Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała Nr XXI/145/08 w sprawie dofinansowania kosztów przebudowy drogi powiatowej Nr 2203 - Sicko - Sokoliniec - Rybaki w 2009 roku. Martyna Smus 2008-11-26 10:06:31
Uchwała Nr XXI/146/08 w sprawie udzielenia poręczenia w spłacie pożyczki Stowarzyszeniu - Ochotnicza Straż Pożarna w Reczu. Martyna Smus 2008-11-26 10:06:18
Uchwała Nr XXI/146/08 w sprawie udzielenia poręczenia w spłacie pożyczki Stowarzyszeniu - Ochotnicza Straż Pożarna w Reczu. Martyna Smus 2008-11-26 10:06:09
Uchwała Nr XXI/145/08 w sprawie dofinansowania kosztów przebudowy drogi powiatowej Nr 2203 - Sicko - Sokoliniec - Rybaki w 2009 roku. Martyna Smus 2008-11-26 10:05:50
PROTOKÓŁ Nr XXI/08 z przebiegu obrad XXI sesji Rady Miejskiej w Reczu Martyna Smus 2008-11-26 10:04:24
PROTOKÓŁ Nr XXI/08 z przebiegu obrad XXI sesji Rady Miejskiej w Reczu Martyna Smus 2008-11-26 10:02:57
Sesja nadzwyczajna XXI/2008 Martyna Smus 2008-11-26 10:01:30
Sesja nadzwyczajna XXI/2008 Martyna Smus 2008-11-26 10:01:22
Sesja nadzwyczajna XXI/2008 Martyna Smus 2008-11-26 10:01:08
Informatyzacja terenów wiejskich na terenie Gminy Recz Martyna Smus 2008-11-21 15:07:23
Informatyzacja terenów wiejskich na terenie Gminy Recz Martyna Smus 2008-11-21 15:06:26
Informatyzacja terenów wiejskich na terenie Gminy Recz Martyna Smus 2008-11-21 15:05:38
OGŁOSZENIE -SESJA - dokument usunięty Martyna Smus 2008-11-20 09:32:20
Projekt uchwały w sprawie dofinansowania kosztów przebudowy drogi powiatowej Nr 2203 - Sicko - Sokoliniec - Rybaki w 2009 roku. - dokument usunięty Martyna Smus 2008-11-20 09:29:27
Projekt uchwały w sprawie dofinansowania kosztów przebudowy drogi powiatowej Nr 2203 - Sicko - Sokoliniec - Rybaki w 2009 roku. - dokument usunięty Martyna Smus 2008-11-20 09:27:31
PROJEKT UCHWAŁY - SESJA NADZWYCZAJNA - dokument usunięty Martyna Smus 2008-11-20 09:11:24
OGŁOSZENIE - SESJA NADZWYCZAJNA - dokument usunięty Martyna Smus 2008-11-20 09:10:40
OGŁOSZENIE - SESJA NADZWYCZAJNA - dokument usunięty Martyna Smus 2008-11-20 09:09:14
OGŁOSZENIE -SESJA - dokument usunięty Martyna Smus 2008-11-20 09:08:56
OGŁOSZENIE -SESJA - dokument usunięty Martyna Smus 2008-11-20 09:08:47
ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Budowie węzła rozłącznikowego sterowanego radiowo w liniach napowietrznych SN 15kV w miejscowości Grabowiec gmina Recz". Martyna Smus 2008-11-18 07:51:00
ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Budowie węzła rozłącznikowego sterowanego radiowo w liniach napowietrznych SN 15kV w miejscowości Grabowiec gmina Recz". Martyna Smus 2008-11-18 07:50:24
ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Budowie węzła rozłącznikowego sterowanego radiowo w liniach napowietrznych SN 15kV w miejscowości Grabowiec gmina Recz". Martyna Smus 2008-11-18 07:49:35
I n f o r m a c j a o analizie złożonych oświadczeń majątkowych , o których mowa w art.24h ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 Nr 142,poz.1591 z późn.zm.) - dokument usunięty Martyna Smus 2008-11-17 12:32:21
I n f o r m a c j a o analizie złożonych oświadczeń majątkowych , o których mowa w art.24h ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 Nr 142,poz.1591 z późn.zm.) - dokument usunięty Martyna Smus 2008-11-17 12:24:17
Informacja o analizie oświadczeń majątkowych radnych Rady Miejskiej w Reczu - dokument usunięty Martyna Smus 2008-11-17 12:21:24
I N F O R M A C J A dotyczącą realizacji inwestycji gminnych ujętych w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym (WPI) na lata 2008 - 2013 r. - dokument usunięty Martyna Smus 2008-11-17 12:20:53
I N F O R M A C J A dotyczącą realizacji inwestycji gminnych ujętych w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym (WPI) na lata 2008 - 2013 r. - dokument usunięty Martyna Smus 2008-11-17 12:20:31
Projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2009 r. - dokument usunięty Martyna Smus 2008-11-17 12:17:55
Projekt uchwały w sprawie udzielenia poręczenia w spłacie pożyczki Stowarzyszeniu - Ochotnicza Straż Pożarna w Reczu. - dokument usunięty Martyna Smus 2008-11-17 12:17:11
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Recz do Stowarzyszenia Dobre Inicjatywy Regionu - Lokalna Grupa Działania, wdrażającego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 w ramach osi LEADER - dokument usunięty Martyna Smus 2008-11-17 12:16:22
Projekt uchwały w sprawie udzielenia poręczenia w spłacie pożyczki Stowarzyszeniu - Ochotnicza Straż Pożarna w Reczu. - dokument usunięty Martyna Smus 2008-11-17 12:14:14
Projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych na własność Gminy Recz - dokument usunięty Martyna Smus 2008-11-17 12:13:03
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Recz do Stowarzyszenia Dobre Inicjatywy Regionu - Lokalna Grupa Działania, wdrażającego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 w ramach osi LEADER - dokument usunięty Martyna Smus 2008-11-17 11:36:36
Projekt uchwały uchylający uchwałę w sprawie utworzenia związku międzygminnego zorganizowanego pod nazwą "Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego i Wałeckiego" i przyjęcia jego statutu - dokument usunięty Martyna Smus 2008-11-17 11:36:19
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Recz do Stowarzyszenia Dobre Inicjatywy Regionu - Lokalna Grupa Działania, wdrażającego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 w ramach osi LEADER - dokument usunięty Martyna Smus 2008-11-17 11:35:45
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Recz do Stowarzyszenia Dobre Inicjatywy Regionu - Lokalna Grupa Działania, wdrażającego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 w ramach osi LEADER - dokument usunięty Martyna Smus 2008-11-17 11:35:30
Projekt uchwały w sprawie zalecenia do podjęcia działań przez Burmistrza Recza w kierunku utworzenia Straży Miejskiej. - dokument usunięty Martyna Smus 2008-11-17 11:35:07
Projekt uchwały w sprawie udzielenia poręczenia w spłacie pożyczki Stowarzyszeniu - Ochotnicza Straż Pożarna w Reczu. - dokument usunięty Martyna Smus 2008-11-17 11:34:48
Projekt uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych. - dokument usunięty Martyna Smus 2008-11-17 11:28:00