Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
- dokument usunięty Martyna Smus 2008-10-06 08:25:27
- dokument usunięty Martyna Smus 2008-10-06 08:25:20
W Y K A Z nieruchomości do sprzedaży na rzecz osób, którym przysługuje prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości - segment garażowy - dz. 115/4 Martyna Smus 2008-10-02 15:15:09
POSTANOWIENIE w sprawie potrzeby sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i ustalenia jego zakresu. Martyna Smus 2008-09-29 15:49:38
POSTANOWIENIE w sprawie potrzeby sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i ustalenia jego zakresu. Martyna Smus 2008-09-29 15:49:10
ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: zakupie hali produkcyjnej, maszyn i urządzeń służących do wdrożenia innowacyjnej produkcji aluminiowych naczyń kuchennych na dz. nr ewid. 65/27 przy ul. Kolejowej 48 w Reczu. Martyna Smus 2008-09-29 15:48:21
POSTANOWIENIE w sprawie potrzeby sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i ustalenia jego zakresu. Martyna Smus 2008-09-29 15:47:49
W Y K A Z Nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia z przeznaczeniem na ogródek warzywny - dz. 197/7 - Recz Martyna Smus 2008-09-29 09:42:30
Renowacja murów obronnych przy ul. Staromiejskiej w Reczu Martyna Smus 2008-09-25 15:38:06
Renowacja murów obronnych przy ul. Staromiejskiej w Reczu Martyna Smus 2008-09-25 15:36:59
Renowacja murów obronnych przy ul. Staromiejskiej w Reczu Martyna Smus 2008-09-25 15:35:51
OBWIESZCZENIE Burmistrz Recza o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: "Zmianie sposobu użytkowania istniejących obiektów z przeznaczeniem jako zespół zabudowy przemysłowej na terenie nie mniejszym niż 1 ha pod produkcję elementów metalowych (ślusarstwo) w ilości do 4 ton/dobę oraz składowanie materiałów, półproduktów i produktów na terenie dz. nr 106/2 obręb Wielgoszcz, gmina Recz". Martyna Smus 2008-09-25 08:26:52
OBWIESZCZENIE Burmistrz Recza o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: "Zmianie sposobu użytkowania istniejących obiektów z przeznaczeniem jako zespół zabudowy przemysłowej na terenie nie mniejszym niż 1 ha pod produkcję elementów metalowych (ślusarstwo) w ilości do 4 ton/dobę oraz składowanie materiałów, półproduktów i produktów na terenie dz. nr 106/2 obręb Wielgoszcz, gmina Recz". Martyna Smus 2008-09-25 08:25:29
- dokument usunięty Martyna Smus 2008-09-25 08:23:43
- dokument usunięty Martyna Smus 2008-09-25 08:23:26
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Zmianie sposobu użytkowania istniejących obiektów z przeznaczeniem jako zespół zabudowy przemysłowej na terenie nie mniejszym niż 1 ha pod produkcję elementów metalowych ( ślusarstwo) w ilości do 4 ton/dobę oraz składowanie materiałów, półproduktów i produktów na terenie dz. nr 106/2 obręb Wielgoszcz, gmina Recz". Martyna Smus 2008-09-25 08:23:06
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Zmianie sposobu użytkowania istniejących obiektów z przeznaczeniem jako zespół zabudowy przemysłowej na terenie nie mniejszym niż 1 ha pod produkcję elementów metalowych ( ślusarstwo) w ilości do 4 ton/dobę oraz składowanie materiałów, półproduktów i produktów na terenie dz. nr 106/2 obręb Wielgoszcz, gmina Recz". Martyna Smus 2008-09-25 08:18:59
INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2008 R. Martyna Smus 2008-09-23 13:24:19
INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2008 R. Martyna Smus 2008-09-23 13:19:41
Informacja o działalności klubów sportowych na terenie gminy Recz Martyna Smus 2008-09-23 13:08:05
INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2008 R. Martyna Smus 2008-09-23 13:00:32
Informacja o działalności klubów sportowych na terenie gminy Recz Martyna Smus 2008-09-23 12:53:07
Informacja o działalności świetlic wiejskich na terenie gminy Recz Martyna Smus 2008-09-23 12:52:33
INFORMACJA O SYTUACJI W ROLNICTWIE Martyna Smus 2008-09-23 12:52:18
UCHWAŁA Nr XX/143/08 w sprawie utworzenia punktu przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Lubieniowie. Martyna Smus 2008-09-23 12:49:11
UCHWAŁA NR XX/144/08 w sprawie utworzenia związku międzygminnego zorganizowanego pod nazwą "Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego i Wałeckiego" i przyjęcia jego statutu Martyna Smus 2008-09-23 12:47:42
INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2008 R. Martyna Smus 2008-09-23 12:35:22
INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2008 R. Martyna Smus 2008-09-23 12:34:27
Informacja o działalności klubów sportowych na terenie gminy Recz Martyna Smus 2008-09-23 12:33:52
Informacja o działalności świetlic wiejskich na terenie gminy Recz Martyna Smus 2008-09-23 12:33:30
I N F O R M A C J A o wykonaniu zadań inwestycyjnych i remontowych za I półrocze w 2008r. Martyna Smus 2008-09-23 12:33:09
INFORMACJA O SYTUACJI W ROLNICTWIE Martyna Smus 2008-09-23 12:32:44
UCHWAŁA NR XX/144/08 w sprawie utworzenia związku międzygminnego zorganizowanego pod nazwą "Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego i Wałeckiego" i przyjęcia jego statutu Martyna Smus 2008-09-23 12:32:15
UCHWAŁA Nr XX/143/08 w sprawie utworzenia punktu przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Lubieniowie. Martyna Smus 2008-09-23 12:31:38
UCHWAŁA Nr XX/142/08 w sprawie zaciągnięcia pożyczki inwestycyjnej ze środków Fundacji Wspomagania Wsi. Martyna Smus 2008-09-23 12:31:10
UCHWAŁA Nr XX/141/08 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalania regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Recz Martyna Smus 2008-09-23 12:30:29
UCHWAŁA Nr XX/140/08 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dla ponadlokalnego określania i realizacji wybranych zadań w zakresie gospodarki odpadami. Martyna Smus 2008-09-23 12:29:57
UCHWAŁA Nr XX/139/08 w sprawie: zajęcia stanowiska dotyczącego usuniętego pojazdu samochodu osobowego marki Wartburg o nr rej. ZCH X 980. Martyna Smus 2008-09-23 12:29:28
UCHWAŁA NR XX/138/08 w sprawie zaliczenia odcinka drogi na terenie miasta Recz do kategorii dróg gminnych Martyna Smus 2008-09-23 12:28:50
UCHWAŁA Nr XX/137/08 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wraz z zabudowaniami od Polskich Kolei Państwowych Spółka Akcyjna w zamian za zaległe i przyszłe zobowiązania podatkowe. Martyna Smus 2008-09-23 12:28:13