12:17:02
Kalendarz imprez na rok 2004 - dokument usunięty Paweł Kozina 2004-03-29 10:49:58
Zakłady budżetowe - dokument usunięty Paweł Kozina 2004-03-26 13:18:35
Projekt uchwały zmieniający uchwałę Nr V/36/03 Rady Miejskiej w Reczu z dnia 28 lutego 2003r. w sprawie udzielenia bonifikat od ceny lokali mieszkalnych stanowiących własność lub współwłasność gminy R - dokument usunięty Paweł Kozina 2004-03-26 10:59:54
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat przy sprzedaży gruntu - dokument usunięty Paweł Kozina 2004-03-26 10:57:03
Uchwała Nr XVI/121/04 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Recz a Gminą Suchań w celu wykonania dokumentacji technicznej wraz z operatami oraz realizację przedsięwzięcia Paweł Kozina 2004-03-23 16:47:05
Uchwała Nr XVI/120/04 w sprawie deklaracji o przystąpieniu do Konsorcjum dla e-governement w zachodniopomorskim Paweł Kozina 2004-03-23 16:46:26
UCHWAŁA Nr XVI/119/04 w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych na własność Gminy Recz Paweł Kozina 2004-03-23 16:45:36
UCHWAŁA NR XVI/118/04 w sprawie: uchwalenia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Reczu Paweł Kozina 2004-03-23 16:44:38
UCHWAŁA Nr XVI/117/04 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji na 2004 r. Paweł Kozina 2004-03-23 16:43:30
UCHWAŁA NR XVI/116/04 w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Paweł Kozina 2004-03-23 16:42:05
Protokół Nr XVI/2004 z przebiegu obrad XVI sesji Rady Miejskiej w Reczu odbytej w dniu 10 marca 2004r. Paweł Kozina 2004-03-23 16:24:30
Sesja XVI 2004 r. Paweł Kozina 2004-03-23 16:22:40
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej pomieszczeniem użytkowym Paweł Kozina 2004-03-22 17:18:07
Protokół Nr I/02 z przebiegu obrad I sesji Rady Miejskiej w Reczu odbytej w dniu 19 listopada 2002 r. Paweł Kozina 2004-03-11 14:00:49
Obwieszczenie o wszczęciu postepowania Paweł Kozina 2004-03-09 13:44:52
Burmistrz Recza Paweł Kozina 2004-03-05 14:13:32
WNIOSEK o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu Paweł Kozina 2004-03-03 12:11:25
WNIOSEK o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu - dokument usunięty Paweł Kozina 2004-03-03 12:01:09
UCHWAŁA NR XV/108/04 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Recz na 2004 rok Paweł Kozina 2004-03-03 11:47:07
UCHWAŁA Nr XV/115/04 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2004 r. Paweł Kozina 2004-03-03 11:44:29
UCHWAŁA Nr XV/114/04 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej na 2004 r. Paweł Kozina 2004-03-03 11:28:45
Uchwała Nr XV/113/04 w sprawie przystąpienia do porozumienia międzygminnego z gminami: Bierzwnik, Choszczno, Drawno, Krzęcin i Pełczyce o utworzeniu w Choszcznie przychodni leczenia uzależnień od alko Paweł Kozina 2004-03-03 11:27:07
Uchwała Nr XV/112/04 w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy publicznej dla przedsiębiorców na terenie Gminy RECZ Paweł Kozina 2004-03-03 11:26:02
UCHWAŁA NR XV/111/04 w sprawie wyrażenia zgody utworzenie przez Gminę Recz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ,,Zakład Usługowo-Handlowy- KOMUNALNIK” Paweł Kozina 2004-03-03 11:24:44
Rok 2004 Paweł Kozina 2004-03-03 11:21:59
Rok 2004 Paweł Kozina 2004-03-03 11:18:48
Rok 2003 Paweł Kozina 2004-03-03 11:17:02
Rok 2003 Paweł Kozina 2004-03-03 11:16:21
UCHWAŁA Nr XV/110/04 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2004 rok Paweł Kozina 2004-03-03 10:22:02
UCHWAŁA NR XV/109/04 w sprawie zatwierdzenia planu przychodów i wydatków gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2004 rok Paweł Kozina 2004-03-03 10:17:12
projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Recz a Gminą Suchań w celu wykonania dokumentacji technicznej wraz z operatami na realizację przedsięwzięcia w zakres - dokument usunięty Paweł Kozina 2004-03-03 10:14:56
UCHWAŁA NR XV/108/04 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Recz na 2004 rok Paweł Kozina 2004-03-03 08:28:08