Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
PROTOKÓŁ Nr VIII/03 z przebiegu obrad VIII sesji Rady Miejskiej w Reczu odbytej w dniu 29 maja 2003 r. - dokument usunięty Paweł Kozina 2003-09-25 18:09:24
Zawiadomienie urzędnika wyborczego Paweł Kozina 2003-09-19 13:03:55
Obwieszczenie Burmistrza Recza w sprawie wyborów uzupełniających Paweł Kozina 2003-09-19 13:02:43
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie wyborów uzupełniających Paweł Kozina 2003-09-19 13:00:34
wrzesień 2003 Paweł Kozina 2003-09-16 14:59:07
UCHWAŁA Nr II/17/02 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowaną za 1 kwintal do celów wymiaru podatku rolnego na 2003 rok. Paweł Kozina 2003-09-16 13:17:14
UCHWAŁA Nr II/16/02 w sprawie ustalenia podatku od nieruchomości na 2003 r. Paweł Kozina 2003-09-16 13:16:24
UCHWAŁA II/15/02 w sprawie: ustalenia wysokości podatku od środków transportowych na 2003 rok Paweł Kozina 2003-09-16 13:13:57
UCHWAŁA N r II/14/02 w sprawie ustalenia wysokości i zasad poboru opłaty targowej na rok 2OO3 Paweł Kozina 2003-09-16 13:12:34
UCHWAŁA Nr II/13/02 w sprawie ustalenia wysokości i zasad poboru podatku od posiadania psów na rok 2003 Paweł Kozina 2003-09-16 13:11:35
UCHWAŁA Nr VI/42/03 w sprawie przyjęcia do realizacji Programu Wspierania Przedsiębiorczości w Gminie Recz Paweł Kozina 2003-09-15 21:48:58
UCHWAŁA NrVI/41/03 w sprawie ustalenia wynagrodzenia za pracę Burmistrza Paweł Kozina 2003-09-15 21:45:53
UCHWAŁA Nr VI/40/03 w sprawie przekazania na mienie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Reczu środków trwałych stanowiących mienie komunalne gminy Paweł Kozina 2003-09-15 21:45:08
PROTOKÓŁ Nr VI/03 z przebiegu obrad VI sesji Rady Miejskiej w Reczu odbytej w dniu 9 kwietnia 2003 r. Paweł Kozina 2003-09-15 21:44:21
Sesja VI 2003 r. Paweł Kozina 2003-09-15 21:41:50
UCHWAŁA Nr V/39/03 w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości od Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa na własność Gminy Recz Paweł Kozina 2003-09-15 21:40:49
Uchwała Nr V/38/03 w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji na 2003 r. Paweł Kozina 2003-09-15 21:39:27
UCHWAŁA Nr V/37/03 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2003 r. Paweł Kozina 2003-09-15 21:36:00
UCHWAŁA Nr V/36/03 w sprawie udzielenia bonifikat od ceny lokali mieszkalnych stanowiących własność lub współwłasność Gminy Recz Paweł Kozina 2003-09-15 21:29:21
UCHWAŁA NR V/33/03 w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Recz na 2003 rok Paweł Kozina 2003-09-15 21:13:03
PROTOKÓŁ Nr V/03 z przebiegu obrad V sesji Rady Miejskiej w Reczu odbytej w dniu 28 lutego 2003 r. Paweł Kozina 2003-09-15 21:12:00
Sesja V 2003 r. Paweł Kozina 2003-09-15 21:07:45
UCHWAŁA Nr IV/32/03 w sprawie uchwalenia wielolet. planów rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń będących w posiadaniu przedsięb. wodoc.-kanalizacyjnych na terenie Gminy Recz Paweł Kozina 2003-09-15 12:52:23
UCHWAŁA Nr IV/30/03 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2003 Paweł Kozina 2003-09-15 12:26:48
UCHWAŁA Nr IV/28/03 w sprawie wyznaczenia delegata reprezentującego Gminę Recz w Stowarzyszeniu Gmin Polskich Euroregionu Pomerania Paweł Kozina 2003-09-15 12:17:45
UCHWAŁA Nr IV/27/03 w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady Miejskiej reprezentującego Gminę Recz w Związku Gmin Dorzecza Iny Paweł Kozina 2003-09-15 12:16:06
UCHWAŁA Nr IV/26/03 w sprawie przekazania na mienie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Reczu, środków trwałych powstałych w wyniku przeprowadzonych inwestycji przez Gminę Recz Paweł Kozina 2003-09-15 12:14:12
Sesja IV 2003 r. Paweł Kozina 2003-09-15 11:29:33
Sesja IV - dokument usunięty Paweł Kozina 2003-09-15 11:27:19
Sesja IV - dokument usunięty Paweł Kozina 2003-09-15 11:27:14
Sesja IV - dokument usunięty Paweł Kozina 2003-09-15 11:27:12
UCHWAŁA Nr III/23/02 w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości od Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa na własność Gminy Recz Paweł Kozina 2003-09-09 17:51:44
UCHWAŁA Nr III/22/02 w sprawie udzielenia Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Reczu upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach dodatków mieszkaniowych Paweł Kozina 2003-09-09 17:48:47
UCHWAŁA Nr III/21/02 w sprawie upoważnienia przewodniczącego Rady Miejskiej do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy Paweł Kozina 2003-09-09 17:46:53
PROTOKÓŁ Nr III/02 z przebiegu obrad III sesji Rady Miejskiej w Reczu odbytej w dniu 30 grudnia 2002 r. Paweł Kozina 2003-09-09 17:01:12
UCHWAŁA Nr II/17/02 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowaną za 1 kwintal do celów wymiaru podatku rolnego na 2003 rok Paweł Kozina 2003-09-09 15:56:18
UCHWAŁA Nr II/16/02 w sprawie ustalenia podatku od nieruchomości na 2003 rok Paweł Kozina 2003-09-09 15:54:41
UCHWAŁA II/15/02 w sprawie ustalenia wysokości podatków od środków transportowych na 2003 rok Paweł Kozina 2003-09-09 15:53:23
UCHWAŁA N r II/14/02 w sprawie ustalenia wysokości i zasad poboru opłaty targowej na rok 2003 Paweł Kozina 2003-09-09 15:51:28
UCHWAŁA Nr II/13/02 w sprawie ustalenia wysokości i zasad poboru podatku od posiadania psów na rok 2003 Paweł Kozina 2003-09-09 15:49:44