Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
INFORMACJA o ukonstytuowaniu się Obwodowej Komisji Wyborczej nr 1 w Reczu powołanej dla przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Reczu zarządzonych na 24 lipca 2005 r. oraz o godzin Paweł Kozina 2005-07-21 13:01:10
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na „Dowożenie autobusami dzieci do szkół na terenie gminy Recz w roku szkolnym 2005/2006” Paweł Kozina 2005-07-08 16:44:37
Informacja o wyniku przetargu w sprawie zamówienia pn. „Wywóz stałych nieczystości z komunalnego zasobu mieszkaniowego gminy Recz oraz jednostek organizacyjnych podległych Burmistrzowi Recza, zb Paweł Kozina 2005-07-08 16:42:00
Informacja o wyniku przetargu w sprawie zamówienia pn. ”Udzielenie kredytu długoterminowego 32 miesięcznego, udzielonego w PLN w kwocie 1.100.000,00 zł (słownie jeden milion trzysta tysięcy złot Paweł Kozina 2005-07-08 15:24:20
Obwieszczenie GKW o zarejestrowaniu kandydatów Paweł Kozina 2005-07-07 10:43:15
ZARZĄDZENIE Nr 12/2005 w sprawie powołania Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 Paweł Kozina 2005-07-06 07:54:57
Obwieszczenie Burmistrza Recza w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o numerze i granicy obwodu głosowania oraz o wyznaczeniu siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 Paweł Kozina 2005-07-03 10:11:20
Projekt uchwały w sprawie ustalenia diet dla radnych i sołtysów za udział w posiedzeniach - dokument usunięty Paweł Kozina 2005-06-22 10:09:42
Projekty uchwał w sprawie rachunku dochodów własnych jednostki budżetowej - szkół - dokument usunięty Paweł Kozina 2005-06-22 10:08:43
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005 rok - dokument usunięty Paweł Kozina 2005-06-22 10:06:07
Projekt uchwały zmieniająca uchwałę Nr XXI/133/04 z dnia 13 lipca 2004 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia za pracę Burmistrza - dokument usunięty Paweł Kozina 2005-06-22 10:05:01
Projekt uchwały w sprawie: uchwalenia Planu Rozwoju Miejscowości Pomień - dokument usunięty Paweł Kozina 2005-06-22 10:03:00
Projekt uchwały w sprawie: uchwalenia Planu Rozwoju Miejscowości Lubieniów - dokument usunięty Paweł Kozina 2005-06-22 10:01:53
Projekt uchwały w sprawie: uchwalenia Programu Ochrony Środowiska oraz Gminnego Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Recz - dokument usunięty Paweł Kozina 2005-06-22 10:00:29
Uchwała Nr XXVIII/182/05 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Paweł Kozina 2005-06-22 09:56:01
Uchwała Nr XXVIII/181/05 w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy RECZ w ramach pomocy de minimis Paweł Kozina 2005-06-22 09:55:01
Uchwała Nr XXVIII/ 180/2005 w sprawie : zmiany uchwały nr XII/80/03 Rady Miejskiej w Reczu z dnia 30 października 2003r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania prze Paweł Kozina 2005-06-22 09:54:10
Uchwała Nr XXVIII/179/2005 w sprawie: zmiany zapisów w uchwale nr XII/73/03 w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Grabowiec na działkac Paweł Kozina 2005-06-22 09:52:39
Uchwała Nr XXVIII/178/2005 w sprawie: zmiany zapisów w uchwale nr XII/74/03 Rady Miejskiej w Reczu z dnia 30 października 2003r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowa Paweł Kozina 2005-06-22 09:51:29
Uchwała Nr XXVIII/177/05 w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Recz. Paweł Kozina 2005-06-22 09:48:55
Uchwała Nr XXVIII/176/2005 zmieniająca uchwałę Nr XXIV/150/04 Rady Miejskiej w Reczu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie zasad poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa, określenie inkasentów o Paweł Kozina 2005-06-17 08:21:08
Uchwała Nr XXVIII/175/2005 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych Paweł Kozina 2005-06-17 08:14:40
Uchwała Nr XXVIII/174/05 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Recza za 2004 r. Paweł Kozina 2005-06-17 08:10:51
Protokół Nr XXVIII/05 z przebiegu obrad XXVIII sesji Rady Miejskiej w Reczu odbytej w dniu 22 kwietnia 2005 r. Paweł Kozina 2005-06-17 07:48:15
Sesja XXVIII 2005 r. Paweł Kozina 2005-06-17 07:41:13
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej o składzie i terminach pracy komisji Paweł Kozina 2005-06-17 07:40:15
Informacja o XXVIII sesji Rady Miejskiej - dokument usunięty Paweł Kozina 2005-06-17 07:17:24
Informacja Krajowego Biura Wyborczego Delegatura Szczecin w sprawie sprawozdań finansowych Paweł Kozina 2005-06-14 11:04:01
Komunikat Komisarza Wyborczego w Szczecinie w sprawie zgłaszania kandydatów do gminnej komisji wyborczej oraz kandydatów na radnych Paweł Kozina 2005-06-14 10:39:15
Postanowienie Nr 17/2005 Komisarza Wyborczego w Szczecinie w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej Paweł Kozina 2005-06-14 10:34:45
Ogłoszenie o przetargu w trybie zapytania o cenę Paweł Kozina 2005-06-08 08:32:03
Obwieszczenie w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o granicy i numerze okręgu, liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej Paweł Kozina 2005-06-04 13:31:48
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na „Wywóz stałych nieczystości z komunalnego zasobu mieszkaniowego gminy Recz, jednostek organizacyjnych podległych Burmistrzowi Recza, zbiórkę, wywóz odpa Paweł Kozina 2005-05-27 15:20:09
OBWIESZCZENIE WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO Paweł Kozina 2005-05-24 22:24:40
Wybory uzupełniające Paweł Kozina 2005-05-24 22:08:04
Zajączkowski Zbigniew - Radny - dokument usunięty Paweł Kozina 2005-05-04 21:06:54
Skowrońska Zenona - Radna - dokument usunięty Paweł Kozina 2005-05-04 21:05:33
Romanowski Józef - Radny - dokument usunięty Paweł Kozina 2005-05-04 21:04:18
Robaczek Tadeusz - Radny - dokument usunięty Paweł Kozina 2005-05-04 21:03:04
Matczak Edmunt - Radny - dokument usunięty Paweł Kozina 2005-05-04 21:01:46