Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: "Podniesieniu obecnej obsady brojlerów na Fermie Drobiu w m. Nętkowo o 180DJP" Agnieszka Pater 2024-04-05 11:29:40
ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Rekultywacja istniejącego , zaniedbanego stawu rybnego ziemnego Nr 8 na zbiornik retencyjny o charakterze zbiornika rekreacyjnego Agnieszka Pater 2024-04-05 11:28:49
ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Rekultywacja istniejącego , zaniedbanego stawu rybnego ziemnego Nr 8 na zbiornik retencyjny o charakterze zbiornika rekreacyjnego Agnieszka Pater 2024-04-05 11:28:44
ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego Drawno w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:Budowie drogi leśnej przeciwpożarowej niepublicznej na działkach 71/1, 70/1, 82/3, 82/2, 81/3, 91/2, 92/4 obręb Kraśnik , Gmina Recz na terenie Nadleśnictwa Drawno na odcinku ok. 2377 mb. Agnieszka Pater 2024-04-05 11:27:51
ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego Drawno w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:"Budowie drogi leśnej przeciwpożarowej niepublicznej na działkach 14/1, 15/1, 16, 19/2 obręb Słutowo, Gmina Recz na terenie Nadleśnictwa Drawno na odcinku ok. 1410 mb." Agnieszka Pater 2024-04-05 11:27:23
ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego Drawno w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie drogi leśnej przeciwpożarowej niepublicznej na działkach 6/1,7, 8/1,9,/10,/11/1 obręb Słutowo, Gmina Recz na terenie Nadleśnictwa Drawno na odcinku ok. 2378 mb." Agnieszka Pater 2024-04-05 11:26:56
ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: "Rekultywacja istniejącego , zaniedbanego stawu rybnego ziemnego Nr 8 na zbiornik retencyjny o charakterze zbiornika rekreacyjnego" Agnieszka Pater 2024-04-05 11:26:22
ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: "Rekultywacja istniejącego , zaniedbanego stawu rybnego ziemnego Nr 8 na zbiornik retencyjny o charakterze zbiornika rekreacyjnego" Agnieszka Pater 2024-04-05 11:26:18
Ogłoszenie dotyczace wezwania uzupełnienia raportu o oddziaływaniu na środowisko inwestycji polegającej na: budowie odcinka napowietrznej linii jednotorowej 110 kV w relacji od projektowanej stacji 110/15 kV Choszczno II do projektowanej stacji 110/15 kV RS Recz. Agnieszka Pater 2024-04-05 11:25:20
2013 Agnieszka Pater 2024-04-05 11:24:05
ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA RECZA w sprawie zawieszenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:"Budowie biogazowi rolniczej o mocy do 2000kW na działce o nr ewid. 724/2 , obręb Pomień gmina Recz" Agnieszka Pater 2024-04-05 11:23:52
Postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: "Budowa biogazowi rolniczej o mocy do 2000kW na działce o nr ewid. 724/2 , obręb Pomień gmina Recz" Agnieszka Pater 2024-04-05 11:23:28
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie i eksploatacji parku solarnego w Gminie Recz na działce nr ewid. 53/20" Agnieszka Pater 2024-04-05 11:22:48
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie i eksploatacji parku solarnego w Gminie Recz na działce nr ewid. 53/20" Agnieszka Pater 2024-04-05 11:22:44
ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: "Przebudowie zbiornika wodnego o pow. 14 m długości i 3 m szerokości, usytuowanego na rowie R-4 (magazyn so krótkotrwałego przetrzymywania ryb, płuczka do odpijania ryb) na dz. nr ewid. 709 obręb Recz" Agnieszka Pater 2024-04-05 11:21:55
ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: "Przebudowie zbiornika wodnego o pow. 14 m długości i 3 m szerokości, usytuowanego na rowie R-4 (magazyn so krótkotrwałego przetrzymywania ryb, płuczka do odpijania ryb) na dz. nr ewid. 709 obręb Recz" Agnieszka Pater 2024-04-05 11:21:48
ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA RECZA o postanowieniu w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i ustalił zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko znak sprawy: BM .6220.2-3.2013 dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie i eksploatacji parku solarnego w Gminie Recz na działce nr ewid. 53/20" Agnieszka Pater 2024-04-05 11:20:43
ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA RECZA o wydaniu postanowienie w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko znak sprawy: BM .6220.1-3.2013 pn: "Przebudowa zbiornika wodnego o pow. 14 m długości i 3 m szerokości, usytuowanego na rowie R-4 (magazyn so krótkotrwałego przetrzymywania ryb, płuczka do odpijania ryb) na dz. nr ewid. 709 obręb Recz". Agnieszka Pater 2024-04-05 11:20:15
ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA RECZA o wydaniu decyzji w sprawie środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na środowisko znak sprawy: BM .6220.1-8.2013 sprawie:"Przebudowa zbiornika wodnego o pow. 14 m długości i 3 m szerokości, usytuowanego na rowie R-4 (magazyn so krótkotrwałego przetrzymywania ryb, płuczka do odpijania ryb) na dz. nr ewid. 709 obręb Recz" Agnieszka Pater 2024-04-05 11:20:02
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie elektrowni fotowoltaicznej EPV - Lubieniów o mocy do 2 MW na działkach nr ewid. 19, 20/4 obręb Lubieniów gmina Recz" Agnieszka Pater 2024-04-05 11:19:52
