Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
- dokument usunięty Martyna Smus 2008-12-10 14:52:59
Zastępca Burmistrza Rafał Kudełka - stan na 02.12.2008 r. - dokument usunięty Martyna Smus 2008-12-10 14:48:27
Zastępca Burmistrza Rafał Kudełka - stan na 02.12.2008 r. - dokument usunięty Martyna Smus 2008-12-10 14:35:09
Zastępca Burmistrza Aleksander Jałowiecki - 07.11.2008 r. - dokument usunięty Martyna Smus 2008-12-10 14:34:26
Zastępca Burmistrza Recza Aleksander Jałowiecki - stan na 31.12.2007 r. - dokument usunięty Martyna Smus 2008-12-10 14:34:07
ZAWIADOMIENIE o zebraniu dowodów w sprawie wydania decyzji środowiskowej przedsięwzięcia polegającego na: " Zmianie sposobu użytkowania istniejących obiektów z przeznaczeniem jako zespół zabudowy przemysłowej na terenie nie mniejszym niż 1 ha pod produkcję elementów metalowych ( ślusarstwo) w ilości do 4 ton/dobę oraz składowanie materiałów, półproduktów i produktów na terenie dz. nr 106/2 obręb Wielgoszcz, gmina Recz". Martyna Smus 2008-12-09 15:27:33
ZAWIADOMIENIE o zebraniu dowodów w sprawie wydania decyzji środowiskowej przedsięwzięcia polegającego na: " Zmianie sposobu użytkowania istniejących obiektów z przeznaczeniem jako zespół zabudowy przemysłowej na terenie nie mniejszym niż 1 ha pod produkcję elementów metalowych ( ślusarstwo) w ilości do 4 ton/dobę oraz składowanie materiałów, półproduktów i produktów na terenie dz. nr 106/2 obręb Wielgoszcz, gmina Recz". Martyna Smus 2008-12-09 15:26:53
ZAWIADOMIENIE o zebraniu dowodów w sprawie wydania decyzji środowiskowej przedsięwzięcia polegającego na: " Zmianie sposobu użytkowania istniejących obiektów z przeznaczeniem jako zespół zabudowy przemysłowej na terenie nie mniejszym niż 1 ha pod produkcję elementów metalowych ( ślusarstwo) w ilości do 4 ton/dobę oraz składowanie materiałów, półproduktów i produktów na terenie dz. nr 106/2 obręb Wielgoszcz, gmina Recz". Martyna Smus 2008-12-09 15:26:06
Statut Gminy Recz - dokument usunięty Martyna Smus 2008-12-03 10:23:15
Statut Gminy Recz - dokument usunięty Martyna Smus 2008-12-03 10:21:20
Statut Gminy Recz - dokument usunięty Martyna Smus 2008-12-03 10:00:31
Statut Gminy Recz - dokument usunięty Martyna Smus 2008-12-03 09:59:16
UCHWAŁA Nr XXII/159/08 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 28 listopada 2008 r w sprawie nadania nazw ulic. Martyna Smus 2008-12-02 15:00:03
UCHWAŁA Nr XXII/159/08 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 28 listopada 2008 r w sprawie nadania nazw ulic. Martyna Smus 2008-12-02 14:59:22
UCHWAŁA Nr XXII/158/08 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 28 listopada 2008 r uchylająca uchwałę w sprawie utworzenia związku międzygminnego zorganizowanego pod nazwą "Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego i Wałeckiego" i przyjęcia jego statutu. Martyna Smus 2008-12-02 14:54:43
UCHWAŁA Nr XXII/158/08 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 28 listopada 2008 r uchylająca uchwałę w sprawie utworzenia związku międzygminnego zorganizowanego pod nazwą "Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego i Wałeckiego" i przyjęcia jego statutu. Martyna Smus 2008-12-02 14:54:20
UCHWAŁA Nr XXII/157/08 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 28 listopada 2008 r w sprawie przystąpienia Gminy Recz do Stowarzyszenia Dobre Inicjatywy Regionu-Lokalna Grupa Działania, wdrażającego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach osi LEADER Martyna Smus 2008-12-02 14:54:03
