Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
DECYZJA NR 12/2020 o braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą budowy Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 8/12, 8/14, 8/16, 9/1, 9/2, 10 (obręb 0004) w miejscowości Grabowiec , Gmina Recz Agnieszka Pater 2024-04-04 10:53:33
Zawiadomienie poprzez Obwieszczenie o wydaniu w dniu 18 października 2020 r. decyzji nr 12/2020 znak BM.6220.22.1-8.2020.RK stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia budowy Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 8/12, 8/14, 8/16, 9/1, 9/2, 10 (obręb 0004) w miejscowości Grabowiec , Gmina Recz Agnieszka Pater 2024-04-04 10:51:48
ZAWIADOMIENIE POPRZEZ OBWIESZCZENIE o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia budowy zespołu elektrowni fotowoltaicznych EF Recz Południe BETA o mocy do 150 MW na działkach o numerach ewidencyjnych 765, obręb m. Recz oraz 392/5, 405, 397/1, 841, 842, 845 obręb Rajsko, gmina Recz-obszar wiejski, województwo zachodniopomorskie Agnieszka Pater 2024-04-04 10:50:31
Wystąpienie do RDOŚ o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie Zespołu elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ew. 713/2 (obręb 0008) w miejscowości Recz, gmina Recz Agnieszka Pater 2024-04-04 10:49:33
Obwieszczenie Burmistrza Recza o wystąpieniu o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia w postępowaniu zmierzającym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Zespołu elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ew. 713/2 (obręb 0008) w miejscowości Recz, gmina Recz Agnieszka Pater 2024-04-04 10:48:35
Przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie Farmy fotowoltaicznej Recz o mocy do 1 MW z infrastrukturą towarzyszącą na działkach ewid. nr 48 i 53/23 obręb Recz, miasto Recz, powiat choszczeński (znak: BM.6220.20.1-13.2020.RK) z Polskiej Energii Odnawialnej Sp. z o.o. ul. Witolda Gombrowicza 6H/3, 60-461 Poznań na rzecz Zielona Energia Recz Sp. z o.o. Szczepankowo 134, 61-313 Poznań Agnieszka Pater 2024-04-04 10:47:41
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwziecia pod nazwą budowa zespołu elektrowni fotowoltaicznej EF Recz Południe BETA o mocy do 150 MW na działkach o numerach ewidencyjnych 765 obręb Recz oraz 392/5, 405, 397/1, 841, 842, 845 obręb Rajsko, gmina Recz obszar wiejski, województwo zachodniopomorskie Agnieszka Pater 2024-04-04 10:46:20
DECYZJA NR 14/2020 BM.6220.23.1-7.2020.RK z dnia 09 grudnia 2020 r. o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko polegającego na zalesieniu działki ewidencyjnej nr 120/2 obręb Sokoliniec, gmina Recz Agnieszka Pater 2024-04-04 10:42:57
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 8 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce ewidencyjnej 6/4 w obrębie Sulibórz w gminie Recz Agnieszka Pater 2024-04-04 10:40:53
Wystąpienie do RDOŚ, RZGW WP, PPIS o wyrażenie opinii w sprawie przedsiewzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 8 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce ewidencyjnej 6/4 w obrębie Sulibórz w gminie Recz Agnieszka Pater 2024-04-04 10:38:24
Postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej Recz I o mocy do 1MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Recz, na działce nr ewid. 49 i 50, obręb Recz, gmina Recz, powiat choszczeński, województwo zachodniopomorskie do czasu przedłożenia przez wnioskodacę kompletnego raportu Agnieszka Pater 2024-04-04 10:36:59
Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę kompletnego raportu na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej Recz I o mocy do 1MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Recz, na działce nr ewid. 49 i 50, obręb Recz, gmina Recz, powiat choszczeński, województwo zachodniopomorskie Agnieszka Pater 2024-04-04 10:36:00
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie Elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 6 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnych 97, 102/1 i części 302 w obrębie Pomień, gmina Recz Agnieszka Pater 2024-04-04 10:33:54
