Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Oświadczenie o zmianie imienia dziecka - dokument usunięty Paweł Kozina 2005-09-30 16:37:16
Nadanie dziecku nazwiska męża - dokument usunięty Paweł Kozina 2005-09-30 16:20:06
Zgłoszenie urodzenie dziecka - dokument usunięty Paweł Kozina 2005-09-30 16:18:54
Zgłoszenie urodzenia dziecka - dokument usunięty Paweł Kozina 2005-09-30 16:06:43
Urząd Stanu Cywilnego - dokument usunięty Paweł Kozina 2005-09-30 16:04:21
Zezwolenie na lokalizację urządzeń w pasie drogowym - dokument usunięty Paweł Kozina 2005-09-30 15:50:27
Wydawanie warunków technicznych dotyczących projektowanych ulic - dokument usunięty Paweł Kozina 2005-09-30 15:48:15
Decyzje dotyczące zmiany stanu wody na gruncie ze szkodą dla gruntów sąsiednich - dokument usunięty Paweł Kozina 2005-09-30 15:46:52
Procedura udzielania zezwolenia na zajęcia pasa drogowego - dokument usunięty Paweł Kozina 2005-09-30 15:45:10
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - dokument usunięty Paweł Kozina 2005-09-30 15:43:04
Przyjmowanie wniosków dotyczących sporządzenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla okreslonych dzialek. - dokument usunięty Paweł Kozina 2005-09-30 15:38:36
Decyzja o warunkach zabudowy - dokument usunięty Paweł Kozina 2005-09-30 15:31:09
Uchwała Nr XXX/199/05 w sprawie Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2006 r. - dokument usunięty Paweł Kozina 2005-09-30 12:14:08
Uchwała Nr XXX/200/05 w sprawie Karty Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Paweł Kozina 2005-09-30 11:30:38
Zarządzenie w sprawie aktualizacji Paweł Kozina 2005-09-30 11:22:10
Wykaz organizacji pozarządowych Paweł Kozina 2005-09-30 11:20:57
Kodeks etyczny Paweł Kozina 2005-09-30 10:46:04
SW 1 - dokument usunięty Paweł Kozina 2005-09-30 09:24:06
Karty usług - dokument usunięty Paweł Kozina 2005-09-30 08:31:01
Informacja o rozpoczęciu prac przez Obwodowe Komisje Wyborcze Paweł Kozina 2005-09-23 16:03:27
Informacja o ukonstytuowaniu się Obwodowych Komisji Wyborczych Paweł Kozina 2005-09-23 09:47:11
Akt ślubowania - dokument usunięty Paweł Kozina 2005-09-22 12:14:52
INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2005 ROKU - dokument usunięty Paweł Kozina 2005-09-22 12:08:27
Projekt uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Recz, rea - dokument usunięty Paweł Kozina 2005-09-22 12:05:32
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok. - dokument usunięty Paweł Kozina 2005-09-22 11:59:16
Projekt uchwały w sprawie Karty Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi - dokument usunięty Paweł Kozina 2005-09-22 11:56:59
Projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy na dofinansowanie przedsięwzięcia p.n. ,, Budowa hali sportowo-widowiskowej w Reczu” i zabezpieczenie prawidłowego wydatkowania tych - dokument usunięty Paweł Kozina 2005-09-22 11:54:07
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005 rok - dokument usunięty Paweł Kozina 2005-09-22 11:50:46
projekt uchwały w sprawie zmian w składzie komisji - dokument usunięty Paweł Kozina 2005-09-22 11:48:47
Projekt uchwały w sprawie Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2006 - dokument usunięty Paweł Kozina 2005-09-22 11:46:52
Projekt uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Recz stosowanych przez Zakład Usługowo-Hand - dokument usunięty Paweł Kozina 2005-09-22 11:44:47
Projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Recz-ul. Chyża-Choszczeńska - dokument usunięty Paweł Kozina 2005-09-22 11:40:23
Informacja o XXX sesji Rady Miejskiej w Reczu - dokument usunięty Paweł Kozina 2005-09-22 11:34:22
Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Koszalinie z dnia 5 września 2005 r. o zarejestrowanych kandydatach na senatorów w wyborach do Senatu RP w okręgu wyborczym nr 39 Paweł Kozina 2005-09-16 21:06:54
Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Koszalinie z dnia 5 września 2005 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów w wyborach do Sejmu RP w okręgu wyborczym nr 40 Paweł Kozina 2005-09-16 21:05:02
Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 września 2005 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 9 października 2005 r. Paweł Kozina 2005-09-16 20:59:25
Zarządzenie Nr 20/2005 Burmistrza Recza z dnia 16 września 2005 r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na Paweł Kozina 2005-09-16 20:39:29
Informacja o ukonstytuowaniu się Obwodowych Komisji Wyborczych Paweł Kozina 2005-09-16 20:36:26
Zarządzenie Nr 19/2005 Burmistrza Recza z dnia 2 września 2005 r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczyposp Paweł Kozina 2005-09-13 15:53:30
Informacja o składzie Okręgowej Komisji Wyborczej w Koszalinie Paweł Kozina 2005-09-13 15:37:35