Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
UCHWAŁA NR XII/81/07 Rady Miejskiej w Reczu z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie wyposażenia w majątek Ochotniczej Straży Pożarnej w Reczu . - dokument usunięty Martyna Smus 2008-01-04 13:53:18
UCHWAŁA NR XII/80/07 Rady Miejskiej w Reczu z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie określenia najniższego wynagrodzenia i wartości punktu dla ustalenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy . Martyna Smus 2008-01-04 13:52:57
UCHWAŁA NR XII/80/07 Rady Miejskiej w Reczu z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie określenia najniższego wynagrodzenia i wartości punktu dla ustalenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy . Martyna Smus 2008-01-04 13:52:26
UCHWAŁA NR XII/79/07 Rady Miejskiej w Reczu z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach dla, których organem prowadzącym jest Gmina Recz. Martyna Smus 2008-01-04 13:52:10
UCHWAŁA NR XII/79/07 Rady Miejskiej w Reczu z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach dla, których organem prowadzącym jest Gmina Recz. Martyna Smus 2008-01-04 13:51:44
UCHWAŁA NR XII/78/07 Rady Miejskiej w Reczu z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie: uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego gminy Recz na lata 2008 – 2013 Martyna Smus 2008-01-04 13:51:24
Sesja XII/2007 Martyna Smus 2008-01-04 13:50:10
Nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu. Martyna Smus 2007-12-31 10:42:35
Protokół z przebiegu XI sesji Rady Miejskiej w Reczu Martyna Smus 2007-12-21 15:26:14
Uchwała RIO w sprawie wydania opinii o prawidłowości załączonej do projektu uchwały budżetowej prognozy kwoty długu publicznego Gminy Recz Martyna Smus 2007-12-21 14:23:35
Uchwała RIO w sprawie wydania opinii o prawidłowości załączonej do projektu uchwały budżetowej prognozy kwoty długu publicznego Gminy Recz Martyna Smus 2007-12-21 14:23:23
Uchwała RIO w sprawie wydania opinii o prawidłowości załączonej do projektu uchwały budżetowej prognozy kwoty długu publicznego Gminy Recz - dokument usunięty Martyna Smus 2007-12-21 14:23:08
Uchwała RIO w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Gminy Recz w 2008 r. Martyna Smus 2007-12-21 14:22:59
Uchwała RIO w sprawie wydania opinii o prawidłowości załączonej do projektu uchwały budżetowej prognozy kwoty długu publicznego Gminy Recz - dokument usunięty Martyna Smus 2007-12-21 14:20:43
Ogłoszenie Martyna Smus 2007-12-21 14:17:22
Utrzymanie czystości i porządku w pomieszczeniach Urzędu Miejskiego w Reczu przy ul. Ratuszowa 17 Martyna Smus 2007-12-21 14:17:08
POSTANOWIENIE prostujące z urzędu oczywistą omyłkę Martyna Smus 2007-12-20 10:33:56
Zapytanie ofertowe Martyna Smus 2007-12-19 15:50:05
Zapytanie ofertowe Martyna Smus 2007-12-19 15:49:48
Zapytanie ofertowe Martyna Smus 2007-12-19 15:49:22
Zapytanie ofertowe Martyna Smus 2007-12-19 14:29:06
Wykonanie pełnej inwentaryzacji budowlanej budynku byłej szkoły w Pomieniu Martyna Smus 2007-12-19 14:28:51
2007 rok Martyna Smus 2007-12-19 14:28:40
Wzory formularzy Martyna Smus 2007-12-19 09:30:49
Wzory formularzy Martyna Smus 2007-12-19 09:30:26
Rok 2008 Martyna Smus 2007-12-19 09:27:49
UCHWAŁA NR XI/76/07 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych. Martyna Smus 2007-12-19 09:26:16
UCHWAŁA NR XI/76/07 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych. Martyna Smus 2007-12-19 09:25:35
UCHWAŁA NR XI/76/07 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych. Martyna Smus 2007-12-19 09:25:16
UCHWAŁA NR XI/70/07 w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości. Martyna Smus 2007-12-18 12:49:24
Obwieszczenie o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację w/w przedsięwziecia Martyna Smus 2007-12-17 15:46:31
POSTANOWIENIE w sprawie potrzeby sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i ustalenia jego zakresu dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie ujęcia wód podziemnych oraz pobór wód na potrzeby Gospodarstwa Rolnego Jarosław Błaszczyk na działce o nr ewid. 28/26 obręb Nętkowo Martyna Smus 2007-12-17 15:46:13
POSTANOWIENIE w sprawie potrzeby sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i ustalenia jego zakresu dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie ujęcia wód podziemnych oraz pobór wód na potrzeby Gospodarstwa Rolnego Jarosław Błaszczyk na działce o nr ewid. 28/26 obręb Nętkowo Martyna Smus 2007-12-17 15:45:17
Decyzja umarzającą postępowanie w sprawie określenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na: instalacji 10 zbiorników naziemnych na gaz płynny propanowy o poj. 6.700 l każdy i połączeniu zespołu zbiorników z istniejącymi obiektami, dla ogrzewania budynków fermy drobiu w m. Nętkowo, gm. Recz działka nr ewid. 28/23. Martyna Smus 2007-12-17 15:44:35
UCHWAŁA NR XI/69/07 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2007 rok. Martyna Smus 2007-12-13 14:11:19
UCHWAŁA NR XI/76/07 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych. Martyna Smus 2007-12-13 14:10:56
UCHWAŁA NR XI/74/07 w sprawie opłaty targowej. Martyna Smus 2007-12-13 14:10:29
UCHWAŁA NR XI/74/07 w sprawie opłaty targowej. Martyna Smus 2007-12-13 14:09:53
UCHWAŁA NR XI/72/07 w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego Martyna Smus 2007-12-13 14:09:32
UCHWAŁA NR XI/73/07 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2008 rok. Martyna Smus 2007-12-13 14:09:15