Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
UCHWAŁA Nr VI/42/03 w sprawie przyjęcia do realizacji Programu Wspierania Przedsiębiorczości w Gminie Recz Paweł Kozina 2003-09-15 21:48:58
UCHWAŁA NrVI/41/03 w sprawie ustalenia wynagrodzenia za pracę Burmistrza Paweł Kozina 2003-09-15 21:45:53
UCHWAŁA Nr VI/40/03 w sprawie przekazania na mienie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Reczu środków trwałych stanowiących mienie komunalne gminy Paweł Kozina 2003-09-15 21:45:08
PROTOKÓŁ Nr VI/03 z przebiegu obrad VI sesji Rady Miejskiej w Reczu odbytej w dniu 9 kwietnia 2003 r. Paweł Kozina 2003-09-15 21:44:21
Sesja VI 2003 r. Paweł Kozina 2003-09-15 21:41:50
UCHWAŁA Nr V/39/03 w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości od Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa na własność Gminy Recz Paweł Kozina 2003-09-15 21:40:49
Uchwała Nr V/38/03 w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji na 2003 r. Paweł Kozina 2003-09-15 21:39:27
UCHWAŁA Nr V/37/03 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2003 r. Paweł Kozina 2003-09-15 21:36:00
UCHWAŁA Nr V/36/03 w sprawie udzielenia bonifikat od ceny lokali mieszkalnych stanowiących własność lub współwłasność Gminy Recz Paweł Kozina 2003-09-15 21:29:21
UCHWAŁA NR V/33/03 w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Recz na 2003 rok Paweł Kozina 2003-09-15 21:13:03
PROTOKÓŁ Nr V/03 z przebiegu obrad V sesji Rady Miejskiej w Reczu odbytej w dniu 28 lutego 2003 r. Paweł Kozina 2003-09-15 21:12:00
Sesja V 2003 r. Paweł Kozina 2003-09-15 21:07:45
UCHWAŁA Nr IV/32/03 w sprawie uchwalenia wielolet. planów rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń będących w posiadaniu przedsięb. wodoc.-kanalizacyjnych na terenie Gminy Recz Paweł Kozina 2003-09-15 12:52:23
UCHWAŁA Nr IV/30/03 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2003 Paweł Kozina 2003-09-15 12:26:48
UCHWAŁA Nr IV/28/03 w sprawie wyznaczenia delegata reprezentującego Gminę Recz w Stowarzyszeniu Gmin Polskich Euroregionu Pomerania Paweł Kozina 2003-09-15 12:17:45
UCHWAŁA Nr IV/27/03 w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady Miejskiej reprezentującego Gminę Recz w Związku Gmin Dorzecza Iny Paweł Kozina 2003-09-15 12:16:06
UCHWAŁA Nr IV/26/03 w sprawie przekazania na mienie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Reczu, środków trwałych powstałych w wyniku przeprowadzonych inwestycji przez Gminę Recz Paweł Kozina 2003-09-15 12:14:12
Sesja IV 2003 r. Paweł Kozina 2003-09-15 11:29:33
Sesja IV - dokument usunięty Paweł Kozina 2003-09-15 11:27:19
Sesja IV - dokument usunięty Paweł Kozina 2003-09-15 11:27:14
Sesja IV - dokument usunięty Paweł Kozina 2003-09-15 11:27:12
UCHWAŁA Nr III/23/02 w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości od Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa na własność Gminy Recz Paweł Kozina 2003-09-09 17:51:44
UCHWAŁA Nr III/22/02 w sprawie udzielenia Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Reczu upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach dodatków mieszkaniowych Paweł Kozina 2003-09-09 17:48:47
UCHWAŁA Nr III/21/02 w sprawie upoważnienia przewodniczącego Rady Miejskiej do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy Paweł Kozina 2003-09-09 17:46:53
PROTOKÓŁ Nr III/02 z przebiegu obrad III sesji Rady Miejskiej w Reczu odbytej w dniu 30 grudnia 2002 r. Paweł Kozina 2003-09-09 17:01:12
UCHWAŁA Nr II/17/02 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowaną za 1 kwintal do celów wymiaru podatku rolnego na 2003 rok Paweł Kozina 2003-09-09 15:56:18
UCHWAŁA Nr II/16/02 w sprawie ustalenia podatku od nieruchomości na 2003 rok Paweł Kozina 2003-09-09 15:54:41
UCHWAŁA II/15/02 w sprawie ustalenia wysokości podatków od środków transportowych na 2003 rok Paweł Kozina 2003-09-09 15:53:23
UCHWAŁA N r II/14/02 w sprawie ustalenia wysokości i zasad poboru opłaty targowej na rok 2003 Paweł Kozina 2003-09-09 15:51:28
UCHWAŁA Nr II/13/02 w sprawie ustalenia wysokości i zasad poboru podatku od posiadania psów na rok 2003 Paweł Kozina 2003-09-09 15:49:44
UCHWAŁA Nr II/12/02 w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości od Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa na własność Gminy Recz Paweł Kozina 2003-09-09 15:47:46
UCHWAŁA Nr II/10/02 w sprawie ustalenia diet dla radnych i sołtysów za udział w posiedzeniach Paweł Kozina 2003-09-09 15:33:42
UCHWAŁA Nr II/9/02 w sprawie ustalenia zryczałtowanej diety dla Zastępcy Przewodniczącego Rady Miejskiej w Reczu Paweł Kozina 2003-09-09 15:31:34
UCHWAŁA Nr II/8/02 w sprawie ustalenia zryczałtowanej diety dla Przewodniczącego Rady Miejskiej w Reczu Paweł Kozina 2003-09-09 15:29:54
UCHWAŁA Nr II/7/02 w sprawie ustalenia wynagrodzenia za pracę Burmistrza Paweł Kozina 2003-09-09 15:27:13
Uchwała Nr II/5/02 w sprawie odwołania Sekretarza Gminy Paweł Kozina 2003-09-09 15:23:26
Protokół Nr II/02 z przebiegu obrad II sesji Rady Miejskiej w Reczu odbytej w dniu 29 listopada 2002 r. Paweł Kozina 2003-09-09 15:13:11
UCHWAŁA Nr I/3/02 w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady. Paweł Kozina 2003-09-09 14:32:05
PROTOKÓŁ Nr III/02 - dokument usunięty Paweł Kozina 2003-09-08 09:04:16
Sesja III 2002 r. Paweł Kozina 2003-09-08 09:02:36