Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zawiadomienie strony postępowania że w dniu 08 listopada 2021 r. została wydana decyzja nr 6/2021 znak: BM.6220.2.9.2021.RK stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą Budowa kontenerowych stacji transformatorowych SN/nn oraz kontenerowych magazynów energii wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, placem manewrowym i przyłączem Rafał Kudełka 2021-11-08 15:16:08
Zawiadomienie strony postępowania że w dniu 08 listopada 2021 r. została wydana decyzja nr 6/2021 znak: BM.6220.2.9.2021.RK stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą Budowa kontenerowych stacji transformatorowych SN/nn oraz kontenerowych magazynów energii wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, placem manewrowym i przyłączem Rafał Kudełka 2021-11-08 15:15:45
Zawiadomienie poprzez obwieszczenie o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o śodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą Budowa stawu rybnego o powierzchni 0,41ha na działce nr ewid. 429/2 obręb Recz gm. Recz Rafał Kudełka 2021-11-08 15:00:35
projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Recz - dokument usunięty Marta Piechota Kondela 2021-11-08 09:00:56
Dowód osobisty Oskar Grabarczyk 2021-11-07 13:55:48
Dowód osobisty Oskar Grabarczyk 2021-11-07 13:55:38
Dowód osobisty Oskar Grabarczyk 2021-11-07 13:53:19
Dowód osobisty Oskar Grabarczyk 2021-11-07 13:52:09
Dowód osobisty Oskar Grabarczyk 2021-11-07 13:51:29
Dowód osobisty Oskar Grabarczyk 2021-11-07 13:06:54
polowania zbiorowe - Koło Przyjaciół Myślistwa "Przyjaciele" Dorota Dziubczyńska 2021-11-04 15:14:10
Obwieszczenie Burmistrza Recza o podjęciu z urzędu postępowania zawieszonego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsięwzięcia Budowa fermy fotowoltaicznej Recz I o mocy do 1MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Recz, gmina Recz, powiat choszczeński, województwo zachodniopomorskieo mocy do 1MW na działce nr 49 i 50 obręb Recz Rafał Kudełka 2021-11-04 09:13:27
Postanowienie o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsięwzięcia Budowa fermy fotowoltaicznej Recz I o mocy do 1MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Recz, gmina Recz, powiat choszczeński, województwo zachodniopomorskie o mocy do 1MW na działce nr 49 i 50 obręb Recz Rafał Kudełka 2021-11-04 09:00:59
Postanowienie o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsięwzięcia Budowa fermy fotowoltaicznej Recz I o mocy do 1MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Recz, gmina Recz, powiat choszczeński, województwo zachodniopomorskie o mocy do 1MW na działce nr 49 i 50 obręb Recz Rafał Kudełka 2021-11-04 09:00:27
Obwieszczenie Burmistrza Recza o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 5/2021 znak: BB.6733.5.7.2021MP z dnia 2 listopada 2021 r. Justyna Zając 2021-11-02 15:22:23
Wystąpienie do organów o opinię w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną o mocy do 7MW na działce nr 200/1 obręb Pomień, gmina Recz, powiat choszczeński, województwo zachodniopomorskie na wniosek SOLART SP. Z O.O. ul. Mieszka I 104/10, 70-106 Szczecin w imieniu, której wystąpił Artur Lachowicz Rafał Kudełka 2021-10-28 15:22:38
Wystąpienie do organów o opinię w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną o mocy do 7MW na działce nr 200/1 obręb Pomień, gmina Recz, powiat choszczeński, województwo zachodniopomorskie na wniosek SOLART SP. Z O.O. ul. Mieszka I 104/10, 70-106 Szczecin w imieniu, której wystąpił Artur Lachowicz Rafał Kudełka 2021-10-28 15:22:07
