Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
OGŁOSZENIE O II PRZETARGU nieograniczonym- dz.8/2-Pomień Martyna Smus 2008-12-29 15:02:26
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Gminy Recz o przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na: " przebudowie szlaku spacerowo - jezdnego w części ul. Murarskiej na odcinku 700 mb, na działkach: 216,215/2,199/3,218/2,217 obręb Recz" Martyna Smus 2008-12-23 08:31:45
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Gminy Recz o przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na: " przebudowie szlaku spacerowo - jezdnego w części ul. Murarskiej na odcinku 700 mb, na działkach: 216,215/2,199/3,218/2,217 obręb Recz" Martyna Smus 2008-12-23 08:30:23
OBWIESZCZENIE o podjęciu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: " Zmianie sposobu użytkowania istniejących obiektów z przeznaczeniem jako zespół zabudowy przemysłowej na terenie nie mniejszym niż 1 ha pod produkcję elementów metalowych ( ślusarstwo) w ilości do 4 ton/dobę oraz składowanie materiałów, półproduktów i produktów na terenie dz. nr 106/2 obręb Wielgoszcz, gmina Recz". Martyna Smus 2008-12-22 08:55:54
OBWIESZCZENIE o podjęciu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: " Zmianie sposobu użytkowania istniejących obiektów z przeznaczeniem jako zespół zabudowy przemysłowej na terenie nie mniejszym niż 1 ha pod produkcję elementów metalowych ( ślusarstwo) w ilości do 4 ton/dobę oraz składowanie materiałów, półproduktów i produktów na terenie dz. nr 106/2 obręb Wielgoszcz, gmina Recz". Martyna Smus 2008-12-22 08:55:42
OBWIESZCZENIE o podjęciu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: " Zmianie sposobu użytkowania istniejących obiektów z przeznaczeniem jako zespół zabudowy przemysłowej na terenie nie mniejszym niż 1 ha pod produkcję elementów metalowych ( ślusarstwo) w ilości do 4 ton/dobę oraz składowanie materiałów, półproduktów i produktów na terenie dz. nr 106/2 obręb Wielgoszcz, gmina Recz". Martyna Smus 2008-12-22 08:54:50
Protokół nr XXII/08 z przebiegu obrad XXII sesji Rady Miejskiej w Reczu Martyna Smus 2008-12-19 14:33:19
Protokół nr XXII/08 z przebiegu obrad XXII sesji Rady Miejskiej w Reczu Martyna Smus 2008-12-19 14:32:50
Protokół nr XXII/08 z przebiegu obrad XXII sesji Rady Miejskiej w Reczu Martyna Smus 2008-12-19 14:32:16
Zapytanie ofertowe na przedmiot zamówienia pn. "Opracowanie projektów decyzji o ustalenie warunków zabudowy i decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego" - dokument usunięty Martyna Smus 2008-12-18 07:51:17
Zapytanie ofertowe na przedmiot zamówienia pn. "Opracowanie projektów decyzji o ustalenie warunków zabudowy i decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego" - dokument usunięty Martyna Smus 2008-12-17 15:18:08
Uchwała RIO w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Recz na 2009 r. Martyna Smus 2008-12-17 08:31:40
Uchwała RIO w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Gminy Recz w 2009 r.oraz o prawidłowości załączonej do projektu budżetu prognozy kwoty długu publicznego Martyna Smus 2008-12-17 08:29:21
Uchwała RIO w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Gminy Recz w 2009 r.oraz o prawidłowości załączonej do projektu budżetu prognozy kwoty długu publicznego Martyna Smus 2008-12-17 08:24:39
ROK 2009 Martyna Smus 2008-12-17 08:13:06
ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia - inwestycji celu publicznego pn: "budowa oczyszczalni mechaniczno - biologicznej działającej w oparciu o proces niskoobciążonego osadu czynnego w miejscowości Sulibórz na dz. nr ewid. 15/3 dla równoważnej liczby mieszkańców 195" Martyna Smus 2008-12-17 08:12:44
ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia - inwestycji celu publicznego pn: "budowa oczyszczalni mechaniczno - biologicznej działającej w oparciu o proces niskoobciążonego osadu czynnego w miejscowości Sulibórz na dz. nr ewid. 15/3 dla równoważnej liczby mieszkańców 195" Martyna Smus 2008-12-17 08:12:24
ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia - inwestycji celu publicznego pn: "budowa oczyszczalni mechaniczno - biologicznej działającej w oparciu o proces niskoobciążonego osadu czynnego w miejscowości Sulibórz na dz. nr ewid. 15/3 dla równoważnej liczby mieszkańców 195" Martyna Smus 2008-12-17 08:11:55
UCHWAŁA Nr XXII/154/08 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2008 rok. Martyna Smus 2008-12-16 15:39:16
UCHWAŁA Nr XXII/154/08 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2008 rok. Martyna Smus 2008-12-16 15:38:20
UCHWAŁA Nr XXII/153/08 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 28 listopada 2008 r w sprawie zmiany budżetu gminy na 2008 rok. Martyna Smus 2008-12-16 15:37:31
UCHWAŁA Nr XXII/153/08 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 28 listopada 2008 r w sprawie zmiany budżetu gminy na 2008 rok. Martyna Smus 2008-12-16 15:36:48
Projekt w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Recz publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. - dokument usunięty Martyna Smus 2008-12-16 15:34:20
Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Reczu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej. - dokument usunięty Martyna Smus 2008-12-16 15:31:07
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2009 rok. - dokument usunięty Martyna Smus 2008-12-16 15:30:24
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 rok. - dokument usunięty Martyna Smus 2008-12-16 15:29:32
MATERIAŁY NA SESJĘ - dokument usunięty Martyna Smus 2008-12-16 15:27:56
Samodzielne stanowisko do spraw rolnictwa, łąkarstwa i prowadzenia spraw działalności gospodarczej Martyna Smus 2008-12-15 14:40:12
Samodzielne stanowisko do spraw rolnictwa, łąkarstwa i prowadzenia spraw działalności gospodarczej Martyna Smus 2008-12-15 14:39:50
Samodzielne stanowisko do spraw rolnictwa, łąkarstwa i prowadzenia spraw działalności gospodarczej Martyna Smus 2008-12-15 14:39:02
Samodzielne stanowisko do spraw rolnictwa, łąkarstwa i prowadzenia spraw działalności gospodarczej Martyna Smus 2008-12-15 14:37:32
Samodzielne stanowisko do spraw rolnictwa, łąkarstwa i prowadzenia spraw działalności gospodarczej Martyna Smus 2008-12-15 14:33:56
Samodzielne stanowisko do spraw rolnictwa, łąkarstwa i prowadzenia spraw działalności gospodarczej Martyna Smus 2008-12-15 14:31:51
Samodzielne stanowisko do spraw rolnictwa, łąkarstwa i prowadzenia spraw działalności gospodarczej Martyna Smus 2008-12-15 14:25:59
- dokument usunięty Martyna Smus 2008-12-15 08:21:39
TERMINY KOMISJI - dokument usunięty Martyna Smus 2008-12-15 08:21:22
- dokument usunięty Martyna Smus 2008-12-15 08:20:57
OGŁOSZENIE XXIII SESJA - dokument usunięty Martyna Smus 2008-12-15 08:19:19
- dokument usunięty Martyna Smus 2008-12-15 08:19:02
- dokument usunięty Martyna Smus 2008-12-15 08:18:59