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie elektrowni fotowoltaicznej EPV - Lubieniów o mocy do 2 MW na działkach nr ewid. 19, 20/4 obręb Lubieniów gmina Recz" Agnieszka Pater 2024-04-05 11:19:41
ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego- wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie drogi leśnej w Nadleśnictwie Drawno o długości ok. 3,5 km w obrębie Kraśnik Gmina Recz na działkach nr 92/2; 101; 117/1; 116; 134; 133; 135". Agnieszka Pater 2024-04-05 11:17:47
ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego- wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie drogi leśnej w Nadleśnictwie Drawno o długości ok. 3,5 km w obrębie Kraśnik Gmina Recz na działkach nr 92/2; 101; 117/1; 116; 134; 133; 135". Agnieszka Pater 2024-04-05 11:17:43
DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: "budowa farmy wiatrowej składającej się maksymalnie z 12 elektrowni o łącznej mocy do 43,2 MW w obrębie ewidencyjnym Pomień i Sokoliniec gmina Recz" Agnieszka Pater 2024-04-05 11:17:11
DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: "budowa farmy wiatrowej składającej się maksymalnie z 12 elektrowni o łącznej mocy do 43,2 MW w obrębie ewidencyjnym Pomień i Sokoliniec gmina Recz" Agnieszka Pater 2024-04-05 11:17:05
OBWIESZCZENIE Burmistrza Recza w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: "budowie farmy wiatrowej składającej się maksymalnie z 12 elektrowni o łącznej mocy do 43,2 MW w obrębie ewidencyjnym Pomień i Sokoliniec gmina Recz" Agnieszka Pater 2024-04-05 11:15:56
OBWIESZCZENIE Burmistrza Recza o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:"budowie farmy wiatrowej składającej się maksymalnie z 12 elektrowni o łącznej mocy do 43,2 MW w obrębie ewidencyjnym Pomień i Sokoliniec gmina Recz" Agnieszka Pater 2024-04-05 11:15:27
ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA RECZA o wydaniu decyzji umarzającą postępowanie:w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie drogi leśnej w Nadleśnictwie Drawno o długości ok. 3,5 km w obrębie Kraśnik Gmina Recz na działkach nr 92/2; 101; 117/1; 116; 134; 133; 135". Agnieszka Pater 2024-04-05 11:15:15
ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA RECZA w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:"Budowie biogazowi rolniczej o mocy do 2000kW na działce o nr ewid. 724/2 , obręb Pomień gmina Recz" Agnieszka Pater 2024-04-05 11:15:05
OGŁOSZENIE Burmistrz Recza o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz na zdrowie mieszkańców dla przedsięwzięcia: "Budowie biogazowi rolniczej o mocy do 2000kW na działce o nr ewid. 724/2 , obręb Pomień gmina Recz" Agnieszka Pater 2024-04-05 11:14:53
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:"Budowie i eksploatacji farmy wiatrowej "Recz I" w gminie Recz" Agnieszka Pater 2024-04-05 11:14:42
ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA RECZA o postanowieniu w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko znak sprawy: BM .6220.3-6.2013 pn: "Budowa elektrowni fotowoltaicznej EPV - Lubieniów o mocy do 2 MW na działkach nr ewid. 19, 20/4 obręb Lubieniów gmina Recz". Agnieszka Pater 2024-04-05 11:14:27
ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA RECZA: Burmistrz Recza zawiadamia, że w dniu 31 października 2013r.r. wydał postanowienie w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko znak sprawy: BM .6220.3-6.2013 pn:Budowa elektrowni fotowoltaicznej EPV - Lubieniów o mocy do 2 MW na działkach nr ewid. 19, 20/4 obręb Lubieniów gmina Recz Agnieszka Pater 2024-04-05 11:14:16
OBWIESZCZENIE Burmistrza Recza o wydaniu postanowienia dotyczącego potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko polegającego na: "Budowie i eksploatacji farmy wiatrowej RECZ I w gminie Recz" Agnieszka Pater 2024-04-05 11:14:05
ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA RECZA o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie elektrowni fotowoltaicznej EPV - Lubieniów o mocy do 2 MW na działkach nr ewid. 19, 20/4 obręb Lubieniów gmina Recz" Agnieszka Pater 2024-04-05 11:13:55
ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA RECZA o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie elektrowni fotowoltaicznej EPV - Lubieniów o mocy do 2 MW na działkach nr ewid. 19, 20/4 obręb Lubieniów gmina Recz" Agnieszka Pater 2024-04-05 11:13:51
Postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na:"Budowie i eksploatacji farmy wiatrowej Recz I w gminie Recz" Agnieszka Pater 2024-04-05 11:13:24
Postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na:"Budowie i eksploatacji farmy wiatrowej Recz I w gminie Recz" Agnieszka Pater 2024-04-05 11:13:20
OBWIESZCZENIE Burmistrza Recza o wydaniu postanowienia dotyczącego zawieszenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na: " Budowie i eksploatacji farmy wiatrowej "RECZ I " w gminie Recz" Agnieszka Pater 2024-04-05 11:12:19
OBWIESZCZENIE Burmistrza Recza o wydaniu postanowienia dotyczącego zawieszenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na: " Budowie i eksploatacji farmy wiatrowej "RECZ I " w gminie Recz" Agnieszka Pater 2024-04-05 11:12:16