Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
załącznik do uchwały nr 83 - dokument usunięty Paweł Kozina 2003-11-19 10:47:45
załącznik douchwały nr 82 - dokument usunięty Paweł Kozina 2003-11-19 10:45:35
załącznik do uchwały nr 81 - dokument usunięty Paweł Kozina 2003-11-19 10:43:40
załącznik do uchwały nr 80 - dokument usunięty Paweł Kozina 2003-11-19 10:40:44
załącznik do uchwały nr 78, 79 - dokument usunięty Paweł Kozina 2003-11-19 10:38:16
załącznik do uchwały nr 77 - dokument usunięty Paweł Kozina 2003-11-19 10:34:30
zalącznik do uchwały nr 76 - dokument usunięty Paweł Kozina 2003-11-19 10:32:21
załącznik do uchwały nr 75 - dokument usunięty Paweł Kozina 2003-11-19 10:29:34
załącznik do uchwały nr 73, 74 - dokument usunięty Paweł Kozina 2003-11-19 10:26:24
UCHWAŁA NRXII/71/03 w sprawie: likwidacji oczyszczalni ścieków w Nętkowie. Paweł Kozina 2003-11-18 16:19:22
UCHWAŁA NR XII/69/03 w sprawie zaciągnięcia kredytu na pokrycie deficytu budżetowego w 2003 roku. Paweł Kozina 2003-11-18 15:03:18
UCHWAŁA NR XII/68/03 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2003 rok Paweł Kozina 2003-11-18 14:54:08
UCHWAŁA NR XII/67/03 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok. Paweł Kozina 2003-11-18 13:50:54
UCHWAŁA Nr XII/66/03 w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Choszcznie na kadencję przypadającą na lata 2004 – 2008. Paweł Kozina 2003-11-18 13:36:27
Protokół Nr XII/03 z przebiegu obrad XII sesji Rady Miejskiej w Reczu odbytej w dniu 30 października 2003 r. Paweł Kozina 2003-11-18 09:10:43
Sesja XII 2003 r. Paweł Kozina 2003-11-18 08:45:37
OBWIESZCZENIE Komisarza Wyborczego w Szczecinie w sprawie podania do publicznej wiadomości wyników wyborów uzupełniających, przeprowadzonych w dniu 9 listopada 2003 r. dla wyboru Rady Miejskiej w Recz Paweł Kozina 2003-11-13 10:58:15
Wyniki wyborów uzupełniających przeprowadzonych w dniu 9 listopada 2003r. w okręgu nr 2 Paweł Kozina 2003-11-10 11:24:02
listopad 2003 Paweł Kozina 2003-11-10 11:13:33
Informacja o Obwodowej Komisji Wyborczej Paweł Kozina 2003-11-05 14:20:46
I nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę nieruchomości niezabudowanej użytkowanej rolniczo o powierzchni 0,15 ha znajdującej się na części działki o numerze ewidencyjnym 53/5 położonej w m. Recz p Paweł Kozina 2003-10-27 07:50:56
październik 2003 Paweł Kozina 2003-10-27 07:49:34
Obwieszczenie o obwodach i siedzibie obwodowej komisji Paweł Kozina 2003-10-23 17:53:30
UCHWAŁA Nr IX/56/03 w sprawie zasad wydzierżawiania i obciążania gruntów rolnych Paweł Kozina 2003-10-21 10:08:42
UCHWAŁA nr IX/53/03 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Recz Paweł Kozina 2003-10-21 10:04:35
UCHWAŁA Nr IV/31/03 w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczenia wody i odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Recz Paweł Kozina 2003-10-21 08:48:11
UCHWAŁA Nr IV/29/03 w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych Paweł Kozina 2003-10-21 08:45:59
Uchwała Nr III/24/02 w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym Paweł Kozina 2003-10-21 08:44:21
OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Reczu Paweł Kozina 2003-10-21 08:37:16
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Reczu Paweł Kozina 2003-10-21 08:34:13
UCHWAŁA Nr XI/65/03 w sprawie nabycia nieruchomości zabudowanej od REMOR Spółka Akcyjna w Reczu na własność Gminy Recz Paweł Kozina 2003-10-20 19:18:13
Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XI/64/03 Paweł Kozina 2003-10-20 19:17:15
UCHWAŁA NR XI/64/03 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Recz na 2003 rok Paweł Kozina 2003-10-20 19:14:12
PROTOKÓŁ Nr XI/2003 z przebiegu obrad XI nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Reczu odbytej w dniu 26 września 2003 r. Paweł Kozina 2003-10-20 19:12:31
Sesja XI 2003 r. Paweł Kozina 2003-10-20 19:08:49
UCHWAŁA Nr X/63/03 w sprawie zasad przyznawania stypendiów z budżetu gminy Recz Paweł Kozina 2003-10-20 19:07:58
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/62/03 z dnia 11 września 2003 r. Paweł Kozina 2003-10-20 18:57:14
Uchwała Nr X/62/03 zmieniająca uchwalę w sprawie uchwalenia wieloletnich planów rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu przedsiębiorstw wodociągo Paweł Kozina 2003-10-20 18:12:41
UCHWAŁA Nr X/61/03 w sprawie powołania zespołu ds. wydania opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników Paweł Kozina 2003-10-20 18:05:59
UCHWAŁA NR X/60/03 w sprawie udzielenia poręczenia w wysokości 50.000 zł dla REMOR SA Paweł Kozina 2003-10-20 18:05:08