Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
ZAWIADOMIENIE O WYDANIU DECYZJI UMARZAJĄCEJ POSTĘPOWANIE WS. WYDANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH Agnieszka Pater 2024-04-05 10:07:50
OBWIESZCZENIE Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie o rozpoczęciu konsultacji społecznych dla projektów. Agnieszka Pater 2024-04-05 10:07:48
Postanowienie o podjęciu z urzędu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsięwzięcia pn: przebudowa i modernizacja fermy trzody chlewnej położonej na działce o nr ewid. 105/23 obręb Suliborek gmina Recz, powiat choszczeński województwo zachodniopomorskie. Agnieszka Pater 2024-04-05 10:04:59
Burmistrz Recza informuje o wszczęciu w dniu 09 sierpnia 2017r., postępowania administracyjnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych w sprawie wydania na wniosek Pana decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizacji przedsięwzięcia polegającego na:" Małoseryjnej produkcji palników i kotłów biomasowych oraz małoseryjnej produkcji granulatów biomasowych" Agnieszka Pater 2024-04-05 10:02:34
ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania na wniosek decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizacji przedsięwzięcia polegającego na:Budowie stawu rybnego karpiowego o powierzchni całkowitej 2,70 ha na działce nr ewid. 492/3 obręb Rajsko gm. Recz Agnieszka Pater 2024-04-05 09:56:52
Postanowienie Burmistrza Recza - Na podstawie art. 97 § 2, oraz art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (( t.j. Dz. U. 2017 poz. 1257 ze zm.) postanawiam podjąć z urzędu postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsięwzięcia pn: Budowa stawu rybnego - karpiowego o powierzchni całkowitej 2,70 ha na działce nr ewid. 492/3 obręb Rajsko gm. Recz. Agnieszka Pater 2024-04-05 09:51:22
ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego dla przedsięwzięcia polegającego na: Remoncie skrzyżowania istniejącego gazociągu wysokiego ciśnienia DN200 relacji Recz - Gorzów Wielkopolski z rzeką Ina polegającego na zabezpieczeniu gazociągu oraz umocnieniu dna i skarpy cieku. Agnieszka Pater 2024-04-05 09:49:42
OGŁOSZENIE - Burmistrz Recza informuje o: o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz na zdrowie mieszkańców dla przedsięwzięcia pod nazwą:"Budowa stawu rybnego - karpiowego o powierzchni całkowitej 2,7 ha na działce nr ewid. 492/3 obręb Rajsko gm. Recz" Agnieszka Pater 2024-04-05 09:48:44
OGŁOSZENIE - Burmistrz Recza informuje o: o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz na zdrowie mieszkańców dla przedsięwzięcia pod nazwą:"Budowa stawu rybnego - karpiowego o powierzchni całkowitej 2,7 ha na działce nr ewid. 492/3 obręb Rajsko gm. Recz" Agnieszka Pater 2024-04-05 09:46:16
Decyzja w sprawie zezwolenia na opróżnainie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych Agnieszka Pater 2024-04-05 09:44:19
Obwieszczenie Burmistrza Recza w sprawie orzeczenia sprostowania dla rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 151 na docinku m. Recz - Choszczno Agnieszka Pater 2024-04-05 09:44:11
Obwieszczenie ZZDW w sprawie wszczęcia postepowania o udzielenie pozwoleń wodnoprawnych Agnieszka Pater 2024-04-05 09:44:03
Zawiadomienie poprzez obwieszczenie o wszczęci postępowania administracyjnego "Zespołu elektrowni fotowoltaicznych PV Recz III" wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną woj. Zachodniopomorskie, powiat choszczeński, Gmina Recz, obręb 0008 Recz, dz. nr 768, 769, 770, 783, 784,788 Agnieszka Pater 2024-04-05 09:43:56
Obwieszczenie Burmistrza Recza w sprawie przebudowy drogi Recz - Żeliszewo Agnieszka Pater 2024-04-05 09:43:50
ZAWIADOMIENIE - REMONT SKRZYŻOWANIA ISTNIEJĄCEGO GAZOCIAGU WYSOKIEGO CIŚNIENIA D200 RECZ-GORZÓW WLKP. Z RZEKĄ INĄ, POLEGAJĄCY NA ZABEZPIECZENIU GAZOCIĄGU ORAZ UMOCNIENIU DNA I SKARPY CIEKU Agnieszka Pater 2024-04-05 09:43:40
Decyzja Burmistrza Recza w sprawie usunięcia odpadów z miejsca do tego nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania na terenie działki nr ewid. 449/1 Agnieszka Pater 2024-04-05 09:42:49
Zawiadomienie Burmistrza Recza o przedłużeniu załatwienia sprawy - "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Recz - Choszczno" Agnieszka Pater 2024-04-05 09:38:33
Obwieszczenie - zawiadomienie Burmistrza Recza w sprawie "Przebudowy i modernizacji fermy trzody chlewnej" Agnieszka Pater 2024-04-05 09:36:20
Obieszczenie Burmistrza Recza w sprawie rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku m. Recz - Choszczno Agnieszka Pater 2024-04-05 09:35:34
Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach na przebudowę i modernizację fermy trzody chlewnej Agnieszka Pater 2024-04-05 09:33:57
Obwieszczenie o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie ? przebudowy drogi powiatowej nr 2222Z Recz-Żeliszewo Agnieszka Pater 2024-04-05 09:32:18
Sprostowanie do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z 2019 03 04 Agnieszka Pater 2024-04-05 09:30:03
Postanowienie Burmistrza Recza w sprawie przebudowy drogi powiatowej nr 2222Z Recz - Żeliszewo Agnieszka Pater 2024-04-05 09:28:44
Zawiadomienie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji Agnieszka Pater 2024-04-05 09:26:45
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Recz-Choszczno" Agnieszka Pater 2024-04-05 09:25:39
Zawiadomienie o wydaniu decyzji "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Recz- Choszczno" Agnieszka Pater 2024-04-05 09:23:30
Decyzje w sprawie lokalizacji zjazdu i przebudowy zjazdu. Agnieszka Pater 2024-04-05 09:22:15
Decyzja w sprawie lokalizacji zjazdu Agnieszka Pater 2024-04-05 09:16:47
Postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Agnieszka Pater 2024-04-05 09:14:50
Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Rozbudowie drogi powiatowej nr 2222Z Recz-Żeliszewo" Agnieszka Pater 2024-04-05 09:14:06
Zawiadomienie o wszczęci postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na budowę Zespołu elektrowni fotowoltaicznych PV Recz I wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną woj. zachodniopomorskie, powiat choszczeński, gmina Recz, obręb Żeliszewo (320206_5.0016), dz. nr 111/4 obręb Jarostowo (320206_5.0014), dz. nr 57 Agnieszka Pater 2024-04-05 09:12:03
DECYZJA NR 4/2020 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: Zespołu elektrowni fotowoltaicznych PV Recz II wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną woj. Zachodniopomorskie, powiat choszczeński, gmina Recz, obręb Rajsko (320206_5.0013), dz. nr 485/5 Agnieszka Pater 2024-04-05 09:08:53
Zawiadomienie poprzez Obwieszczenie o wydanej w 19.08.2020 r. decyzji znak: BM.6220.1-16.2020.RK pod nazwą: Zespołu elektrowni fotowoltaicznych PV Recz II wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną woj. Zachodniopomorskie, powiat choszczeński, gmina Recz, obręb Rajsko (320206_5.0013), dz. nr 485/5 Agnieszka Pater 2024-04-05 09:07:02
DECYZJA NR 5/2020 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Zespołu elektrowni fotowoltaicznych PV Recz I wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną woj. zachodniopomorskie, powiat choszczeński, gmina Recz, obręb Żeliszewo (320206_5.0016), dz. nr 111/4 obręb Jarostowo (320206_5.0014), dz. nr 57 Agnieszka Pater 2024-04-05 09:05:49
Postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływaniana na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu elektrowni fotowoltaicznych EF Recz Południe BETA o mocy do 150 MW na działkach o numerach ewidencyjnych 765, obręb m. Recz oraz 392/5, 405, 397/1, 841, 842, 845 obręb Rajsko, gmina Recz-obszar wiejski, województwo zachodniopomorskie Agnieszka Pater 2024-04-05 09:03:32
Obwieszczenie o wystąpieniu do RDOŚ, Sanepid, Wody Polskie o opinię w przedmiocie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia budowy Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 713/2 (obręb 0008) w miejscowości Recz, Gmina Recz Agnieszka Pater 2024-04-05 09:01:43
Postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 713/2 (obręb 0008) w miejscowości Recz, Gmina Recz Agnieszka Pater 2024-04-05 09:01:00
Obwieszczenie o wystąpieniu do RDOŚ, Sanepid, Wody polskie o opinię w sprawie przeprowadzenia oceny dla przedsięwzięcia Farmy fotowoltaicznej o mocy do 15 MW lub farm fotowoltaicznych o łącznej mocy nie przekraczającej 15 MW wraz z infrastrukturą techniczną realizowanego na działce ewidencyjnej nr 43/8 obręb Wielgoszcz, gmina Recz Agnieszka Pater 2024-04-05 08:59:36
Postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia budowy Farmy fotowoltaicznej o mocy do 15 MW lub farm fotowoltaicznych o łącznej mocy nie przekraczającej 15 MW wraz z infrastrukturą techniczną realizowanego na działce ewidencyjnej nr 43/8 obręb Wielgoszcz, gmina Recz Agnieszka Pater 2024-04-05 08:58:47
Obwieszczenie o wystąpienie o opinię do RDOŚ, Sanepid, Wody Polskie w przedmiocie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia Elektrowni Słonecznych wraz z infrastruktura towarzyszącą RECZ IV , RECZ V o mocy do 2MW na działce o nr ew. 717/2, 717/3 (obręb 0008) w miejscowości Recz, Gmina Recz Agnieszka Pater 2024-04-05 08:56:46