Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Wystąpienie do organów o opinię RDOŚ, PPIS, PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Choszcznie w sprawie budowy wolnostojącej farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 4MW (w czterech etapach, każdy po ok. 1MW) wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działek o nr ewid. 8/1 i 9 położonej w obrębie Jarostowo, Gmina Recz Agnieszka Pater 2024-04-04 08:21:40
Obwieszczenie Burmistrza Recza o wystąpieniu o opinię w sprawie budowy wolnostojącej farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 4MW (w czterech etapach, każdy po ok. 1MW) wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działek o nr ewid. 8/1 i 9 położonej w obrębie Jarostowo, Gmina Recz Agnieszka Pater 2024-04-04 08:20:18
Zawiadomienie o wszczęciu poostępowania administracyjnegona wniosek E&W Sp. z o.o. Projekt Sp. k. ul. Dworcowa 52/54, 88-100 Inowrocław w imieniu, której występuje Pełnomocnik Zarządu oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 48 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowaną na działce ewid. numer 154 obręb Pomień, gmina Recz, powiat choszczeński, województwo zachodniopomorskie Agnieszka Pater 2024-04-04 08:17:29
Postanowienie o podjęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsięwzięcia budowy farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą na terenie działki o nr ewid. 30 położonej w obrębie Suliborek, Gmina Recz zawieszone postanowieniem Burmistrza Recza znak: BM.6220.1.7.2021.RK z dnia 11.05.2021r. Agnieszka Pater 2024-04-04 08:13:54
Wystąpienie do RDOŚ w Szczecinie o uzgodnienie warunków realizacji inwestycji w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsięwzięcia budowy farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą na terenie działki o nr ewid. 30 położonej w obrębie Suliborek, Gmina Recz Agnieszka Pater 2024-04-04 08:11:56
Zawiadomienie o wszczęciu w dniu 02.08.2021 r. postępowania administracyjnego oraz zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na wniosek ON&OF INVESTMENT Sp. z o.o. ul. Kochanowskiego 36, 82-500 Kwidzyn w imieniu której wystąpił dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 3MW wraz z infrastrukturą towarzysząca w obrębie geodezyjnym Suliborek, Gmina Recz, powiat choszczeński, województwo zachodniopomorskie Agnieszka Pater 2024-04-04 08:10:51
Wystapienie o opinię do RDOŚ, PPIS, PGW WP dla przedsięwziecia polegajacego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 3MW wraz z infrastrukturą towarzysząca w obrębie geodezyjnym Suliborek, Gmina Recz, powiat choszczeński, województwo zachodniopomorskie Agnieszka Pater 2024-04-04 08:09:15
Wystąpienie o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia, którego wnioskodawcą jest ROL-BIP s.c., Suliborek 27, 73-210 Recz na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i modernizacji fermy trzody chlewnej na działce nr 105/23 obr. Suliborek, gmina Recz Agnieszka Pater 2024-04-04 08:07:32
Wystąpienie o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia, którego wnioskodawcą jest ROL-BIP s.c., Suliborek 27, 73-210 Recz na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i modernizacji fermy trzody chlewnej na działce nr 105/23 obr. Suliborek, gmina Recz Agnieszka Pater 2024-04-04 08:04:01
Wystąpienie o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia, którego wnioskodawcą jest ROL-BIP s.c., Suliborek 27, 73-210 Recz na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i modernizacji fermy trzody chlewnej na działce nr 105/23 obr. Suliborek, gmina Recz Agnieszka Pater 2024-04-04 08:03:15
Wystąpienie do RDOŚ w Szczecinie, PPIS w Choszcznie, PGW Wody Polskie Zarządu Zlewni w Stargardzie o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na zmianie formalnej nazwy przedsięwzięcia w decyzji na Zespól elektrowni fotowoltaicznych EF Recz Południe i zmiany zapisów z mocy 22 MW na do 28,599025MW Agnieszka Pater 2024-04-04 07:59:15
ZAWIADOMIENIE O WYDANIU DECYZJI NAKAZUJĄCEJ USUNIĘCIE ODPADÓW Z MIEJSCA DO TEGO NIEPRZEZNACZONEGO, DZ. O NR EWID. 146/3, OBRĘB RECZ Agnieszka Pater 2024-04-04 07:56:28
Postanowienie o nałożeniu obowiazku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 3MW wraz z infrastrukturą towarzysząca w obrębie geodezyjnym Suliborek, Gmina Recz, powiat choszczeński, województwo zachodniopomorskie, lokalizacja przedsięwzięcia działka nr ewid. 32/1 obręb Suliborek Gmina Recz Agnieszka Pater 2024-04-04 07:55:16
Postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do czasu przedłożenia raportu dla przedsięwzięcia budowy elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 3MW wraz z infrastrukturą towarzysząca w obrębie geodezyjnym Suliborek, Gmina Recz, powiat choszczeński, województwo zachodniopomorskie, lokalizacja przedsięwzięcia działka nr ewid. 32/1 obręb Suliborek Gmina Recz Agnieszka Pater 2024-04-04 07:52:02
Dostępność w budynku Przedszkola 2021 Oskar Grabarczyk 2024-03-28 12:38:12
Dostępność w budynku Przedszkola Miejskiego (zakładka menu) Oskar Grabarczyk 2024-03-28 12:37:35
Oświadczenie dostępności budynku UM 2024 Oskar Grabarczyk 2024-03-28 12:36:40
Wybory transport Piotr Bohdziewicz 2024-03-28 10:04:32
