Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na zmianie przeznaczenia istniejących obiektów budowlanych przybudówka pomieszczenia gospodarczego na sprężarkownię, wiaty szlifierni na narzędziownię na dz. o nr ewid. 65/45 przy ul. Kolejowej 48 w Reczu Agnieszka Pater 2024-04-05 12:08:00
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA RECZA O zawiadomieniu stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie elektrociepłowni na biogaz zlokalizowanej na działce nr ewid. 1/2 obręb Grabowiec Gmina Recz" Agnieszka Pater 2024-04-05 12:06:43
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA RECZA - decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na środowisko znak sprawy: BM - 7624.3-11.2011 w sprawie: "Budowy elektrociepłowni na biogaz zlokalizowanej na działce nr ewid. 1/2 obręb Grabowiec Gmina Recz" Agnieszka Pater 2024-04-05 12:06:19
Burmistrz Recza informuje o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz na zdrowie mieszkańców dla przedsięwzięcia pn: "budowia odcinka napowietrznej linii jednotorowej 110kV w relacji od projektowanej stacji 110/15kV Choszczno II do projektowanej stacji 110/15 kV RS Recz" Agnieszka Pater 2024-04-05 12:05:58
Burmistrz Recza informuje o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz na zdrowie mieszkańców dla przedsięwzięcia pn: "budowia odcinka napowietrznej linii jednotorowej 110kV w relacji od projektowanej stacji 110/15kV Choszczno II do projektowanej stacji 110/15 kV RS Recz" Agnieszka Pater 2024-04-05 12:05:53
WYSTĄPIENIE o wyrażenie opinii w przedmiocie obowiązku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku m. Recz - Choszczno" - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Choszcznie Agnieszka Pater 2024-04-05 12:04:30
WYSTĄPIENIE o wyrażenie opinii w przedmiocie obowiązku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku m. Recz - Choszczno" Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie Agnieszka Pater 2024-04-05 12:04:05
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku m. Recz - Choszczno" Agnieszka Pater 2024-04-05 12:03:39
WYSTĄPIENIE o wyrażenie opinii w przedmiocie obowiązku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko,) przedsięwzięcia "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku m. Recz Sulibórz granica gminy" w kilometrach 56+550 do 65+396. Agnieszka Pater 2024-04-05 12:03:07
WYSTĄPIENIE o wyrażenie opinii w przedmiocie obowiązku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku m. Recz Sulibórz granica gminy" w kilometrach 56+550 do 65+396 Agnieszka Pater 2024-04-05 12:02:38
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku m. Recz Sulibórz granica gminy" w kilometrach 56+550 do 65+396 Agnieszka Pater 2024-04-05 12:02:08
Postanowienie o podjęciu z urzędu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsięwzięcia pn: "Odbudowa budowli piętrzącej z przepławką dla ryb na rzece Inie w km 109 + 200 w miejscowości Rybaki" Agnieszka Pater 2024-04-05 12:01:34
OGŁOSZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz na zdrowie mieszkańców Agnieszka Pater 2024-04-05 12:01:21
2012 Agnieszka Pater 2024-04-05 12:00:49
Zawiadomienie Burmistrza Recza z dnia 28 czerwca 2012 r. o raporcie o oddziaływaniu na środowiskowo przedsięwzięcia polegającego na :Podniesienie obecnej obsady brojlerów na Fermie drobiu w m. Nętkowo o 180DJP. Agnieszka Pater 2024-04-05 12:00:40
Burmistrz Recza informuje o: wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz na zdrowie mieszkańców dla przedsięwzięcia pn: "Podniesieniu obecnej obsady brojlerów na Fermie Drobiu w m. Nętkowo o 180DJP" Agnieszka Pater 2024-04-05 12:00:32
Burmistrz Recza informuje o: wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz na zdrowie mieszkańców dla przedsięwzięcia pn: "Podniesieniu obecnej obsady brojlerów na Fermie Drobiu w m. Nętkowo o 180DJP" Agnieszka Pater 2024-04-05 12:00:29
ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: "budowie bazy magazynowo - suszarniczej w m. Lubieniów na działkach o nr ewid. 20/4 ; 20/3; obręb Lubieniów, gm. Recz". Agnieszka Pater 2024-04-05 11:59:31
ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: "budowie bazy magazynowo - suszarniczej w m. Lubieniów na działkach o nr ewid. 20/4 ; 20/3; obręb Lubieniów, gm. Recz". Agnieszka Pater 2024-04-05 11:59:28
POSTANOWIENIE w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko - "budowa bazy magazynowo - suszarniczej w m. Lubieniów na działkach o nr ewid. 20/4 ; 20/3; obręb Lubieniów, gm. Recz" Agnieszka Pater 2024-04-05 11:58:38
Postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - "budowa bazy magazynowo - suszarniczej w m. Lubieniów na działkach o nr ewid. 20/4 ; 20/3; obręb Lubieniów, gm. Recz" Agnieszka Pater 2024-04-05 11:58:08
