Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Informatyzacja terenów wiejskich na terenie Gminy Recz Martyna Smus 2008-11-21 15:05:38
OGŁOSZENIE -SESJA - dokument usunięty Martyna Smus 2008-11-20 09:32:20
Projekt uchwały w sprawie dofinansowania kosztów przebudowy drogi powiatowej Nr 2203 - Sicko - Sokoliniec - Rybaki w 2009 roku. - dokument usunięty Martyna Smus 2008-11-20 09:29:27
Projekt uchwały w sprawie dofinansowania kosztów przebudowy drogi powiatowej Nr 2203 - Sicko - Sokoliniec - Rybaki w 2009 roku. - dokument usunięty Martyna Smus 2008-11-20 09:27:31
PROJEKT UCHWAŁY - SESJA NADZWYCZAJNA - dokument usunięty Martyna Smus 2008-11-20 09:11:24
OGŁOSZENIE - SESJA NADZWYCZAJNA - dokument usunięty Martyna Smus 2008-11-20 09:10:40
OGŁOSZENIE - SESJA NADZWYCZAJNA - dokument usunięty Martyna Smus 2008-11-20 09:09:14
OGŁOSZENIE -SESJA - dokument usunięty Martyna Smus 2008-11-20 09:08:56
OGŁOSZENIE -SESJA - dokument usunięty Martyna Smus 2008-11-20 09:08:47
ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Budowie węzła rozłącznikowego sterowanego radiowo w liniach napowietrznych SN 15kV w miejscowości Grabowiec gmina Recz". Martyna Smus 2008-11-18 07:51:00
ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Budowie węzła rozłącznikowego sterowanego radiowo w liniach napowietrznych SN 15kV w miejscowości Grabowiec gmina Recz". Martyna Smus 2008-11-18 07:50:24
ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Budowie węzła rozłącznikowego sterowanego radiowo w liniach napowietrznych SN 15kV w miejscowości Grabowiec gmina Recz". Martyna Smus 2008-11-18 07:49:35
I n f o r m a c j a o analizie złożonych oświadczeń majątkowych , o których mowa w art.24h ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 Nr 142,poz.1591 z późn.zm.) - dokument usunięty Martyna Smus 2008-11-17 12:32:21
I n f o r m a c j a o analizie złożonych oświadczeń majątkowych , o których mowa w art.24h ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 Nr 142,poz.1591 z późn.zm.) - dokument usunięty Martyna Smus 2008-11-17 12:24:17
Informacja o analizie oświadczeń majątkowych radnych Rady Miejskiej w Reczu - dokument usunięty Martyna Smus 2008-11-17 12:21:24
I N F O R M A C J A dotyczącą realizacji inwestycji gminnych ujętych w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym (WPI) na lata 2008 - 2013 r. - dokument usunięty Martyna Smus 2008-11-17 12:20:53
I N F O R M A C J A dotyczącą realizacji inwestycji gminnych ujętych w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym (WPI) na lata 2008 - 2013 r. - dokument usunięty Martyna Smus 2008-11-17 12:20:31
Projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2009 r. - dokument usunięty Martyna Smus 2008-11-17 12:17:55
Projekt uchwały w sprawie udzielenia poręczenia w spłacie pożyczki Stowarzyszeniu - Ochotnicza Straż Pożarna w Reczu. - dokument usunięty Martyna Smus 2008-11-17 12:17:11
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Recz do Stowarzyszenia Dobre Inicjatywy Regionu - Lokalna Grupa Działania, wdrażającego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 w ramach osi LEADER - dokument usunięty Martyna Smus 2008-11-17 12:16:22
Projekt uchwały w sprawie udzielenia poręczenia w spłacie pożyczki Stowarzyszeniu - Ochotnicza Straż Pożarna w Reczu. - dokument usunięty Martyna Smus 2008-11-17 12:14:14
Projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych na własność Gminy Recz - dokument usunięty Martyna Smus 2008-11-17 12:13:03
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Recz do Stowarzyszenia Dobre Inicjatywy Regionu - Lokalna Grupa Działania, wdrażającego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 w ramach osi LEADER - dokument usunięty Martyna Smus 2008-11-17 11:36:36
Projekt uchwały uchylający uchwałę w sprawie utworzenia związku międzygminnego zorganizowanego pod nazwą "Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego i Wałeckiego" i przyjęcia jego statutu - dokument usunięty Martyna Smus 2008-11-17 11:36:19
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Recz do Stowarzyszenia Dobre Inicjatywy Regionu - Lokalna Grupa Działania, wdrażającego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 w ramach osi LEADER - dokument usunięty Martyna Smus 2008-11-17 11:35:45
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Recz do Stowarzyszenia Dobre Inicjatywy Regionu - Lokalna Grupa Działania, wdrażającego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 w ramach osi LEADER - dokument usunięty Martyna Smus 2008-11-17 11:35:30
Projekt uchwały w sprawie zalecenia do podjęcia działań przez Burmistrza Recza w kierunku utworzenia Straży Miejskiej. - dokument usunięty Martyna Smus 2008-11-17 11:35:07
Projekt uchwały w sprawie udzielenia poręczenia w spłacie pożyczki Stowarzyszeniu - Ochotnicza Straż Pożarna w Reczu. - dokument usunięty Martyna Smus 2008-11-17 11:34:48
Projekt uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych. - dokument usunięty Martyna Smus 2008-11-17 11:28:00
Projekt uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych. - dokument usunięty Martyna Smus 2008-11-17 11:27:37
Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2009 r. - dokument usunięty Martyna Smus 2008-11-17 11:26:52
Projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2009 r. - dokument usunięty Martyna Smus 2008-11-17 11:26:31
Projekt uchwały w sprawie opłaty targowej. - dokument usunięty Martyna Smus 2008-11-17 11:26:09
Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2009 r. - dokument usunięty Martyna Smus 2008-11-17 11:25:52
Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2009 r. - dokument usunięty Martyna Smus 2008-11-17 11:25:42
Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2009 r. - dokument usunięty Martyna Smus 2008-11-17 11:25:23
Projekt uchwały w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego. - dokument usunięty Martyna Smus 2008-11-17 11:24:47
PROJEKTY UCHWAŁ - dokument usunięty Martyna Smus 2008-11-17 10:55:00
Informacja o analizie oświadczeń majątkowych radnych Rady Miejskiej w Reczu - dokument usunięty Martyna Smus 2008-11-17 10:54:25
INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE MIASTA GMINY RECZ Z UWZGLĘDNIENIEM CAŁEGO POWIATU CHOSZCZEŃSKIEGO W OKRESIE STYCZEŃ - WRZESIEŃ 2007 I 2008 - KPP w Choszcznie - dokument usunięty Martyna Smus 2008-11-17 10:53:18