UCHWAŁA Nr XXII/156/08 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 28 listopada 2008 r w sprawie zalecenia do podjęcia działań przez Burmistrza Recza w kierunku utworzenia Straży Miejskiej Martyna Smus 2008-12-02 14:53:45
UCHWAŁA Nr XXII/155/08 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 28 listopada 2008 r w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych na własność Gminy Recz. Martyna Smus 2008-12-02 14:53:28
UCHWAŁA Nr XXII/152/08 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych. Martyna Smus 2008-12-02 14:52:07
UCHWAŁA Nr XXII/152/08 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych. Martyna Smus 2008-12-02 14:51:38
UCHWAŁA Nr XXII/151/08 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2009 r. Martyna Smus 2008-12-02 14:50:38
UCHWAŁA Nr XXII/150/08 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2009 r. Martyna Smus 2008-12-02 14:50:13
UCHWAŁA Nr XXII/149/08 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie opłaty targowej. Martyna Smus 2008-12-02 14:49:53
UCHWAŁA Nr XXII/147/08 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego. Martyna Smus 2008-12-02 14:49:27
UCHWAŁA Nr XXII/148/08 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2009 r. Martyna Smus 2008-12-02 14:48:58
UCHWAŁA Nr XXII/147/08 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego. Martyna Smus 2008-12-02 14:48:29
INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE MIASTA, GMINY RECZ Z UWZGLĘDNIENIEM CAŁEGO POWIATU CHOSZCZEŃSKIEGO W OKRESIE STYCZEŃ - WRZESIEŃ 2007 I 2008 Martyna Smus 2008-12-02 14:47:40
INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE MIASTA, GMINY RECZ Z UWZGLĘDNIENIEM CAŁEGO POWIATU CHOSZCZEŃSKIEGO W OKRESIE STYCZEŃ - WRZESIEŃ 2007 I 2008 Martyna Smus 2008-12-02 14:47:17
SPRAWOZDANIE Z DZAŁALNOŚCI PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO W RECZU za 9 m-cy br. Martyna Smus 2008-12-02 14:45:30
SPRAWOZDANIE Z DZAŁALNOŚCI GIMNAZJUM W RECZU za 9 m-cy br. Martyna Smus 2008-12-02 14:44:28
SPRAWOZDANIE Z DZAŁALNOŚCI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W LUBIENIOWIE za 9 m-cy br. Martyna Smus 2008-12-02 14:43:44
SPRAWOZDANIE Z DZAŁALNOŚCI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W RECZU za 9 m-cy br. Martyna Smus 2008-12-02 14:42:54
SPRAWOZDANIE Z DZAŁALNOŚCI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W RECZU za 9 m-cy br. Martyna Smus 2008-12-02 14:42:10
Informacja dotyczącą realizacji inwestycji gminnych ujętych w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym (WPI) na lata 2008 - 2013 r. Martyna Smus 2008-12-02 14:41:08
Informacja dotyczącą realizacji inwestycji gminnych ujętych w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym (WPI) na lata 2008 - 2013 r. Martyna Smus 2008-12-02 14:40:53
Informacja Burmistrza Recza dotycząca: realizacji prac planistycznych nad planami miejscowymi oraz oceny aktualności studium kierunków uwarunkowań na terenie gminy Recz. Martyna Smus 2008-12-02 14:40:13
Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o analizie oświadczeń majątkowych radnych Rady Miejskiej. Martyna Smus 2008-12-02 14:39:19
Informacja Burmistrza o analizie oświadczeń majątkowych Martyna Smus 2008-12-02 14:38:18
Informacja Burmistrza o analizie oświadczeń majątkowych Martyna Smus 2008-12-02 14:37:30