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną o mocy do 7MW na działce nr 200/1 obręb Pomień, gmina Recz, powiat choszczeński, województwo zachodniopomorskie na wniosek SOLART SP. Z O.O. ul. Mieszka I 104/10, 70-106 Szczecin w imieniu, której wystąpił Artur Lachowicz Rafał Kudełka 2021-10-28 15:19:14
informacja_o_gruntach_ir-1 Oskar Grabarczyk 2021-10-28 12:44:27
informacja_o_lasach_il-1 Oskar Grabarczyk 2021-10-28 12:44:09
informacja_o_lasach_il-1 Oskar Grabarczyk 2021-10-28 12:41:35
Zawiadomienie stron postępowania o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie: Farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą na terenie działki o nr ewid. 30 położonej w obrębie Suliborek, Gmina Recz Rafał Kudełka 2021-10-27 15:17:39
Obwieszczenie o udziale społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą na terenie działki o nr ewid. 30 położonej w obrębie Suliborek, Gmina Recz Rafał Kudełka 2021-10-27 15:09:02
Obwieszczenie o udziale społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą na terenie działki o nr ewid. 30 położonej w obrębie Suliborek, Gmina Recz Rafał Kudełka 2021-10-27 15:08:12
Obwieszczenie Burmistrza Recza o wystąpieniu o opinię do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, Państwowego Powiatowego Inspektora Ochrony Środowiska w Choszcznie oraz do Zarządu Zlewni w Stargardzie w przedmiocie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia, polegającego na: Budowie farmy fotowoltaicznej wraz niezbędną infrastrukturą techniczną o mocy do 40 MW położonej na działce nr 125/7 w obrębie Pomień, gmina Recz, powiat choszczeński, województwo zachodniopomorskie, wniosek SOLART SP. Z O.O. ul. Mieszka I 104/10, 70-106 Szczecin w imieniu, której wystąpił Artur Lachowicz Rafał Kudełka 2021-10-27 15:02:05
Obwieszczenie Burmistrza Recza o wystąpieniu o opinię do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, Państwowego Powiatowego Inspektora Ochrony Środowiska w Choszcznie oraz do Zarządu Zlewni w Stargardzie w przedmiocie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia, polegającego na: Budowie farmy fotowoltaicznej wraz niezbędną infrastrukturą techniczną o mocy do 40 MW położonej na działce nr 125/7 w obrębie Pomień, gmina Recz, powiat choszczeński, województwo zachodniopomorskie, wniosek SOLART SP. Z O.O. ul. Mieszka I 104/10, 70-106 Szczecin w imieniu, której wystąpił Artur Lachowicz Rafał Kudełka 2021-10-27 15:01:45
Burmistrz Recza ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących projektu "PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY RECZ Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2022 ROK" Oskar Grabarczyk 2021-10-26 11:45:31
Burmistrz Recza ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących projektu "PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY RECZ Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2022 ROK" Oskar Grabarczyk 2021-10-26 11:45:17
Burmistrz Recza ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących projektu "PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY RECZ Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2022 ROK" Oskar Grabarczyk 2021-10-26 11:43:36
OBWIESZCZENIA o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Elektrowni Słonecznych wraz z infrastruktura towarzyszącą RECZ IV , RECZ V o mocy do 2MW na działce o nr ew. 717/2, 717/3 (obręb 0008) w miejscowości Recz, Gmina Recz Rafał Kudełka 2021-10-26 09:53:26
OBWIESZCZENIE o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o środowiskowych w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Elektrowni Słonecznych wraz z infrastruktura towarzyszącą RECZ IV , RECZ V o mocy do 2MW na działce o nr ew. 717/2, 717/3 (obręb 0008) w miejscowości Recz, Gmina Recz Rafał Kudełka 2021-10-26 09:49:42