Zawiadomienie Burmistrza Recza z dnia 27.08. 2012 r. o wydaniu decyzji postanowienie w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na "budowie stawu rekreacyjnego na działce nr 363 zlokalizowanej w obrębie ewidencyjnym Pomień, w gminie Recz" Agnieszka Pater 2024-04-05 11:57:23
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA RECZA O zawiadomieniu stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Podniesieniu obecnej obsady brojlerów na Fermie Drobiu w m. Nętkowo o 180 DJP" zlokalizowanej na działce nr 28/26 obręb Nętkowo, gm. Recz Agnieszka Pater 2024-04-05 11:57:12
D E C Y Z J A o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Podniesieniu obecnej obsady brojlerów na Fermie Drobiu w m. Nętkowo o 180 DJP" zlokalizowanej na działce nr 28/26 obręb Nętkowo, gm. Recz Agnieszka Pater 2024-04-05 11:57:01
D E C Y Z J A o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Podniesieniu obecnej obsady brojlerów na Fermie Drobiu w m. Nętkowo o 180 DJP" zlokalizowanej na działce nr 28/26 obręb Nętkowo, gm. Recz Agnieszka Pater 2024-04-05 11:56:57
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA RECZA o wydaniu decyzji w sprawie: Podniesieniu obecnej obsady brojlerów na Fermie Drobiu w m. Nętkowo o 180 DJP" zlokalizowanej na działce nr 28/26 obręb Nętkowo, gm. Recz Agnieszka Pater 2024-04-05 11:55:52
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA RECZA o wydaniu decyzji w sprawie: przeniesienia prawa do decyzji środowiskowej - Eneo Energia Sp. z o.o dla przedsięwziecią pod nazwą:Budowa elektrociepłowni na biogaz zlokalizowanej na działce nr ewid. 1/2 obręb Grabowiec Gmina Recz Agnieszka Pater 2024-04-05 11:55:27
D E C Y Z J A o przeniesieniu praw decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa elektrociepłowni na biogaz zlokalizowanej na działce nr ewid. 1/2 obręb Grabowiec Gmina Recz" Agnieszka Pater 2024-04-05 11:55:00
D E C Y Z J A o przeniesieniu praw decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa elektrociepłowni na biogaz zlokalizowanej na działce nr ewid. 1/2 obręb Grabowiec Gmina Recz" Agnieszka Pater 2024-04-05 11:54:56
Postanowienie Burmistrza Recza dla przedsięwzięcia pn:"Budowa elektrociepłowni na biogaz zlokalizowanej na działce nr ewid. 1/2 obręb Grabowiec Gmina Recz" Agnieszka Pater 2024-04-05 11:53:58
Postanowienie Burmistrza Recza dla przedsięwzięcia pn:"Budowa elektrociepłowni na biogaz zlokalizowanej na działce nr ewid. 1/2 obręb Grabowiec Gmina Recz" Agnieszka Pater 2024-04-05 11:53:54
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: "budowie farmy wiatrowej składającej się maksymalnie z 12 elektrowni o łącznej mocy do 43,2 MW w obrębie ewidencyjnym Pomień i Sokoliniec gmina Recz" Agnieszka Pater 2024-04-05 11:52:58
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: "budowie farmy wiatrowej składającej się maksymalnie z 12 elektrowni o łącznej mocy do 43,2 MW w obrębie ewidencyjnym Pomień i Sokoliniec gmina Recz" Agnieszka Pater 2024-04-05 11:52:55
ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: "odbudowa i przebudowa istniejących stawów rybnych oraz usunięcie kolizji z istniejącą infrastrukturą energetyczną na działka nr ewid. 591/20 i 607/2 obręb Recz" Agnieszka Pater 2024-04-05 11:51:17
ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: "odbudowa i przebudowa istniejących stawów rybnych oraz usunięcie kolizji z istniejącą infrastrukturą energetyczną na działka nr ewid. 591/20 i 607/2 obręb Recz" Agnieszka Pater 2024-04-05 11:51:09
ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: "Zablokowanie odpływu wody z torfowisk w Puszczy Drawskiej - Czarne Torfowisko w Nadleśnictwie Drawno na działkach nr 85/1 i 86 obręb Kraśnik gm. Recz" Agnieszka Pater 2024-04-05 11:49:45
ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: "Zablokowanie odpływu wody z torfowisk w Puszczy Drawskiej - Czarne Torfowisko w Nadleśnictwie Drawno na działkach nr 85/1 i 86 obręb Kraśnik gm. Recz" Agnieszka Pater 2024-04-05 11:49:42
ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: "budowie farmy wiatrowej składającej się maksymalnie z 12 elektrowni o łącznej mocy do 43,2 MW w obrębie ewidencyjnym Pomień i Sokoliniec gmina Recz" Agnieszka Pater 2024-04-05 11:48:55
ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: "budowie farmy wiatrowej składającej się maksymalnie z 12 elektrowni o łącznej mocy do 43,2 MW w obrębie ewidencyjnym Pomień i Sokoliniec gmina Recz" Agnieszka Pater 2024-04-05 11:48:52
D E C Y Z J A o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia "budowie odcinka napowietrznej linii jednotorowej 110 kV w relacji od projektowanej stacji 110/15 kV Choszczno II do projektowanej stacji 110/15 kV RS Recz" Agnieszka Pater 2024-04-05 11:47:55