Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Protokół Nr XXXIII/2006 z przebiegu obrad XXXIII sesji Rady Miejskiej w Reczu - dokument usunięty Paweł Kozina 2006-03-10 11:16:20
Sesja XXXIII 2006 r. - dokument usunięty Paweł Kozina 2006-03-10 11:08:09
Najbliższa sesja - dokument usunięty Paweł Kozina 2006-03-10 11:06:40
Sesje 2006 r. - dokument usunięty Paweł Kozina 2006-03-10 11:06:12
Przetarg nieograniczony na Bieżące utrzymanie dróg gminnych Gminy Recz w okresie od 01 kwietnia 2006 do 31 grudnia 2006 wraz z zimowym utrzymaniem tych dróg w okresie zimowym 2006/2007 - dokument usunięty Paweł Kozina 2006-03-09 11:34:03
Przetarg nieograniczony na przebudowę ulicy Chyżej w Reczu - dokument usunięty Paweł Kozina 2006-03-09 11:31:40
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy stawów karpiowych Paweł Kozina 2006-03-09 11:29:07
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy linii kablowej średniego napięcia 15 kV Paweł Kozina 2006-03-09 11:25:58
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania na wniosek firmy Alutec Sp. z o.o. Paweł Kozina 2006-03-09 11:22:08
Wykaz działek do dzierżawy 23.02.2006 - dokument usunięty Paweł Kozina 2006-02-23 09:41:55
Wykaz działek do dzierżawy 23.02.2006 - dokument usunięty Paweł Kozina 2006-02-23 09:39:10
II nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż gruntowych nieruchomości zabudowanych przy ul. Kolejowej Paweł Kozina 2006-02-23 09:37:32
Informacja o wyniku przetargu w sprawie zamówienia pn. ”Remont nawierzchni ulicy Murarskiej na odcinku Baszta Drawieńska – łącznik ul. Ratuszowa –Murarska (furtka na nieruchomość szk Paweł Kozina 2006-02-17 09:04:12
Projekt Uchwały w sprawie: programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Recz. - dokument usunięty Paweł Kozina 2006-02-17 09:01:20
Projekt Uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Reczu - dokument usunięty Paweł Kozina 2006-02-17 08:57:23
Projekt Uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego planu finansowego Gminy Reczna lata 2006 - 2013 - dokument usunięty Paweł Kozina 2006-02-17 08:55:27
Projekt Uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Sokoliniec na działce o nr ewidencyjnym 145/3 - dokument usunięty Paweł Kozina 2006-02-17 08:49:05
Projekt Uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Recza dotyczącego terenu w rejonie ulic : Promenada - Kolejowa – Srebrna - dokument usunięty Paweł Kozina 2006-02-17 08:47:12
Projekt Uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miejscowości Nętkowo - dokument usunięty Paweł Kozina 2006-02-17 08:43:48
Projekt Uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Grabowiec II - dokument usunięty Paweł Kozina 2006-02-17 08:41:53
Projekt Uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Grabowiec I - dokument usunięty Paweł Kozina 2006-02-17 08:40:40
Projekt Uchwały w sprawie: uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na ternie Gminy Recz - dokument usunięty Paweł Kozina 2006-02-17 08:32:38
Projekt Uchwały w sprawie: regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Recz. - dokument usunięty Paweł Kozina 2006-02-17 08:30:24
Projekt Uchwały w sprawie : przyjęcia programu współpracy z organizacjami biznesowymi. - dokument usunięty Paweł Kozina 2006-02-17 08:29:05
Informacja o realizacji planów pracy przyjętych na 2005r. przez poszczególne komisje Rady. - dokument usunięty Paweł Kozina 2006-02-17 08:25:49
Informacja Burmistrza dotycząca realizacji współpracy pomiędzy Wydziałem Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Akademii Rolniczej w Szczecinie a Gminą Recz w roku 2005 - dokument usunięty Paweł Kozina 2006-02-17 08:23:42
Informacja o wyniku przetargu w sprawie zamówienia pn. ” „Wykonanie usługi w zakresie dowożenia autobusami dzieci do szkół na terenie gminy Recz w roku szkolnym 2005-2006” Paweł Kozina 2006-02-16 11:52:39
Informacja o wyniku przetargu w sprawie zamówienia pn. ”Remont pomieszczeń budynku administracyjnego Urzędu Miejskiego w Reczu” Paweł Kozina 2006-02-16 11:51:03
Informacja o wyniku przetargu w sprawie zamówienia pn.. Wykonanie usługi w zakresie utrzymania czystości i porządku na trawnikach, pielęgnacji zieleni i zadrzewiania na terenie miasta Recza w okresie Paweł Kozina 2006-02-16 11:48:51
Samodzielne stanowisko do spraw gospodarki mieniem komunalnym Paweł Kozina 2006-02-14 18:35:43
Stanowisko do spraw wymiaru podatków i opłat lokalnych Paweł Kozina 2006-02-14 18:32:10
U C H W A Ł A Nr XXVI/166/05 w sprawie zobowiązania Burmistrza Recza do zawarcia umowy w imieniu Gminy Recz na wypłatę środków budżetowych za dokonanie oceny jakości prac przeprowadzonego w 2004r. rem Paweł Kozina 2006-02-13 08:35:42
II przetarg na sprzedaż gruntowej nieruchomości przy ul. Kolejowej Paweł Kozina 2006-02-07 08:02:20
II przetarg na sprzedaż gruntowej nieruchomości przy ul. Lubanowskiej Paweł Kozina 2006-02-07 08:00:43
II przetarg na sprzedaż lokalu usługowego przy ul. Kolejowej Paweł Kozina 2006-02-07 07:59:04
II przetarg na sprzedaż działki nr 177 przy ul. Kolejowej Paweł Kozina 2006-02-07 07:57:44
Rok 2006 Paweł Kozina 2006-02-07 07:51:55
Wyniki przetargów Paweł Kozina 2006-02-07 07:51:26
Przetargi 2006 Paweł Kozina 2006-02-07 07:50:29
Wykaz działek do dzierżawy -Suliborek - dokument usunięty Paweł Kozina 2006-02-03 15:31:55