Wystąpienie o opinię do organów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Budowie farmy fotowoltaicznej wraz niezbędną infrastrukturą techniczną o mocy do 40 MW położonej na działce nr 125/7 w obrębie Pomień, gmina Recz, powiat choszczeński, województwo zachodniopomorskie na wniosek SOLART SP. Z O.O. ul. Mieszka I 104/10, 70-106 Szczecin w imieniu, której wystąpił Artur Lachowicz Rafał Kudełka 2021-10-26 08:50:41
Wystąpienie o opinię do organów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Budowie farmy fotowoltaicznej wraz niezbędną infrastrukturą techniczną o mocy do 40 MW położonej na działce nr 125/7 w obrębie Pomień, gmina Recz, powiat choszczeński, województwo zachodniopomorskie na wniosek SOLART SP. Z O.O. ul. Mieszka I 104/10, 70-106 Szczecin w imieniu, której wystąpił Artur Lachowicz Rafał Kudełka 2021-10-26 08:50:26
Zawiadomienie o wszczęciu w dniu 25 października 2021 r. postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Budowie farmy fotowoltaicznej wraz niezbędną infrastrukturą techniczną o mocy do 40 MW położonej na działce nr 125/7 w obrębie Pomień, gmina Recz, powiat choszczeński, województwo zachodniopomorskie na wniosek SOLART SP. Z O.O. ul. Mieszka I 104/10, 70-106 Szczecin w imieniu, której wystąpił Artur Lachowicz Rafał Kudełka 2021-10-26 08:48:32
Zawiadomienie o wszczęciu w dniu 25 października 2021 r. postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Budowie farmy fotowoltaicznej wraz niezbędną infrastrukturą techniczną o mocy do 40 MW położonej na działce nr 125/7 w obrębie Pomień, gmina Recz, powiat choszczeński, województwo zachodniopomorskie na wniosek SOLART SP. Z O.O. ul. Mieszka I 104/10, 70-106 Szczecin w imieniu, której wystąpił Artur Lachowicz - dokument usunięty Rafał Kudełka 2021-10-26 08:48:00
Zawiadomienie o wszczęciu w dniu 25 października 2021 r. postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Budowie farmy fotowoltaicznej wraz niezbędną infrastrukturą techniczną o mocy do 40 MW położonej na działce nr 125/7 w obrębie Pomień, gmina Recz, powiat choszczeński, województwo zachodniopomorskie na wniosek SOLART SP. Z O.O. ul. Mieszka I 104/10, 70-106 Szczecin w imieniu, której wystąpił Artur Lachowicz - dokument usunięty Rafał Kudełka 2021-10-26 08:47:27
Zawiadomienie o wszczęciu w dniu 25 października 2021 r. postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Budowie farmy fotowoltaicznej wraz niezbędną infrastrukturą techniczną o mocy do 40 MW położonej na działce nr 125/7 w obrębie Pomień, gmina Recz, powiat choszczeński, województwo zachodniopomorskie na wniosek SOLART SP. Z O.O. ul. Mieszka I 104/10, 70-106 Szczecin w imieniu, której wystąpił Artur Lachowicz - dokument usunięty Rafał Kudełka 2021-10-26 08:47:12
Zawiadomienie o wszczęciu w dniu 25 października 2021 r. postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Budowie farmy fotowoltaicznej wraz niezbędną infrastrukturą techniczną o mocy do 40 MW położonej na działce nr 125/7 w obrębie Pomień, gmina Recz, powiat choszczeński, województwo zachodniopomorskie na wniosek SOLART SP. Z O.O. ul. Mieszka I 104/10, 70-106 Szczecin w imieniu, której wystąpił Artur Lachowicz - dokument usunięty Rafał Kudełka 2021-10-26 08:45:43
Obwieszczenie Burmistrza Recza o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej (EPV Recz 2) o mocy do 1MW włącznie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 701/1, 701/3, 703/1 obręb Recz, Gmina Recz Rafał Kudełka 2021-10-25 09:29:25
Obwieszczenie Burmistrza Recza o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej (EPV Recz 2) o mocy do 1MW włącznie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 701/1, 701/3, 703/1 obręb Recz, Gmina Recz Rafał Kudełka 2021-10-25 09:28:53