Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
I N F O R M A C J A dotyczącą realizacji inwestycji gminnych ujętych w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym (WPI) na lata 2008 - 2013 r. - dokument usunięty Martyna Smus 2008-11-17 12:20:53
I N F O R M A C J A dotyczącą realizacji inwestycji gminnych ujętych w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym (WPI) na lata 2008 - 2013 r. - dokument usunięty Martyna Smus 2008-11-17 12:20:31
Projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2009 r. - dokument usunięty Martyna Smus 2008-11-17 12:17:55
Projekt uchwały w sprawie udzielenia poręczenia w spłacie pożyczki Stowarzyszeniu - Ochotnicza Straż Pożarna w Reczu. - dokument usunięty Martyna Smus 2008-11-17 12:17:11
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Recz do Stowarzyszenia Dobre Inicjatywy Regionu - Lokalna Grupa Działania, wdrażającego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 w ramach osi LEADER - dokument usunięty Martyna Smus 2008-11-17 12:16:22
Projekt uchwały w sprawie udzielenia poręczenia w spłacie pożyczki Stowarzyszeniu - Ochotnicza Straż Pożarna w Reczu. - dokument usunięty Martyna Smus 2008-11-17 12:14:14
Projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych na własność Gminy Recz - dokument usunięty Martyna Smus 2008-11-17 12:13:03
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Recz do Stowarzyszenia Dobre Inicjatywy Regionu - Lokalna Grupa Działania, wdrażającego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 w ramach osi LEADER - dokument usunięty Martyna Smus 2008-11-17 11:36:36
Projekt uchwały uchylający uchwałę w sprawie utworzenia związku międzygminnego zorganizowanego pod nazwą "Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego i Wałeckiego" i przyjęcia jego statutu - dokument usunięty Martyna Smus 2008-11-17 11:36:19
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Recz do Stowarzyszenia Dobre Inicjatywy Regionu - Lokalna Grupa Działania, wdrażającego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 w ramach osi LEADER - dokument usunięty Martyna Smus 2008-11-17 11:35:45
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Recz do Stowarzyszenia Dobre Inicjatywy Regionu - Lokalna Grupa Działania, wdrażającego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 w ramach osi LEADER - dokument usunięty Martyna Smus 2008-11-17 11:35:30
Projekt uchwały w sprawie zalecenia do podjęcia działań przez Burmistrza Recza w kierunku utworzenia Straży Miejskiej. - dokument usunięty Martyna Smus 2008-11-17 11:35:07
Projekt uchwały w sprawie udzielenia poręczenia w spłacie pożyczki Stowarzyszeniu - Ochotnicza Straż Pożarna w Reczu. - dokument usunięty Martyna Smus 2008-11-17 11:34:48
Projekt uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych. - dokument usunięty Martyna Smus 2008-11-17 11:28:00
Projekt uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych. - dokument usunięty Martyna Smus 2008-11-17 11:27:37
Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2009 r. - dokument usunięty Martyna Smus 2008-11-17 11:26:52
Projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2009 r. - dokument usunięty Martyna Smus 2008-11-17 11:26:31
Projekt uchwały w sprawie opłaty targowej. - dokument usunięty Martyna Smus 2008-11-17 11:26:09
Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2009 r. - dokument usunięty Martyna Smus 2008-11-17 11:25:52
Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2009 r. - dokument usunięty Martyna Smus 2008-11-17 11:25:42
Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2009 r. - dokument usunięty Martyna Smus 2008-11-17 11:25:23
Projekt uchwały w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego. - dokument usunięty Martyna Smus 2008-11-17 11:24:47
PROJEKTY UCHWAŁ - dokument usunięty Martyna Smus 2008-11-17 10:55:00
Informacja o analizie oświadczeń majątkowych radnych Rady Miejskiej w Reczu - dokument usunięty Martyna Smus 2008-11-17 10:54:25
INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE MIASTA GMINY RECZ Z UWZGLĘDNIENIEM CAŁEGO POWIATU CHOSZCZEŃSKIEGO W OKRESIE STYCZEŃ - WRZESIEŃ 2007 I 2008 - KPP w Choszcznie - dokument usunięty Martyna Smus 2008-11-17 10:53:18
Informacja Burmistrza Recza dotycząca realizacji prac planistycznych nad planami miejscowymi oraz oceny aktualności studium kierunków uwarunkowań na terenie gminy Recz. - dokument usunięty Martyna Smus 2008-11-17 10:52:57
INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE MIASTA GMINY RECZ Z UWZGLĘDNIENIEM CAŁEGO POWIATU CHOSZCZEŃSKIEGO W OKRESIE STYCZEŃ - WRZESIEŃ 2007 I 2008 - KPP w Choszcznie - dokument usunięty Martyna Smus 2008-11-17 10:52:10
Sprawozdanie z działalności oświatowej za 9 miesięcy 2008r. Przedszkola Miejskiego w Reczu - dokument usunięty Martyna Smus 2008-11-17 10:50:51
SPRAWOZDANIE Z DZAŁALNOŚCI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W LUBIENIOWIE za I - IX 2008 r. - dokument usunięty Martyna Smus 2008-11-17 10:50:21
SPRAWOZDANIE Z DZAŁALNOŚCI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W LUBIENIOWIE za I - IX 2008 r. - dokument usunięty Martyna Smus 2008-11-17 10:49:45
SPRAWOZDANIE Z DZAŁALNOŚCI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W RECZU za I-IX 2008 rok - dokument usunięty Martyna Smus 2008-11-17 10:48:53
SPRAWOZDANIE Z DZAŁALNOŚCI GIMNAZJUM W RECZU za 9 miesięcy od 01.01.2008 do 31.10.2008 - dokument usunięty Martyna Smus 2008-11-17 10:48:27
INFORMACJE - dokument usunięty Martyna Smus 2008-11-17 10:47:44
OGŁOSZENIE - KOMISJE - dokument usunięty Martyna Smus 2008-11-17 10:47:16
OGŁOSZENIE - KOMISJE - dokument usunięty Martyna Smus 2008-11-17 10:47:10
OGŁOSZENIE - KOMISJE - dokument usunięty Martyna Smus 2008-11-17 10:46:58
OGŁOSZENIE -SESJA - dokument usunięty Martyna Smus 2008-11-17 10:46:24
- dokument usunięty Martyna Smus 2008-11-14 08:57:02
Zastępca Burmistrza Aleksander Jałowiecki - 07.11.2008 r. - dokument usunięty Martyna Smus 2008-11-14 08:56:05
Zastępca Burmistrza Aleksander Jałowiecki - 07.11.2008 r. - dokument usunięty Martyna Smus 2008-11-14 08:55:47