Wystąpienie do RDOŚ w Szczecinie, Zarządu Zlewni w Stargardzie, PPIS w Choszcznie o wyrażenie opinii w przedmiocie obowiązku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 6 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnych 97, 102/1 i części 302 w obrębie Pomień, gmina Recz Agnieszka Pater 2024-04-04 10:32:28
Postanowienie o zawieszeniu postępowania do czasu przedłożenia raportu dla przedsięwzięcia budowy elektrowni słonecznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą RECZ IV , RECZ V o mocy do 2MW na działce o nr ew. 717/2, 717/3 (obręb 0008) w miejscowości Recz, Gmina Recz Agnieszka Pater 2024-04-04 10:30:26
Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania do czasu przedłożenia raportu dla przedsięwzięcia budowy elektrowni słonecznych wraz z infrastruktura towarzyszącą RECZ IV , RECZ V o mocy do 2MW na działce o nr ew. 717/2, 717/3 (obręb 0008) w miejscowości Recz, Gmina Recz Agnieszka Pater 2024-04-04 10:29:07
Postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej Recz II o mocy do 1MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Recz, gmina Recz, powiat choszczeński, województwo zachodniopomorskie, na działkach ewidencyjnych nr 50, 51, 52 obręb Recz, Gmina Recz do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko kompletnego pod względem merytorycznym Agnieszka Pater 2024-04-04 10:27:23
Postanowienie o zawieszeniu postępowania do czasu przedłożenia raportu dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 8 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce ewidencyjnej 6/4 w obrębie Sulibórz w gminie Recz Agnieszka Pater 2024-04-04 10:15:17
Postanowienie Burmistrza Recza o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 6 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnych 97, 102/1 i części 302 w obrębie Pomień, gmina Recz Agnieszka Pater 2024-04-04 10:14:26
Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia Budowa drogi S10 Szczecin - Piła, na odcinku koniec obwodnicy Stargardu - poczatek obwodnicy Piły (z węzłem Koszyce) z wyłączeniem obwodnicy miejscowości Wałcz Agnieszka Pater 2024-04-04 10:10:49
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu elektrowni fotowoltaicznych EF Recz Południe BETA o mocy do 148 MW na działkach o numerach ewidencyjnych 765, obręb m. Recz oraz 392/5, 405, 397/2, 397/3 841, 842, 845 obręb Rajsko, gmina Recz-obszar wiejski, województwo zachodniopomorskie Agnieszka Pater 2024-04-04 10:08:46
Obwieszczenie i Wystąpienie do RDOŚ, PPIS, PGW WP o opinię dla przedsięwziecia polegajacego na budowie zespołu elektrowni fotowoltaicznych EF Recz Południe BETA o mocy do 148 MW na działkach o numerach ewidencyjnych 765, obręb m. Recz oraz 392/5, 405, 397/2, 397/3 841, 842, 845 obręb Rajsko, gmina Recz-obszar wiejski, województwo zachodniopomorskie Agnieszka Pater 2024-04-04 10:06:50
Obwieszczenie o wystąpieniu do ROL-BIP s.c., Suliborek 27, 73-210 Recz o złożenie niezbędnych wyjaśnień i uzupełnień do raportu w zakresie oddziaływania odorowego inwestycji oraz proponowanych metod przeciwdziałania uciążliwościom zapachowym dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i modernizacji fermy trzody chlewnej na działce nr 105/23 obr. Suliborek, gmina Recz. Agnieszka Pater 2024-04-04 10:04:53
Postanowienie o podjęciu z urzędu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzysząca na działce nr ew. 697 (obręb 0008) w miejscowości Recz, Gmina Recz Agnieszka Pater 2024-04-04 10:02:52
Wystapienie o RDOŚ o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzysząca na działce nr ew. 697 (obręb 0008) w miejscowości Recz, Gmina Recz Agnieszka Pater 2024-04-04 10:01:43
Wniosek DOMREL Biuro Usług Inwestycyjnych Sp. z o.o., ul. Odzieżowa 12c/1, 71-502 Szczecin o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie Elektrowni słonecznej Recz wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną woj. Zachodniopomorskie, powiat choszczeński, Gmina Recz (320206_4) obręb 0008 Recz, dz. nr 688, 768, 769, 770, 783, 784, 787, 788, 789 Agnieszka Pater 2024-04-04 10:00:25