Wybory transport Piotr Bohdziewicz 2024-03-28 10:04:10
Wystąpienie do organów o wyrażenie opinii w przedmiocie obowiązku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 786/7 w obrębie Recz, Gmina Recz Rafał Kudełka 2024-03-25 10:17:38
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 786/7 w obrębie Recz, Gmina Recz. Rafał Kudełka 2024-03-25 10:08:22
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 786/7 w obrębie Recz, Gmina Recz. Rafał Kudełka 2024-03-25 10:07:55
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 786/7 w obrębie Recz, Gmina Recz - dokument usunięty Rafał Kudełka 2024-03-25 10:06:42
Wystąpienie o wyrażenie opinii w przedmiocie obowiązku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 786/7 w obrębie Recz, Gmina Recz - dokument usunięty Rafał Kudełka 2024-03-25 10:06:40
Wystąpienie o wyrażenie opinii w przedmiocie obowiązku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 786/7 w obrębie Recz, Gmina Recz - dokument usunięty Rafał Kudełka 2024-03-25 10:05:56
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 786/7 w obrębie Recz, Gmina Recz - dokument usunięty Rafał Kudełka 2024-03-25 09:59:34
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 786/7 w obrębie Recz, Gmina Recz - dokument usunięty Rafał Kudełka 2024-03-25 09:59:23
OBWIESZCZENIE Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Szczecinie z dnia 14 marca 2024 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. Piotr Bohdziewicz 2024-03-21 11:36:16
OBWIESZCZENIE Powiatowej Komisji Wyborczej z dnia 15 marca 2024 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu Choszczeńskiego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. Piotr Bohdziewicz 2024-03-21 11:35:26
POSTANOWIENIE NR 616/2024 Komisarza Wyborczego w Koszalinie III z dnia 14 marca 2024 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Recz Piotr Bohdziewicz 2024-03-20 15:37:00
Zawiadomienie o zmianie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa do trzech farm fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną o mocy do 1MW każda (łączna moc 3MW) na działce nr 691 obręb 0008 Recz, gmina Recz, powiat choszczeński, województwo zachodniopomorskie w następującym zakresie: 1. zmniejszenia ilości planowanych instalacji fotowoltaicznych z trzech do jednej o mocy do 3MW włącznie. 2. zmiany nazwy przedsięwzięcia na Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 3MW włącznie wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 691 w obrębie Recz, gmina Recz, powiat choszczeński, województwo zachodniopomorskie. Rafał Kudełka 2024-03-19 08:35:04
Decyzja o zminie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa do trzech farm fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną o mocy do 1MW każda (łączna moc 3MW) na działce nr 691 obręb 0008 Recz, gmina Recz, powiat choszczeński, województwo zachodniopomorskie w zakresie: 1. zmniejszenia ilości planowanych instalacji fotowoltaicznych z trzech do jednej o mocy do 3MW włącznie. 2. zmiany nazwy przedsięwzięcia na Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 3MW włącznie wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 691 w obrębie Recz, gmina Recz, powiat choszczeński, województwo zachodniopomorskie Rafał Kudełka 2024-03-19 08:27:54
Decyzja o zminie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa do trzech farm fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną o mocy do 1MW każda (łączna moc 3MW) na działce nr 691 obręb 0008 Recz, gmina Recz, powiat choszczeński, województwo zachodniopomorskie w zakresie: 1. zmniejszenia ilości planowanych instalacji fotowoltaicznych z trzech do jednej o mocy do 3MW włącznie. 2. zmiany nazwy przedsięwzięcia na Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 3MW włącznie wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 691 w obrębie Recz, gmina Recz, powiat choszczeński, województwo zachodniopomorskie Rafał Kudełka 2024-03-19 08:27:15
OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Reczu z dnia 18 marca 2024 r. o zarejestrowanych kandydatach na burmistrza w wyborach Burmistrza Recza zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. Piotr Bohdziewicz 2024-03-18 18:15:52
OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Reczu z dnia 18 marca 2024 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Reczu zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. Piotr Bohdziewicz 2024-03-18 18:11:25
Zgromadzenie 20-03-2024 Oskar Grabarczyk 2024-03-15 14:42:52
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Reczu w sprawie losowania numerów list kandydatów komitetów wyborczych w Gminie Recz Kornelia Zarecka 2024-03-14 15:19:07
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Reczu w sprawie losowania numerów list kandydatów komitetów wyborczych w Gminie Recz Kornelia Zarecka 2024-03-14 15:18:34
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Reczu w sprawie losowania numerów list kandydatów komitetów wyborczych w Gminie Recz Kornelia Zarecka 2024-03-14 15:17:27
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Reczu w sprawie losowania numerów list kandydatów komitetów wyborczych w Gminie Recz Kornelia Zarecka 2024-03-14 15:16:54