Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Obwieszczenie o wszczęciu postepowania administracyjnego (PTK Centertel) Paweł Kozina 2007-01-31 10:42:04
Rok 2007 Paweł Kozina 2007-01-31 10:36:32
Burmistrz Recza ogłasza nabór na stanowisko do spraw obrony cywilnej spraw wojskowych i ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Miejskim w Reczu w wymiarze ½ etatu Paweł Kozina 2007-01-31 08:23:24
Burmistrz Recza ogłasza nabór na stanowisko do spraw obrony cywilnej spraw wojskowych i ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Miejskim w Reczu w wymiarze ½ etatu Paweł Kozina 2007-01-31 08:22:47
Ogłoszenia - dokument usunięty Paweł Kozina 2007-01-31 08:20:14
Budowa hali sportowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, zapleczem socjalnym, salą rehabilitacyjną i zagospodarowaniem terenu przy ul. Ratuszowej 29 w Reczu, działka nr ewid. 215/3 oraz 218/1, 217, 197/7, 197/7 i 226 Paweł Kozina 2007-01-30 11:27:18
Ogłoszenie o IV sesji Rady Miejskiej w Reczu - dokument usunięty Paweł Kozina 2007-01-17 11:25:14
Projekt uchwały w sprawie: zaopiniowania projektu Rozporządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody; „Grądowe Zbocze”. - dokument usunięty Paweł Kozina 2007-01-17 11:23:10
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Reczu na 2007r. - dokument usunięty Paweł Kozina 2007-01-17 11:20:20
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Reczu na 2007 r. - dokument usunięty Paweł Kozina 2007-01-17 11:18:52
Projekt uchwały sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Reczu na 2007r. - dokument usunięty Paweł Kozina 2007-01-17 11:11:57
Projekt uchwały w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa - dokument usunięty Paweł Kozina 2007-01-17 10:46:01
Projekt uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. - dokument usunięty Paweł Kozina 2007-01-17 10:42:18
Projekt uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich ... - dokument usunięty Paweł Kozina 2007-01-17 10:37:23
Projekt uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. - dokument usunięty Paweł Kozina 2007-01-17 10:37:07
Projekt uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich ... - dokument usunięty Paweł Kozina 2007-01-17 10:35:21
Projekt uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. - dokument usunięty Paweł Kozina 2007-01-17 10:29:00
Projekt uchwały w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla zakładów budżetowych Gminy Recz. - dokument usunięty Paweł Kozina 2007-01-17 10:25:49
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007 rok. - dokument usunięty Paweł Kozina 2007-01-17 10:23:35
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2007rok - dokument usunięty Paweł Kozina 2007-01-17 10:11:07
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2007rok - dokument usunięty Paweł Kozina 2007-01-17 10:03:34
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Recz na 2007 rok. - dokument usunięty Paweł Kozina 2007-01-17 09:57:09
Protokół nr III/2006 Paweł Kozina 2007-01-17 09:46:50
Zaproszenie na III sesję Rady Miejskiej w Reczu - dokument usunięty Paweł Kozina 2007-01-17 09:29:38
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia za pracę Burmistrza. - dokument usunięty Paweł Kozina 2007-01-17 09:29:35
Projekt uchwały w sprawie: nieodpłatnego przejęcia nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych na własność Gminy Recz. - dokument usunięty Paweł Kozina 2007-01-17 09:29:33
Projekt uchwały w sprawie Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2007 r. - dokument usunięty Paweł Kozina 2007-01-17 09:29:32
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2006 rok. - dokument usunięty Paweł Kozina 2007-01-17 09:29:29
Protokół nr III/2006 Paweł Kozina 2007-01-11 08:13:41
Uchwała nr III/15/2006 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok. Paweł Kozina 2007-01-04 11:47:44
Uchwała nr III/14/2006 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2006 rok. Paweł Kozina 2007-01-04 11:44:04
Uchwała nr III/13/2006 w sprawie ustalenia wynagrodzenia za pracę Burmistrza. Paweł Kozina 2007-01-04 11:35:53
Uchwała nr III/13/2006 w sprawie ustalenia wynagrodzenia za pracę Burmistrza. Paweł Kozina 2007-01-04 11:34:13
Uchwała nr III/12/2006 w sprawie realizacji inwestycji infrastrukturalnych na terenie Gminy Recz. Paweł Kozina 2007-01-04 11:28:07
Uchwała nr III/11/06 w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych na własność Gminy Recz. Paweł Kozina 2007-01-04 11:27:45
Uchwała nr III/12/2006 w sprawie realizacji inwestycji infrastrukturalnych na terenie Gminy Recz. Paweł Kozina 2007-01-04 11:27:20
Uchwała nr III/11/06 w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych na własność Gminy Recz. Paweł Kozina 2007-01-04 11:24:34
Uchwała nr III/11/06 w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych na własność Gminy Recz. Paweł Kozina 2007-01-04 11:23:04
Sesja III/2006 Paweł Kozina 2007-01-04 11:06:49
Samodzielne stanowisko do spraw gospodarki mieniem komunalnym Paweł Kozina 2007-01-03 14:49:20