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowanaich na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie Elektrowni słonecznej Recz wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną woj. Zachodniopomorskie, powiat choszczeński, Gmina Recz (320206_4) obręb 0008 Recz, dz. nr 688, 768, 769, 770, 783, 784, 787, 788, 789 Agnieszka Pater 2024-04-04 09:59:13
Wystąpienie o opinię do RDOŚ, PPIS, PGW WP w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie Elektrowni słonecznej Recz wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną woj. Zachodniopomorskie, powiat choszczeński, Gmina Recz (320206_4) obręb 0008 Recz, dz. nr 688, 768, 769, 770, 783, 784, 787, 788, 789 Agnieszka Pater 2024-04-04 09:58:09
OBWIESZCZENIE o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia budowy Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 713/2 (obręb 0008) w miejscowości Recz, Gmina Recz, (proj. Recz III) Agnieszka Pater 2024-04-04 09:51:03
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na wniosek SIG POLSKA PORTFOLIO 8 Sp. z o.o. Pl. Marszałka J. Piłsudskiego 2, 00-073 Warszawa w imieniu której wystąpił Pełnomocnik dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą na terenie działki o nr ewid. 30 położonej w obrębie Suliborek, Gmina Recz Agnieszka Pater 2024-04-04 09:34:48
Wystąpienie do RDOŚ w Szczecinie, PPIS w Choszcznie, Zarządu Zlewni w Stargardzie o wyrażenie opinii w sprawie przedsięwzięcia polegającego na budowie Farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą na terenie działki o nr ewid. 30 położonej w obrębie Suliborek, Gmina Recz Agnieszka Pater 2024-04-04 09:32:02
Decyzja NR 2/2021 o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia budowy Zespół elektrowni fotowoltaicznych EF Recz Południe BETA o mocy do 148 MW na działkach ewidencyjnych 765 obręb m. Recz oraz 392/5, 405, 397/2, 397/3, 841, 842, 845 obręb Rajsko, gmina Recz-obszar wiejski, województwo zachodniopomorskie Agnieszka Pater 2024-04-04 09:27:16
Obwieszczenie o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia budowy Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzysząca na działce nr ew. 697 (obręb 0008) w miejscowości Recz, Gmina Recz Agnieszka Pater 2024-04-04 09:24:21
Zawiadomienie stron postępowania o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia budowy Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzysząca na działce nr ew. 697 (obręb 0008) w miejscowości Recz, Gmina Recz Agnieszka Pater 2024-04-04 09:22:03
Obwieszczenie o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia Budowy elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ew. 713/2 (obręb 0008) w miejscowości Recz, gmina Recz (proj. Recz III) Agnieszka Pater 2024-04-04 09:20:21
Wystąpienie do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia, którego wnioskodawcą jest DOMREL Biuro Usług Inwestycyjnych Sp. z o.o., ul. Odzieżowa 12c/1, 71-502 Szczecin dla elektrowni słonecznej Recz wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną woj. zachodniopomorskie, powiat choszczeński, Gmina Recz (320206_4) obręb 0008 Recz, dz. nr 688, 768, 769, 770, 783, 784, 787, 788, 789 Agnieszka Pater 2024-04-04 09:18:30
Obwieszczenie Burmistrza Recza o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia, którego wnioskodawcą jest DOMREL Biuro Usług Inwestycyjnych Sp. z o.o., ul. Odzieżowa 12c/1, 71-502 Szczecin na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie Elektrowni słonecznej Recz wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną woj. zachodniopomorskie, powiat choszczeński, Gmina Recz (320206_4) obręb 0008 Recz, dz. nr 688, 768, 769, 770, 783, 784, 787, 788, 789 Agnieszka Pater 2024-04-04 09:17:11
Postanowienie Burmistrza Recza o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą na terenie działki o nr ewid. 30 położonej w obrębie Suliborek, Gmina Recz Agnieszka Pater 2024-04-04 09:16:01
Postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą na terenie działki o nr ewid. 30 położonej w obrębie Suliborek, Gmina Recz do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko Agnieszka Pater 2024-04-04 08:47:53
Decyzja nr 3/2021 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ew. 713/2 (obręb 0008) w miejscowości Recz, gmina Recz (proj. Recz III) Agnieszka Pater 2024-04-04 08:46:36